Bai 32

24 163 0
  • Loading ...
1/24 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/12/2016, 20:11

*Kim tra bi c: Em hóy nờu c im v hỡnh dng ca mt tri ? Mt tri trũn nh mt qu búng la khng l v rt xa trỏi t MT TRI *Kim tra bi c: MT TRI Em hóy nờu vai trũ ca Mt tri i vi trỏi t? Mt tri luụn chiu sỏng v si m trỏi t giỳp cho trỏi t cú s sng *Kim tra bi c: MT TRI Vỡ nng phi di m v khụng c nhỡn trc tip vo Mt tri? Vỡ Mt tri chiu xung trỏi t rt chúi v rt núng nờn nng phi i m v khụng nờn nhỡn trc tip vo mt tri - Hot ng 1: Quan sỏt tranh v tr li cõu hi: - Hng ngy, Mt Tri mc vo lỳc no, ln vo lỳc no? Bi mi Mt Tri mc Mt Tri ln - Hng ngy, Mt Tri mc vo bui sỏng , ln vo bui chiu ti MT TRI MC VO BUI SNG MT TRI LN VO BUI CHIU TI - Hot ng 2: Tho lun nhúm - Trong khụng gian cú my phng chớnh? ú l nhng phng no ? Bc Tõy ụng Nam Trong khụng gian cú phng chớnh ú l phng ụng, phng Tõy, phng Nam v phng Bc Mt tri mc phng no, ln phng no? Mt tri mc phng ụng, ln phng Tõy - Mt tri mc vo bui sỏng, ln vo lỳc chiu ti - Trong khụng gian cú bn phng chớnh ú l phng ụng, phng Tõy, phng Nam v phng Bc - Mt tri mc phng ụng, ln phng Tõy -HOT NG 3: Cỏch tỡm phng hng bng Mt tri? -Nu bit phng Mt Tri mc, ta s ng thng, Tay phi hng v Mt Tri mc l phng ụng thỡ: -Tay trỏi ca ta s ch phng Tõy - Trc mt ta l phng Bc - Sau lng ta l phng Nam Bc Tõy ụng Nam ụng Bc Nam Tõy Tõy Nam Bc ụng TRề CHI TèM PHNG HNG BNG MT TRI * Số lượng : bạn làm nhóm * Cách chơi: Một bạn bạn đứng đứng làm làm trục, trục, một bạn bạn đóng đóng vai Mặt Trời, bốn bạn khác bạn phương Khi thy giáo nói: òóoMặt Trời mọc, bạn học sinh làm Mặt Trời chạy đứng chỗ đó, bạn làm trục chạy theo đứng dang tay hình vẽ, bạn cầm bìa ghi tên phương đứng vị trí phương Cuộc chơi lặp lại với Mặt Trời lặn * Luật chơi: Bạn đứng sai vị trí thua phải hát 130425 Trò chơi : K H T P H C H M T T R I N R I I ềN I T U S NG T ch cỏi, ch mt vt dựng chớn ch cỏi, úcũn l t cũn thiu T T gm gm gm hai bn bn ch ch cỏi, cỏi, ch t ch vt vic thiu hng lm ngy khụ T gm ba ch cỏi, l t trỏi ngha vi t T cú ch cỏi, hnh tinh chỳng ta ang che nng cõu sau: Mt Tri v si mỏnh chỳng cõu thúcsau: lỳa, ta Mt thng ngụ, Tri khoai, dựng cú hỡnh ỏolau qun, mt di sỏng sng cũnt c gi l cho Trỏi mt tri CNG C - DN Dề: - V nh xem li bi v tỡm phng hng - Chun b bi: Mt Trng v cỏc vỡ -Nhn xột tit hc
- Xem thêm -

Xem thêm: Bai 32 , Bai 32 , Bai 32

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay