Bai 17 phong tranh nga khi o truong

16 149 0
  • Loading ...
1/16 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/12/2016, 20:11

TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI Thứ tư ngàyTự 16nhiên tháng 12 năm 2015 xã hội Tự nhiên vàNGÃ xã KHI hội Ở TRƯỜNG BÀI 17: PHÒNG TRÁNH Kiểm tra cũ:  Em kể tên số thành viên nhà trường em? Thầy hiệu trưởng, cô phó hiệu trưởng, thầy cô giáo dạy học, nhân viên,và học sinh HOẠT ĐỘNG 1: Nhận biết hoạt động nguy hiểm  Quan sát tranh: Kể tên hoạt động hay trò chơi dễ gây nguy hiểm cho thân người khác ? Kết luận: Chạy đuổi sân trường, chạy xô đẩy cầu thang, trèo cây, với cành cây, với cành qua cửa sổ tầng lầu…là nguy hiểm không cho thân mà gây nguy hiểm cho người khác HOẠT ĐỘNG 2: Lựa chọn trò chơi bổ ích Củng cố Hoạt động, trò chơi nên tham gia Múa hát tập thể Chơi nhảy dây Hoạt động không nên tham gia NÊN Chơi bắn bi Trèo lên cao Đùa nghịch cầu thang Đuổi sân trường Đi xe đạp sân trường KHÔNG NÊN Kết luận Nên chơi trò chơi vui vẻ lành mạnh, nhảy dây, múa hát tập thể, bắn bi, đá bóng, đá cầu ….Không nên chơi trò chơi nguy hiểm, leo trèo lên lan can cầu thang, cối xung quanh trường để giữ an toàn cho người khác trường Kính chúc,quý thầy cô giáo dồi sức khỏe [...]... Củng cố Hoạt động, trò chơi nên tham gia Múa hát tập thể Chơi nhảy dây Hoạt động không nên tham gia NÊN Chơi bắn bi Tr o lên cây cao Đùa nghịch trên cầu thang Đuổi nhau trên sân trường Đi xe đạp trên sân trường KHÔNG NÊN Kết luận Nên chơi những trò chơi vui vẻ lành mạnh, như nhảy dây, múa hát tập thể, bắn bi, đá bóng, đá cầu ….Không nên chơi những trò chơi nguy hiểm, hoặc leo tr o lên lan can... dây, múa hát tập thể, bắn bi, đá bóng, đá cầu ….Không nên chơi những trò chơi nguy hiểm, hoặc leo tr o lên lan can cầu thang, cây cối xung quanh trường để giữ an toàn cho mình và người khác khi ở trường Kính chúc,quý thầy cô gi o dồi d o sức khỏe
- Xem thêm -

Xem thêm: Bai 17 phong tranh nga khi o truong , Bai 17 phong tranh nga khi o truong , Bai 17 phong tranh nga khi o truong

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay