Thế nào là một bài báo khoa học

8 198 0
  • Loading ...
1/8 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/12/2016, 20:00

Thế báo khoa học Nguồn: Giáo sư y khoa Nguyễn Văn Tuấn Đại học New South Wales, Sydney, Australia Trong hoạt động nghiên cứu khoa học, báo khoa học đóng vai trò quan trọng Nó không sản phẩm tri thức, mà loại tiền tệ giới làm khoa học, qua mà người ta đánh giá khả chuyên môn suất khoa học nhà nghiên cứu Giới làm nghiên cứu khoa học nói chung trí tiêu số để đề bạt nhà khoa học dựa vào số lượng chất báo khoa học công bố tập san chuyên ngành [1] Trên bình diện quốc gia, số lượng báo khoa học thước đo trình độ khoa học kĩ thuật hiệu suất khoa học nước Chính mà nước Tây phương, phủ có hẳn quan gồm chuyên gia chuyên đo đếm đánh giá báo khoa học mà nhà khoa học họ công bố năm Nhưng giống sản phẩm công nghệ có nhiều hình thức giá trị khác nhau, báo khoa học xuất nhiều dạng khác giá trị không đồng Đối với người khoa học công chúng nói chung, phân biệt báo chuyện dễ dàng chút Thật theo kinh nghiệm người viết này, giới khoa bảng giáo sư đại học, có nhiều người chưa biết báo khoa học nghiêm chỉnh có lẽ hiểu sai số giáo sư trình bày lí lịch khoa học cách thiếu xác, có khôi hài Bài viết ngắn bàn qua tiêu chuẩn báo khoa học Phần lớn phát biểu viết rút từ kinh nghiệm thực tế lĩnh vực y sinh học, không hoàn toàn cho lĩnh vực nghiên cứu khác mà bạn đọc bổ sung thêm Bài báo khoa học Nói cách ngắn gọn, báo khoa học (tiếng Anh: “scientific paper” hay có viết ngắn paper) báo có nội dung khoa học công bố tập san khoa học (scientific journal) qua hệ thống bình duyệt (peer-review) tập san Ở có ba vế định nghĩa mà lần lược bàn đến: nội dung báo, tập san, chế bình duyệt Trước hết xin bàn nội dung khoa học báo Như nói trên, giá trị khoa học báo tùy thuộc phần lớn vào nội dung báo Bởi báo cáo khoa hoc xuất nhiều hình thức khác nhau, giá trị chúng không thiết đồng Sau số báo khoa học thông thường xếp loại theo thang giá trị (cao đến thấp nhất) Thứ báo mang tính cống hiến nguyên thủy(original contributions) Đây báo khoa học nhằm báo cáo kết công trình nghiên cứu, hay đề phương pháp mới, ý tưởng mới, hay cách diễn dịch Có công trình nghiên cứu có nhiều phát mới, cần phải có nhiều báo nguyên thủy để truyền đạt phát Một công trình nghiên cứu lâm sàng đối chứng ngẫu nhiên (randomized clinical trials) hay công trình dịch tễ học lớn có đến hàng trăm báo nguyên thủy Cống hiến cho khoa học không giới hạn phát mới, mà bao gồm phương pháp để tiếp cận vấn đề cũ, hay cách diễn dịch cho phát xa xưa Do báo khoa học dạng xem cống hiến nguyên thủy Tất báo phải qua hệ thống bình duyệt cách nghiêm chỉnh Tất báo thể cống hiến nguyên thủy, nguyên tắc, phải thông qua hệ thống bình duyệt trước công bố Một báo không hay chưa qua hệ thống bình duyệt chưa thể xem “bài báo khoa học” Thứ hai báo nghiên cứu ngắn, mà tiếng Anh thường gọi “short communications”, hay “research letters”, hay “short papers”, v.v Đây báo ngắn (chỉ khoảng 600 đến 1000 chữ, tùy theo qui định tập san) mà nội dung chủ yếu tập trung giải vấn đề hẹp hay báo cáo phát nhỏ quan trọng Những báo phải qua hệ thống bình duyệt nghiêm chỉnh, mức độ rà soát không cao báo cống hiến nguyên thủy Cần phải nói thêm phần lớn báo công bố tập san Nature (một tập san uy tín vào hàng số khoa học) “Letters”, thực chất báo nguyên thủy có giá trị khoa học cao, thư thông thường Thứ ba báo cáo trường hợp (case reports) Trong y học có loại báo khoa học xuất dạng báo cáo trường hợp, mà nội dung xoay quanh (hay số ít) bệnh nhân đặc biệt Đây bệnh nhân có bệnh (có thể hàng triệu người) thông tin thể cống hiến tri thức cho y học Những báo cáo trường hợp qua bình duyệt, nói chung không khó khăn báo nguyên thủy Thứ tư điểm báo (reviews) Có tác giả có uy tín chuyên môn mời viết điểm báo cho tập san Những điểm báo cống hiến nguyên thủy Như tên gọi (cũng có gọi perspective papers) điểm báo thường tập trung vào chủ đề hẹp mà tác giả phải đọc tất báo liên quan, tóm lược lại, bàn qua điểm đề số đường hướng nghiên cứu cho chuyên ngành Những điểm báo thường không qua hệ thống bình duyệt, hay có qua bình duyệt không nghiêm chỉnh báo khoa học nguyên Thứ năm xã luận (editorials) Có tập san công bố báo nguyên thủy quan trọng với phát có ý nghĩa lớn, ban biên tập mời chuyên gia viết bình luận phát Xã luận cống hiến nguyên thủy, giá trị tương đương với báo nguyên thủy Thông thường, xã luận không qua hệ thống bình duyệt, mà ban biên tập đọc qua góp vài ý nhỏ trước công bố Thứ sáu thư cho tòa soạn (letters to the editor) Nhiều tập san khoa học dành hẳn mục cho bạn đọc phản hồi báo đăng tập san Đây viết ngắn (chỉ 300 đến 500 chữ, hay trang tùy theo qui định tập san) bạn đọc điểm nhỏ báo đăng Những thư thường phê bình hay sai lầm báo khoa học đăng Những thư bạn đọc qua hệ thống bình duyệt, thường gửi cho tác giả báo nguyên thủy để họ đáp lời hay bàn thêm Tuy nói thư bạn đọc, thư đăng, không nêu vấn để cách súc tích có ý nghĩa Và sau báo kỉ yếu hội nghị Trong hội nghị chuyên ngành, nhà nghiên cứu tham dự hội nghị muốn trình bày kết nghiên cứu thường gửi báo để đăng vào kỉ yếu hội nghị Có hai loại báo nhóm này: nhóm gồm báo ngắn (proceedings papers), nhóm gồm tóm lược (abstracts) Những báo xuất dạng “proceeding papers” thường ngắn (khoảng đến 10 trang), mà nội dung chủ yếu báo cáo sơ phát hay phương pháp nghiên cứu Tùy theo hội nghị, đại đa số báo dạng qua hệ thống bình duyệt, hay có qua không nghiêm chỉnh hệ thống bình duyệt báo nguyên thủy Cần nhấn mạnh báo khoa học chúng chưa xuất tập san khoa học qua bình duyệt nghiêm chỉnh Các tóm lược, tên gọi, thực chất tin khoa học ngắn (chỉ dài từ 250 chữ đến 500 chữ) mà nội dung tóm tắt công trình nghiên cứu Những tin không qua hệ thống bình duyệt (Thực ra, không thẩm định công trình nghiên cứu với 250 hay 500 chữ!) Vả lại, hội nghị chuyên môn có nhận đến 5000 tóm lược, ban tổ chức có đủ người để làm công việc bình duyệt cách kĩ lưỡng có hệ thống Phần lớn, không muốn nói 100%, tóm lược chấp nhận cho in kĩ yếu hội nghị Một lí để chấp nhận tất tóm lược ban tổ chức muốn có nhiều người dự hội nghị (nhiều người tham dự có nghĩa tăng thu nhập cho ban tổ chức) họ không muốn từ chối báo Tập san khoa học hệ số ảnh hưởng Trong hoạt động khoa bảng, tập san khoa học tờ báo xuất định kì, tuần lần, tháng, hay tháng, chí hàng tháng lần Mục tiêu tập san khoa học chuyên chở thông tin đến giới nghiên cứu khoa học nhằm bước phát triển khoa học Các tập san khoa học diễn đàn khoa học để giới khoa học có chuyên môn trao đổi học hỏi với Một số tập san Science, Nature, Cell, hay Physical Reviews công bố báo khoa học mà ban biên tập cho thể cống hiến bản, phát quan trọng, hay phương pháp có tiềm ứng dụng rộng rãi cộng đồng khoa học Do đó, tập san từ chối công bố hầu hết báo khoa học gửi đến cho họ Theo báo cáo gần tập san công bố khoảng 1% báo họ nhận hàng năm Nói cách khác, họ từ chối khoảng 99% báo Giá trị khoa học báo không tùy thuộc vào nội dung, mà tập san công bố đóng vai trò quan trọng Điều công trình nghiên cứu quan trọng thường công bố tập san lớn có nhiều người đọc, quan trọng hết tập san có hệ thống bình duyệt nghiêm túc Uy tín giá trị tập san thường đánh giá qua hệ số ảnh hưởng (Impact Factor hay IF) IF tính toán dựa vào số lượng báo công bố tổng số lần báo tham khảo hay trích dẫn (citations) Theo định nghĩa hành, IF tập san năm số lần tham khảo trung bình báo công bố tập san vòng năm trước [2] Vì yếu tố thời gian việc tính toán, hệ số IF thay đổi theo thời gian cách xếp hạng tập san thay đổi theo Chẳng hạn vào thập niên 1990s British Medical Journal nằm nhóm tập san hàng đầu y học, đến đầu kỉ 21 tập san bị xuống cấp nghiêm trọng Do đó, tập san có hệ số IF cao hiểu ngầm có uy tín cao ảnh hưởng cao Công bố báo tập san có hệ số IF cao đồng nghĩa với mức độ quan trọng tầm ảnh hưởng báo cao Xin nhấn mạnh “có thể” mà thôi, qua cách tính vừa trình bày trên, IF số phản ánh ảnh hưởng tập san, không đo lường hệ số ảnh hưởng phải báo cụ thể Một báo tập san có hệ số IF thấp trích dẫn nhiều lần Khiếm khuyết hệ số IF nêu lên nhiều lần khứ [3,4] Ngay người sáng lập hệ số IF thú nhận thiếu sót hệ số Một số môn khoa học có xu hướng (hay truyền thống) công bố nhiều báo ngắn, hay đơn họ có truyền thống trích dẫn lẫn nhau, chí tự trích dẫn mình! Có nhiều nhà khoa học trích dẫn hay liệt kê báo mà họ không hay chưa đọc (nhưng trích dẫn theo trích dẫn người khác, vi phạm khoa học) Ngoài ra, môn nghiên cứu lớn (như y khoa chẳng hạn) có nhiều nhà nghiên cứu số báo số trích dẫn tăng theo Nói cách ngắn gọn, số thống kê báo số trích dẫn chịu ảnh hưởng nhiều yếu tố ngoại vi chất lượng khoa học Cũng không loại trừ khả công trình nghiên cứu tồi, sai lầm nhiều người nhắc đến trích dẫn (để làm gương cho người khác) Phần lớn báo trích dẫn nhiều lần báo liên quan đến phương pháp, hay thuộc loại điểm báo Nhiều nghiên cứu “tốt”, có chất lượng thường trước thời gian, người ta hiểu rõ giá trị chúng sau nhiều năm sau công bố Dù bíết hệ số IF có nhiều khiếm khuyết thế, chưa có hệ thống công tốt để thẩm định chất lượng tập san Cho nên, hệ số IF sử dụng thước đo chất lượng, với dè dặt cẩn thận cần thiết Cơ chế bình duyệt Để hiểu chế bình duyệt, xin nói sơ qua qui trình công bố báo khoa học sau Sau tác giả gửi thảo báo đến tập san chuyên môn, tổng biên tập (Editor-in-Chief) hay phó tổng biên tập (Associate Editors) tập san xem lướt qua báo định báo có xứng đáng gửi để bình duyệt hay không Nếu không xứng đáng, tổng biên tập báo (trong vòng tháng) cho tác giả biết báo không bình duyệt Nếu thấy báo có giá trị cần bình duyệt, tổng biên tập gửi thảo cho (hoặc có 4) người bình duyệt Những người bình duyệt chuyên gia, giáo sư có chuyên môn với tác giả am hiểu vấn đề mà báo quan tâm Tác giả người ai, người bình duyệt biết tác giả họ có toàn thảo! Những người bình duyệt đọc đánh giá báo dựa theo tiêu chí thông thường mục tiêu nghiên cứu có đem lại không, phương pháp nghiên cứu có thỏa đáng hay không, kết phân tích phương pháp thích hợp hay không, trình bày kiện có gọn gàng dễ hiểu hay không, phần thảo luận có diễn dịch “quá đà” hay không, phần tham khảo có đầy đủ hay không, ngôn ngữ báo văn chương có chuẩn hay không, v.v v.v Nói tóm lại họ xem xét toàn báo, viết báo cáo cho tổng biên tập Họ đề nghị tổng biên tập nên chấp nhận hay từ chối đăng báo Tuy định cuối tổng biên tập, thông thường người bình duyệt đề nghị từ chối báo số phận báo coi “đã rồi” Giai đoạn tốn khoảng đến tháng Sau nhận báo cáo người bình duyệt, tổng biên tập chuyển cho tác giả Tùy theo đề nghị người bình duyệt, tổng biên tập cho tác giả hội để phản hồi phê bình người bình duyệt, hay từ chối đăng Nếu có hội phản hồi, tác giả phải trả lời phê bình người bình duyệt Bài phản hồi phải viết báo cáo, tất thay đổi báo tác giả phải báo cho tập san biết Giai đoạn tốn từ đến tháng Sau nhận phản hồi tác giả, tổng biên tập ban biên tập định chấp nhận hay từ chối báo Nếu phản hồi không trả lời tất phê bình, hay trả lời không thỏa đáng, tổng biên tập từ chối đăng mà không cần gửi cho người bình duyệt xem lại Nếu phản hồi cần xem xét lại tổng biên tập gửi cho người bình duyệt xem lại lần tác giả có phải phản hồi lần sau Giai đoạn tốn từ đến tháng Nói chung báo từ lúc nộp lúc xuất mặt giấy – bình duyệt phản hồi trôi chảy – tốn khoảng tháng đến 12 tháng Bởi thời gian lâu thế, số tác giả có định tự công bố trước dạng sơ (còn gọi “preprint”) để chia sẻ với đồng nghiệp Ngày nay, với tiến phi thường công nghệ thông tin internet, nhiều tập san công bố báo hệ thống internet (trước in) báo qua bình duyệt chấp nhận cho công bố Một số tập san hoạt động hoàn toàn hệ thống internet mà qua hình thức in ấn Cơ chế bình duyệt chế có mục đích thẩm định kiểm tra báo khoa học trước chấp nhận cho công bố tập san khoa học Cơ chế ứng dụng việc duyệt đơn xin tài trợ cho nghiên cứu nước Tây phương Tuy chế bình duyệt hoàn toàn vô tư hoàn hảo, chế tốt mà giới khoa học công nhận Như trình bày trên, chế bình duyệt có mục đích đánh giá kiểm tra báo khoa học trước chấp nhận cho công bố tập chí khoa học Cơ chế ứng dụng việc duyệt đơn xin tài trợ cho nghiên cứu Qua chế mà tập san ngăn chận cặn bã, rác rưởi khoa học, giúp cho tập san hay quan cung cấp tài trợ đến định công Trên nguyên tắc, chế hay công bằng, người duyệt hay công trình nghiên cứu người có chuyên môn, họ người có thẩm quyền khả đánh giá chất lượng công trình nghiên cứu Nhưng nhà khoa học người có tình cảm thiên kiến, người chịu chi phối nhu cầu tất yếu, cạnh tranh, kết duyệt khoa học lúc hoàn toàn khách quan Rất nhiều người trải qua chế cho hệ thống không hoàn chỉnh có thiếu công Tuy nhằm mục đích ngăn chận rác rưởi khoa học, nhưngcơ chế kiểm duyệt (hay nào) phát lỗi lầm mang tính cố ý lường gạt (như giả tạo số liệu chẳng hạn), chức chế không làm việc Do đó, số nhà khoa học, chế bình duyệt cách làm việc vô bổ vô giá trị Nhưng vấn đề thực tế chế bình duyệt đó, chưa có chế tốt hơn! Và thế, phải dựa vào chế để đánh giá báo khoa học Ý nghĩa xã hội báo khoa học Đọc đến đây, hi vọng bạn đọc hiểu báo khoa học Xin nhắc lại để nhấn mạnh: báo xem “bài báo khoa học” qua chế bình duyệt công bố tập san chuyên môn Những báo xuất dạng “abstracts” hay chí “proceedings” xem báo khoa học không đáp ứng hai yêu cầu Thế thực tế có nhiều nhà khoa học, kể nước, có lẽ hiểu lầm liệt kê “abstracts” “proceedings” báo khoa học lí lịch khoa học họ! Đối với nhiều người không am hiểu hoạt động khoa học ngộ nhận chẳng ảnh hưởng to lớn, giới làm nghiên cứu khoa học nghiêm chỉnh, lí lịch khoa học với toàn “bài báo khoa học” cho biết nhiều tác giả khả nghiên cứu khoa học tác giả Trên bình diện quốc gia, công bố báo cáo khoa học diễn đàn khoa học quốc tế cách không nâng cao diện, mà nâng cao suất khoa học, nước nhà Ở phương Tây người ta thường đếm số lượng báo khoa học mà nhà khoa học công bố tập chí khoa học để đo lường so sánh hiệu suất khoa học quốc gia Hiện nay, lĩnh vực nào, phải nhìn nhận thực tế hiệu suất khoa nước ta chưa cao Phần lớn công trình nghiên cứu nước ta kết thúc buổi nghiệm thu hay luận án Đối với hoạt động khoa học, cho dù công trình nghiệm thu hay đưa vào luận án tiến sĩ hay thạc sĩ , chưa công bố diễn đàn khoa học quốc tế công trình coi chưa hoàn tất, chưa qua “thử lửa” với môi trường rộng lớn Như có lần phát biểu, công trình nghiên cứu thường tài trợ từ tiền bạc người dân Khi tiến hành nghiên cứu, nhà nghiên cứu có phải nhờ đến tham gia tình nguyện viên hay bệnh nhân Nếu công trình nghiên cứu hoàn tất mà kết không công bố, công trình nghiên cứu xem có vấn đề y đức đạo đức khoa học, nhà nghiên cứu xem chưa hoàn thành nghĩa vụ với đóng góp người dân Do đó, báo cáo khoa học diễn đàn khoa học quốc tế nghĩa vụ nhà nghiên cứu, cách gián tiếp cám ơn đóng góp bệnh nhân giúp đỡ dân chúng qua quản lí nhà nước Trong trình hội nhập giới, xã hội có quyền đòi hỏi nhà khoa học nước ta phải có tầm vóc đứng vững trường khoa học quốc tế Đã đến lúc phải đặt tiêu chuẩn nghiêm túc mà quốc tế sử dụng để thẩm định thành tích nghiên cứu khoa học giáo sư nhà nghiên cứu nước ta
- Xem thêm -

Xem thêm: Thế nào là một bài báo khoa học , Thế nào là một bài báo khoa học , Thế nào là một bài báo khoa học

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay