Phân lập và định danh vi khuẩn aeromonas hydrophilagây bệnh xuất huyết trên cá tra (pangasianodon hypophthalmus) nuôi ở đồng bằng sông Cửu Long

44 579 0
  • Loading ...
1/44 trang

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay