đường giao thông

31 166 0
  • Loading ...
1/31 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/12/2016, 20:16

MÔN TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI Lớp: Kiểm tra cũ Thực hành: Giữ trường học , đẹp Em kể số công việc đơn giản để giữ trường học đẹp? Chọn chữ đặt trước ý đúng: Theo em làm để giữ trường học sạch, đẹp ? a Không viết vẽ bẩn lên tường; b Không vứt rác hay khạc nhổ bừa bãi; không bẻ cành ngắt hoa; tham gia làm vệ sinh trường lớp … c Cả hai ý C Đường giao thông * Hoạt động 1: Quan sát tranh nhận biết loại đường giao thông Kể tên loại đường giao thông ứng với hình hình H1 H2 H3 H4 H5 http://truonghanhphuoc.vnn.ms ĐƯỜNG SẮT ĐƯỜNG BỘ Đường thủy ĐƯỜNG HÀNG KHÔNG Đường sắt Đường Đường hàng không Đường thủy Kết luận: Có loại đường giao thông là: Đường sắt, đường bộ, đường hàng không, đường thuỷ (Trong đường thuỷ có đường sông đường biển) Đường Đường thủy http://truonghanhphuoc.vnn.ms Kết luận : - Đường dành cho xe ngựa, xe đạp, xe máy, xe ô tô - Đường sắt dành cho tàu hoả - Đường thuỷ dành cho thuyền, phà, ca nô, tàu thuỷ - Đường hàng không dành cho máy bay • Hoạt động 3: Tìm hiểu số loại biển báo + Các biển báo có nào? Màu gì? + Ý nghĩa biển báo muốn nói gì? http://truonghanhphuoc.vnn.ms Đường dành cho Đường dành cho người xe thô sơ - Hình tròn - Màu xanh lam - Có hình vẽ kí hiệu biểu thị hiệu lệnh phải theo Cấm người Cấm ngược chiều - Hình tròn - Màu trắng, có viền màu đỏ (riêng biển cấm ngược chiều có màu đỏ, có vạch trắng) Giao với đường sắt Giao có đèn tín hiệu rào chắn - Hình tam giác - Màu vàng, có viền đỏ - Có hình vẽ kí hiệu biểu thị nguy hiểm Kết luận : Các biển báo dựng lên loại đường giao thông nhằm mục đích bảo đảm an toàn cho người tham gia giao thông RUNG CHUÔNG VÀNG THỂ LỆ THI RUNG CHUÔNG VÀNG RUNG CHUÔNG VÀNG 15 14 13 12 11 05 04 03 02 01 07 10 00 06 09 08 Một hoạt động di chuyển mà không cần phương tiện giao thông? A Đi ô tô B Đi tàu hoả C Đi C Đi RUNG CHUÔNG VÀNG 15 14 13 12 11 05 04 03 02 01 07 10 00 06 09 08 Biển báo hình tròn màu đỏ có hình chữ nhật màu trắng báo hiệu cấm …? A Ngược chiều.chiều A Ngược B Đường ưu tiên C Cấm người RUNG CHUÔNG VÀNG 15 14 13 12 11 05 04 03 02 01 07 10 00 06 09 08 Phương tiện đường hàng không? A Xe đạp B Máy bay.bay B Máy C Tàu cao tốc RUNG CHUÔNG VÀNG 15 14 13 12 11 05 04 03 02 01 07 10 00 06 09 08 Khi tín hiệu bật sáng phương tiện tiếp tục được? A Đèn đỏ B Đèn vàng C Đèn xanh C Đèn xanh RUNG CHUÔNG VÀNG 15 14 13 12 11 05 04 03 02 01 07 10 00 06 09 08 Ô tô , xe đạp, xe máy đường ? A Đường A Đường B Đường sắt C Đường thủy D Đường hàng không Chân thành cảm ơn Cô bạn dự tiết học Tự nhiên Xã hội [...]... tiện giao thông nào? Đường thủy là đường dành cho: Tàu thuỷ, Thuyền, Xà lan,Tàu ngầm Đường hàng không dành cho những phương tiện giao thông nào? Đường hàng không là đường dành cho: Máy bayhttp://truonghanhphuoc.vnn.ms • • Địa phương em có những loại đường giao thông nào ? Hãy kể tên một số phương tiện giao thông có ở địa phương em ? Đường bộ Đường thủy http://truonghanhphuoc.vnn.ms Kết luận : - Đường. .. tiện giao thông Hãy quan sát các bức ảnh sau đây và cho biết: Những loại phương tiện nào đi được trên đường bộ? Những loại phương tiện nào đi được trên đường sắt? Những loại phương tiện nào đi được trên đường thuỷ? Những loại phương tiện nào đi được trên đường hàng không? Đường sắt dành cho những phương tiện giao thông nào? Đường sắt là đường dành cho: Tàu hoả Đường thuỷ dành cho những phương tiện giao. .. (riêng biển cấm đi ngược chiều có nền màu đỏ, ở giữa có vạch trắng) Giao nhau với đường sắt Giao nhau có đèn tín hiệu không có rào chắn - Hình tam giác - Màu vàng, có viền đỏ - Có hình vẽ hoặc kí hiệu biểu thị nguy hiểm Kết luận : Các biển báo được dựng lên ở các loại đường giao thông nhằm mục đích bảo đảm an toàn cho người tham gia giao thông RUNG CHUÔNG VÀNG THỂ LỆ THI RUNG CHUÔNG VÀNG RUNG CHUÔNG... mọi phương tiện tiếp tục đi được? A Đèn đỏ B Đèn vàng C Đèn xanh C Đèn xanh RUNG CHUÔNG VÀNG 15 14 13 12 11 05 04 03 02 01 07 10 00 06 09 08 5 Ô tô , xe đạp, xe máy đi trên đường nào ? A Đường bộ A Đường bộ B Đường sắt C Đường thủy D Đường hàng không Chân thành cảm ơn Cô và các bạn đã dự tiết học Tự nhiên và Xã hội ... Đường bộ dành cho xe ngựa, xe đạp, xe máy, xe ô tô - Đường sắt dành cho tàu hoả - Đường thuỷ dành cho thuyền, phà, ca nô, tàu thuỷ - Đường hàng không dành cho máy bay • Hoạt động 3: Tìm hiểu một số loại biển báo + Các biển báo có hình như thế nào? Màu gì? + Ý nghĩa biển báo đó muốn nói gì? http://truonghanhphuoc.vnn.ms Đường dành cho Đường dành cho người đi bộ xe thô sơ - Hình tròn - Màu xanh... mà không cần phương tiện giao thông? A Đi ô tô B Đi tàu hoả C Đi bộ C Đi bộ RUNG CHUÔNG VÀNG 15 14 13 12 11 05 04 03 02 01 07 10 00 06 09 08 2 Biển báo hình tròn màu đỏ ở giữa có hình chữ nhật màu trắng báo hiệu cấm đi …? A Ngược chiều.chiều A Ngược B Đường ưu tiên C Cấm người đi bộ RUNG CHUÔNG VÀNG 15 14 13 12 11 05 04 03 02 01 07 10 00 06 09 08 3 Phương tiện chỉ đi trên đường hàng không? A Xe đạp
- Xem thêm -

Xem thêm: đường giao thông , đường giao thông , đường giao thông

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay