Bai 4

11 134 0
  • Loading ...
1/11 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/12/2016, 20:10

Bài 4: LÀM GÌ ĐỂ XƯƠNG VÀ CƠ PHÁT TRIỂN TỐT? TÔN NỮ KIM NHẬT –TU3B- ĐHSP HUẾ Bài 4: LÀM GÌ ĐỂ XƯƠNG VÀ CƠ PHÁT TRIỂN TỐT? TÔN NỮ KIM NHẬT –TU3B- ĐHSP HUẾ Bài 4: LÀM GÌ ĐỂ XƯƠNG VÀ CƠ PHÁT TRIỂN TỐT? HOẠT ĐỘNG 1: Quan sát hình 1,2,3,4,5 SGK thảo luận nhóm đôi phút với nội dung sau: Hình vẽ gì? Hình vẽ cho biết điều liên quan đến phát triển xương cơ? Vì em biết? TÔN NỮ KIM NHẬT –TU3B- ĐHSP HUẾ Bài 4: LÀM GÌ ĐỂ XƯƠNG VÀ CƠ PHÁT TRIỂN TỐT? HÌNH Ăn chậm nhai kĩ, hợp vệ sinh Không uống thức uống có cồn, gas, cà phê TÔN NỮ KIM NHẬT –TU3B- ĐHSP HUẾ Bài 4: LÀM GÌ ĐỂ XƯƠNG VÀ CƠ PHÁT TRIỂN TỐT? HÌNH Bạn nhỏ học Theo em,ngồi chúngtư tathế cầnchưa? phải bạnngồi, học có đủ đi,Nơi đứng, ánh sáng không? tư thế? Để đèn học bên trái để đảm bảo đủ ánh sáng Học nơi có đủ ánh sáng Không thức khuya không tốt cho phát triển xương TÔN NỮ KIM NHẬT –TU3B- ĐHSP HUẾ Bài 4: LÀM GÌ ĐỂ XƯƠNG VÀ CƠ PHÁT TRIỂN TỐT? HÌNH Bơi môn thể thao có lợi cho phát triển xương cơ, giúp ta cao lớn, thân hình cân đối Không bơi nơi vắng người, ao, hồ, sông sâu, có sạt lở đất, cát,… TÔN NỮ KIM NHẬT –TU3B- ĐHSP HUẾ Bài 4: LÀM GÌ ĐỂ XƯƠNG VÀ CƠ PHÁT TRIỂN TỐT? TÔN NỮ KIM NHẬT –TU3B- ĐHSP HUẾ Bài 4: LÀM GÌ ĐỂ XƯƠNG VÀ CƠ PHÁT TRIỂN TỐT? Bạn xách vật nặng? Theo em xách vật nặng ảnh hưởng đến cột sống chúng ta? Hình Hình TÔN NỮ KIM NHẬT ĐHSP HUẾ Lê Thị–TU3BThu Thủy Bài 4: LÀM GÌ ĐỂ XƯƠNG VÀ CƠ PHÁT TRIỂN TỐT? HOẠT ĐỘNG 2: • Khi nhấc lưng phải thẳng, dùng sức hai chân để co đầu gối đứng thẳng dậy để nhấc vật • Không đứng thẳng chân không dùng sức lưng bị đau TÔN NỮ KIM NHẬT ĐHSP HUẾ Lê Thị–TU3BThu Thủy Bài 4: LÀM GÌ ĐỂ XƯƠNG VÀ CƠ PHÁT TRIỂN TỐT? Hôm nay, em học gì? • Chúng ta nên làm để xương phát triển tốt? 10 TÔN NỮ KIM NHẬT ĐHSP HUẾ Lê Thị–TU3BThu Thủy Bài Bài 4: 4: LÀM LÀM GÌ GÌ ĐỂ ĐỂ XƯƠNG XƯƠNG VÀ VÀ CƠ CƠ PHÁT PHÁT TRIỂN TRIỂN TỐT? TỐT? 11 TÔN NỮ KIM NHẬT –TU3B- ĐHSP HUẾ [...]...Bài Bài 4: 4: LÀM LÀM GÌ GÌ ĐỂ ĐỂ XƯƠNG XƯƠNG VÀ VÀ CƠ CƠ PHÁT PHÁT TRIỂN TRIỂN TỐT? TỐT? 11 TÔN NỮ KIM NHẬT –TU3B- ĐHSP HUẾ
- Xem thêm -

Xem thêm: Bai 4 , Bai 4 , Bai 4

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay