bộ xương lớp 2

9 141 0
  • Loading ...
1/9 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/12/2016, 20:12

Bài hát: Ô bé không lắc Bộ xơng Xơng đầu Xơng mặt Khớp bả vai Xơng sn Xơng sống Xơng tay Khớp khuỷu tay Xơng chậu Xơng chân Khớp đầu gối Cột sống bạn bị cong vẹo? Tại sao? Điều xảy bạn mang vác nặng? PHIU HC TP Mụn: T nhiờn xó hi Bi : B Xng Bn nờn lm gỡ xng ct sng khụng b cong vo Luụn ngi hc ngn Mang, xỏch vt nng eo cp trờn hai vai i hc Ngi hc bn gh va tm vúc
- Xem thêm -

Xem thêm: bộ xương lớp 2 , bộ xương lớp 2 , bộ xương lớp 2

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay