CÂY SỐNG ở đâu

17 139 0
  • Loading ...
1/17 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/12/2016, 20:13

 TỰ  BÀI NHIÊN VÀ XÃ HỘI 24: CÂY SỐNG Ở ĐÂU ? Hoạt động 1: Tình xuất phát nêu vấn đề  - Giới thiệu em Hoạt động 2: Viết dự đoán - Cây sống đâu ? Hoạt động 3: Đề xuất câu hỏi thắc mắc - Cây sống cạn không? - Cây sống nước không? Phương án tối ưu thời điểm là: Quan sát tranh Hoạt động 4: Thực phương án tìm tòi: ? Trong tranh có gì, sống đâu? Trong tranh có gì, sống đâu? Cây thông sống núi Trong tranh có ? Trong tranh có ? Trong tranh có ? Trong tranh có ? Cây tầm gửi sống khác Hoạt động 5: Kết luận Bài học : Cây sống khắp nơi : Trên cạn, nước, khác(tầm gửi) 1 C C Â Y H O C Â Y C H C Â C Â C Â Y B C Â 10 11 C Â Y R C C Â A U Y Y Ư U Y C A Ê C Â Y S Ố N G Ở Đ Â U Â Y M E I G Ạ A I À Y Y Đ A L Ú A ÍI A N Ô O O M Y Í Â T Kính chúc thầy giáo, cô giáo em học sinh “Sức khoẻ - Hạnh phúc & Thành đạt” [...]... Hoạt động 5: Kết luận Bài học : Cây có thể sống được ở khắp nơi : Trên cạn, dưới nước, trên cây khác(tầm gửi) 1 2 3 C 4 C Â Y H O 5 C Â Y C H 6 C Â 7 C Â 8 C Â Y B 9 C Â 10 11 C Â Y R C C Â A U Y Y Ư U Y C A Ê C Â Y S Ố N G Ở Đ Â U Â Y M E I G Ạ A I À Y Y Đ A L Ú A ÍI A N Ô O O M Y Í Â T Kính chúc các thầy giáo, cô giáo và các
- Xem thêm -

Xem thêm: CÂY SỐNG ở đâu , CÂY SỐNG ở đâu , CÂY SỐNG ở đâu

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay