cuộc sống xung quanh

14 136 0
  • Loading ...
1/14 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/12/2016, 20:14

Kiểm tra cũ Khi ngồi sau xe đạp, xe máy em làm để đảm bảo an tồn? H1 -*Kết luận: tranh vẽ trường Tiểugì học, hố,tranh Ủy ban Quan sátBức hình vẽ nói emNhà thấyvăn nhân dân huyện, ngân hàng, quỹ tiết kiệm, bưu điện, trụ sở cơng an huyện, đường phố, hoạt động người,… * Quan sát tranh nói tên nghề người dân hình Các nghề thường thấy nông thôn: MiỊn nói vµ trung du Dệt vải Hái chè Trồng lúa H¸i cà phê Các nghề thường thấy nông thôn: Miền biển Tây Nam Bộ Buôn bán sông Đánh bắt cá Làm muối * Kết luận: Mỗi người dân vùng miền khác thường có ngành nghề khác * Kể số ngành nghề địa phương em Lµng H×nh ¶nh trång trät nghỊ ®an l¸t H×nh ¶nh trång trät H×nh ¶nh ch¨n nu«i Hình ảnh hoạt động khác * Hình ảnh chợ, bn bán Hình ảnh hoạt động vui chơi
- Xem thêm -

Xem thêm: cuộc sống xung quanh , cuộc sống xung quanh , cuộc sống xung quanh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay