các thành viên trong nhà trường

19 140 0
  • Loading ...
1/19 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/12/2016, 20:13

1/Trng chỳng ta mang tờn gỡ? Nờu a ch ca nh trng? 2/Hóy k tờn cỏc phũng lm vic trng m em bit? Hoạt động 1: Làm việc với sách giáo khoa Quan sỏt tranh trang 34, 35 ; tho lun nhúm ri cho bit : Ngi tranh l v h lm cụng vic gỡ ? Ch v núi v cỏc thnh viờn nh trng Cụ Hiu trng Cụ giỏo Bỏc bo v Cô y tá Bỏc lao cụng Nhõn viờn th vin Kết luận Các thành viên trường gồm có : Thầy, cô hiệu trưởng, hiệu phó, thầy cô giáo, học sinh, cán thư viện, bác bảo vệ, nhân viên khác Thầy cô hiệu trưởng, hiệu phó người quản lí, lãnh đạo nhà trường; thầy cô giáo giảng dạy học sinh; bác bảo vệ, trông coi trường học; bác lao công quét dọn nhà trư ờng chm sóc cối Hoạt động 2: Kể thành viên công việc họ trường mỡnh Em nêu tên số thành viên trường ta cho biết họ làm công việc gỡ? Cụ giỏo Hc sinh Cụ y tỏ Ni ụ ch cho phự hp Hiu trng, hiu phú Học tập rèn luyện, vui chơi Giỏo viờn Quột dn, lm v sinh Tng ph trỏch i iu hnh, lónh o nh trng Học sinh Chng k gian, bo v ti sn ca nh trng Bỏc lao cụng Qun lớ v t chc sinh hot Sao Nhi ng, i thiu niờn Bỏc bo v Qun lớ, t chc, dy d, hng dn hc sinh hc tp, rốn luyn Hc sinh phi bit kớnh trng v bit n tt c cỏc thnh viờn nh trng, yờu quý v on kt vi cỏc bn trng DN Dề -Thc hin nhng iu ó hc - Bi sau :Phũng trỏnh ngó trng CHC CC THY Cễ GIO MNH KHE CC EM CHM NGOAN HC GII [...]... Các thành viên trong trường gồm có : Thầy, cô hiệu trưởng, hiệu phó, thầy cô giáo, học sinh, cán bộ thư viện, bác bảo vệ, và các nhân viên khác Thầy cô hiệu trưởng, hiệu phó là nhưng người quản lí, lãnh đạo nhà trường; thầy cô giáo giảng dạy học sinh; bác bảo vệ, trông coi trường học; bác lao công quét dọn nhà trư ờng và chm sóc cây cối Hoạt động 2: Kể về các thành viên và công việc của họ trong trường. .. học sinh; bác bảo vệ, trông coi trường học; bác lao công quét dọn nhà trư ờng và chm sóc cây cối Hoạt động 2: Kể về các thành viên và công việc của họ trong trường mỡnh Em hãy nêu tên một số thành viên trong trường ta và cho biết họ làm công việc gỡ? Cụ giỏo Hc sinh Cụ y tỏ Ni ụ ch cho phự hp Hiu trng, hiu phú Học tập rèn luyện, vui chơi Giỏo viờn Quột dn, lm v sinh Tng ph trỏch i iu hnh, lónh o nh... trng Bỏc lao cụng Qun lớ v t chc sinh hot Sao Nhi ng, i thiu niờn Bỏc bo v Qun lớ, t chc, dy d, hng dn hc sinh hc tp, rốn luyn Hc sinh phi bit kớnh trng v bit n tt c cỏc thnh viờn trong nh trng, yờu quý v on kt vi cỏc bn trong trng DN Dề -Thc hin nhng iu ó hc - Bi sau :Phũng trỏnh ngó khi trng CHC CC THY Cễ GIO MNH KHE CC EM CHM NGOAN HC GII
- Xem thêm -

Xem thêm: các thành viên trong nhà trường , các thành viên trong nhà trường , các thành viên trong nhà trường

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay