an toàn khi đi các phương tiện giao thông

21 142 0
  • Loading ...
1/21 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/12/2016, 20:09

- Các Kể tên loạicác đường loại đường giao thông giao thông : mà Đường em biết? bộ, đường sắt, đường thuỷ, đường hàng không Các phương tiện tiện giaogiao thông đómà :em Xebiết? đạp, xe Kể tên phương thông máy, ô tô, tàu hoả, tàu thuỷ, máy bay … * Hoạt động 1: Thảo luận tình Tranh vẽ cảnh ? Điều xảy với bạn nhỏ tranh ? Em khuyên bạn tình * Hoạt động 1: Thảo luận tình Thảo luận theo nhóm * Ghi nhớ - Để đảm bảo an toàn, ngồi sau xe đạp, xe máy phải bám người ngồi phía trước - Không lại, nô đùa ô tô, tàu hỏa, thuyền bè - Không bám cửa vào, không thò đầu, thò tay ngoài, …, tàu, xe chạy * Hoạt động 2: Quan sát tranh - Nêu số điều cần lưu ý xe buýt qua hình sau: - Ngồi đỗ xe đợi điểm - Khi lên xe, đợi xe dừng hẳn mới lên, không chen lấn, xô đẩy - Khi đến nơi, xe dừng ngồi xe, cần ngồi ngắn ghế, hẳn xuống, Cần không đứng dậy, lại nô quan sát xung quanh và lên vỉa hè đùa xe - Khi * MỘT SỐ QUY ĐỊNH KHI ĐI CÁC PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG - Ngồi đợi điểm đỗ xe - Khi lên xe, đợi xe dừng hẳn mới lên, không chen lấn, xô đẩy - Khi ngồi xe, cần ngồi ngắn ghế, không đứng dậy, lại nô đùa xe - Khi đến nơi, xe dừng hẳn xuống, Cần quan sát xung quanh và lên vỉa hè * Hoạt động 3: Vẽ tranh - Em vẽ phương tiện giao thông: + Nêu tên phương tiện giao thông mà vẽ + Phương tiện loại đường giao thông ? + Những điều cần lưu ý phương tiện giao thông Đ S S Đ [...]... đẩy nhau - Khi ngồi trên xe, cần ngồi ngay ngắn trên ghế, không đứng dậy, đi lại nô đùa trong xe - Khi đến nơi, xe dừng hẳn mới xuống, Cần quan sát xung quanh và lên ngay vỉa hè * Hoạt động 3: Vẽ tranh - Em hãy vẽ một phương tiện giao thông: + Nêu tên phương tiện giao thông mà mình vẽ + Phương tiện đó đi trên loại đường giao thông nào ? + Những đi u cần lưu ý khi đi phương tiện giao thông đó Đ...- Ngồi đỗ xe đợi đúng đi m - Khi lên xe, đợi xe dừng hẳn mới lên, không chen lấn, xô đẩy nhau - Khi đến nơi, xe dừng ngồi trên xe, cần ngồi ngay ngắn trên ghế, hẳn mới xuống, Cần không đứng dậy, đi lại nô quan sát xung quanh và lên ngay vỉa hè đùa trong xe - Khi * MỘT SỐ QUY ĐI NH KHI ĐI CÁC PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG - Ngồi đợi đúng đi m đỗ xe - Khi lên xe, đợi xe dừng hẳn mới
- Xem thêm -

Xem thêm: an toàn khi đi các phương tiện giao thông , an toàn khi đi các phương tiện giao thông , an toàn khi đi các phương tiện giao thông

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay