Bai 27 loai vat song o dau

28 173 0
  • Loading ...
1/28 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/12/2016, 20:11

Mơn:Tự nhiên Xã hội Kiểm tra cũ: Một số lồi sống nước * Kể tên số lồi sống nước mà em biết nêu ích lợi nó? Lồi vật sống đâu? Hoạt động * Kể1: tênQuan sốsát tranh vật mà em biết? Hãy quan sát hình 1, 2, 3, 4, nói cho nghe tên lồi vật có hình cho biết chúng sống đâu? (theo nhóm – thời gian 3phút) 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 13 10 12 19 18 17 16 15 14 11 Đây lồi chim, bay lượn bầu trời Hình đàn voi Hình dê, chúng sống cạn Đây đàn vịt rắn chúng vừa sống nước vừa sống cạn Hình gồm cá, tơm, cá ngựa, sò; chúng sống nước Kếtsống luận đâu? Lồi vật Hình Tên lồi vật Nơi sống Di chuyển Lồi chim voi Bay lượn khơng Trên cạn Cánh, dê Trên cạn chân Vịt, rắn Vừa cạn, vừa nước Chân Tơm, cá, sò, cá ngựa Dưới nước vây, chân * Lồi vật sống khắp nơi: cạn, nước, bay lượn khơng Nơi sống Trên mặt đất Dưới nước Bay lượn khơng Chuồn chuồn Bò Tơm Chim Sóc Sò Ong Gà Sứa Bướm Ngựa Cá Di chuyển Di chuyển Di chuyển chân cánh vây, g n â Khô n g o h K t ë a săn bắt ch ù a động h p g n ø vật quý r a ø b bãi Giữ nguồn nước BẢO VỆ CHĂM SĨC Kho âng làm o n hi e â ãm kho â ng khí * Lồi vật sống khắp nơi: cạn, nước, bay lượn khơng Đốn tên nơi sống chúng Chỉ ăn cỏ non Uống nguồn nước Mà tơi tặng bạn Rất nhiều sữa tươi Con chân ngắn Mà lại có màng Mỏ bẹt màu vàng Hay kêu cạp cạp ? Con bé nhỏ Cần mẫn suốt ngày Theo đàn bay xa Tìm hoa gây mật? 3 Cái mỏ xinh xinh Hai chân tí xíu Lơng vàng mát dịu "Chiếp! Chiếp!" suốt ngày Con ngắn, tai dài Mắt hồng lơng mượt Có tài chạy nhanh Con tai thính mắt tinh Nấp bóng tối Ngồi rình chuột qua * Lồi vật sống khắp nơi: cạn, nước, bay lượn khơng * Dặn dò: - Xem lại hồn thành VBT - Chuẩn bị số tranh ảnh lồi vật sống cạn - Nhận xét tiết học 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 10 18 17 16 15 14 13 12 11 19 20 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 10 18 17 16 15 14 13 12 11 40 39 38 37 36 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 10 18 17 16 15 14 13 12 11 Đây lồi chim, bay lượn bầu trời (trên khơng) Hình dê, chúng sống Hình đàn voi cạn Đây đàn vịt rắn chúng vừa sống nước vừa sống cạn Hình gồm cá, tơm, cá ngựa, sò; chúng sống nước [...]...2 Hoạt động 2: Quan sát nhanh, nhớ và phân loại con vật theo nơi sống của chúng HOẠT ĐỘNG THEO NHĨM 6 (Thời gian 3 phút) Nơi sống Trên mặt đất Dưới nước Bay lượn trên khơng Chuồn chuồn Bò Tơm Chim Sóc Sò Ong Gà Sứa Bướm Ngựa Cá Di chuyển Di chuyển bằng Di chuyển bằng chân bằng cánh vây, đi g n â Khô n g o h K t ë a săn bắt ch ù a động h p g n ø vật quý ư r a ø ư hiếm b bãi Giữ sạch nguồn nước B O VỆ... nguồn nước B O VỆ CHĂM SĨC Kho âng làm o n hi e â ãm kho â ng khí * Lồi vật có thể sống được ở khắp nơi: trên cạn, dưới nước, bay lượn trên khơng Đốn tên và nơi sống của chúng Chỉ ăn cỏ non Uống nguồn nước sạch Mà tơi tặng bạn Rất nhiều sữa tươi 3 2 1 Con gì chân ngắn Mà lại có màng Mỏ bẹt màu vàng Hay kêu cạp cạp ? 3 2 1 Con gì bé nhỏ Cần mẫn suốt ngày Theo đàn bay xa Tìm hoa gây mật? 3 2 1 3 2 1 Cái... "Chiếp! Chiếp!" suốt ngày 3 2 1 Con gì đi ngắn, tai dài Mắt hồng lơng mượt Có tài chạy nhanh Con gì tai thính mắt tinh Nấp trong bóng tối Ngồi rình chuột qua 3 2 1 * Lồi vật có thể sống được ở khắp nơi: trên cạn, dưới nước, bay lượn trên khơng * Dặn dò: - Xem lại bài và hồn thành VBT - Chuẩn bị một số tranh ảnh về lồi vật sống trên cạn - Nhận xét tiết học 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 10 18... 15 14 13 12 11 4 3 2 9 8 7 6 1 19 5 20 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 10 18 17 16 15 14 13 12 11 4 3 2 9 8 7 6 1 5 40 39 38 37 36 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 10 18 17 16 15 14 13 12 11 4 3 2 9 8 7 6 1 5 3 Đây là lồi chim, bay lượn 1 trên bầu trời (trên khơng) Hình 3 là dê, chúng sống 2 Hình 2 là đàn voi trên cạn Đây là đàn vịt và con rắn chúng vừa sống dưới nước vừa sống trên cạn
- Xem thêm -

Xem thêm: Bai 27 loai vat song o dau , Bai 27 loai vat song o dau , Bai 27 loai vat song o dau

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay