gia đình

11 143 0
  • Loading ...
1/11 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/12/2016, 20:16

Hoạt động 2: Thảo luận nhóm Hoạt động 1: Trao đổi nhóm trả lời câu hỏi Yêu cầu: Hãy kể việc làm thường ngày người gia đình bạn Gia đình bạn Mai Nói việc làm người gia đình Mai Ông Mai tưới Bà Mai đón cháu trường Mầm non Bố Mai sửa quạt Mẹ Mai nấu ăn Còn Mai nhặt rau giúp mẹ Gia đình Mai thường làm lúc nghỉ ngơi? GIỜ HỌC ĐẾN ĐÂY ĐÃ KẾT THÚC
- Xem thêm -

Xem thêm: gia đình , gia đình , gia đình

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay