Xử lý nước rỉ rác bằng quy trình công nghệ mới

24 217 0
  • Loading ...
1/24 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/12/2016, 19:11

BÀI GIỮA KÌ MÔN: ỨNG DỤNG CÁC PHƯƠNG PHÁP HÓA LÝ TRONG XỬ LÝ MÔI TRƯỜNG Giáo viên hướng dẫn: TS NGUYỄN THỊ DIỆU CẨM Họ tên : Nguyễn Hữu Chơn Huỳnh Hữu Điền Nhóm – Bài Xử lý nước rỉ rác quy trình công nghệ Tóm tắt Xử lý bậc cao nước rỉ rác từ bãi rác thành phố nằm miền nam Trung Quốc (Jiang-men) thực nhà máy quy mô cách sử dụng quy trình Quá trình kết hợp phản ứng (SBR) vai trò xử lí thứ nhất, với chất keo tụ poly ferric sunfat (PFS) với hệ thống Fenton xử lý thứ hai, cặp lọc sục khí sinh học (UBAFs) song song xử lí cấp Hiệu loại bỏ toàn nhu cầu oxy hóa học (COD) trình 97,3%, với dòng COD 100 mg / L Hiệu loại bỏ ammonia (N-NH 3) lên đến 99% đạt SBR, với dòng nhỏ mg/L, đáp ứng tiêu chuẩn thải (≤25 mg / L) với xử lí ban đầu Phốt tổng (TP) chất rắn lơ lửng (SS) nước thải cuối giảm xuống tương ứng mg/L 10 mg/L Các thử nghiệm thu hoạt động bảo dưỡng cho thấy hiệu suất ổn định quy trình kết hợp Phân tích kinh tế cho thấy chi phí vận hành tổng thể xử lí tiên tiến 2,70 $ / m3 Quy trình kết hợp chứng minh phù hợp hiệu nhà máy xử lý nước rỉ rác quy mô nhỏ khuyến khích áp dụng nhà máy xử lý nước rỉ rác rác quy mô nhỏ Giới thiệu Bãi rác phương pháp sử dụng rộng rãi cho xử lý chất thải rắn đô thị (MSW) Có đến 95% tổng số MSW giới xử lý bãi rác [1,2] Mặc dù số phương pháp xử lý triển vọng, như: đốt ủ, sử dụng ngày nay, tất MSW ủ thiêu hủy; đốt để lại dư lượng khoảng 10-20% phải chôn lấp [3] Nước rỉ từ bãi chôn lấp nước thải có độ bền cao mà chứa lượng lớn chất hữu vô cần xử lý, amoniac, kim loại nặng, chất hữu chứa clo muối hữu cơ, vô Nước thải chưa qua xử lý thấm vào mạch nước ngầm trộn với nước bề mặt góp phần vào ô nhiễm đất, nước bề mặt, nước ngầm [4] Những mối nguy hiểm lớn nước rỉ rác khẳng định, cần thiết phải xử lí đáp ứng tiêu chuẩn xả vào cống vào vùng nước tự nhiên Tuy nhiên, yêu cầu xả nghiêm ngặt tiếp tục áp dụng liên quan đến đất nước bề mặt, việc xử lý bãi rác trở thành mối quan tâm môi trường kinh tế, tiêu chuẩn thải khắt khe áp đặt chi phí lớn để xử lí Vì vậy, quan trọng để xác định lựa chọn xử lí thích hợp điều kiện hoạt động tối ưu cần thiết để đạt khả tương thích quy trình xử lí kết hợp loại bỏ tối đa chất gây ô nhiễm từ bãi rác Trong nhiều năm, phương pháp xử lí sinh học thông thường phương pháp hóa lý cổ điển coi công nghệ thích hợp cho việc điều khiển quản lý nước thải có độ bền cao bãi rác [5] Kỹ thuật khác nhau, chẳng hạn SBR biến đổi [6-10], tăng lưu lượng lớp bùn kị khí (UASB) [11-13], tạo keo tụ [14-17], hấp phụ [18,19], thoát khí [20 -22], sử dụng để xử lí bãi rác Đối với phân hủy sinh học bãi rác (BOD / COD > 0,3), kỹ thuật sinh học có hiệu việc loại bỏ đồng thời carbon hữu nitơ Sau xử lý hóa lý dùng bước tinh chế ổn định cho dòng nước rỉ rác xử lý sinh học Tuy nhiên, với già hóa bãi chôn lấp rác với nước rỉ rác ổn định hơn, với tiêu chuẩn thải nghiêm ngặt hơn, phương pháp xử lí sinh học thông thường theo sau phương pháp hóa lý cổ điển không phù hợp để đạt mức độ làm cần thiết để giảm tác động tiêu cực nước thải vào hệ sinh thái người Điều cho thấy để đáp ứng tiêu chuẩn mới, tiếp tục xử lí cần thiết phải tìm giải pháp xử lí Công nghệ màng, đặc biệt thẩm thấu ngược (RO), quy trình triển vọng, thay hiệu phương pháp thông thường để xử lí nước thải Nhưng công nghệ màng có hạn chế rõ ràng chưa giải quyết: ứng dụng rộng rãi bị hạn chế chi phí đắc quyền thuộc châu Âu, tắc nghẽn màng, thời gian sử dụng ngắn làm giảm suất hoạt động tập trung lượng lớn chất thải không sử dụng cần tiếp tục xử lí Quá trình Fenton đề xuất nghiên cứu rộng rãi năm gần [23-30] xác nhận thay hiệu cao cho phân hủy chất hữu khó phân hủy nhiều loại nước thải, bao gồm nước thải bãi rác Với trình Fenton, phần lớn chất hữu cao phân tử bị thoái hóa phần bị loại bỏ, cải thiện phân hủy sinh học Khả trình oxy hóa hóa học chuyển đổi hợp chất khó phân hủy thành hợp chất dễ phân hủy sinh học hơn, sau loại bỏ thông qua xử lý sinh học tiếp theo, báo cáo [31,32] Các công nghệ UBAF phát triển rộng rãi ưu nó, chẳng hạn lượng vết nhỏ hiệu suất tuyệt vời với mức hoạt động cao nhiều so với trình sinh học thông thường, với hiệu suất loại bỏ công suất cao cho chất hữu chứa cacbon, nitơ tổng (TN), amoniac SS [33] Vì vậy, dòng xử lí Fenton làm UBAF Tuy nhiên, báo cáo ứng dụng chất phản ứng Fenton quy trình kết hợp phản ứng Fenton để xử lý nước rỉ rác thực tế hoi Sử dụng SBR xử lý sơ cấp, keo tụ PFS hệ thống Fenton xử lý thứ cấp UBAF xử lí thứ ba cách tiếp cận mới, kết hợp để xử lí nước rỉ rác Mục đích để đánh giá tính khả thi khả tương thích trình nhiều giai đoạn để xử lí tiên tiến nước rỉ rác nhà máy quy mô toàn diện nhằm làm giảm nồng độ chất hữu cơ, phốt nitơ Vật liệu phương pháp 2.1 Đặc điểm nước rỉ bãi rác Các bãi rác hoạt động 10 năm nằm Giang Môn, thành phố miền Nam Trung Quốc Tổng diện tích bãi rác 140.000 m khoảng 750 chất thải rắn đô thị xử lý hàng ngày Nước rỉ bãi rác khoảng 150-200 m / ngày Nó thu thập bể với dung tích 8000 m sau xử lý bãi rác Thành phần nước rỉ bãi rác khác tùy thuộc nhiều vào mùa, đặc biệt độ tuổi bãi rác Trung bình đặc điểm hóa lý nước rỉ rác thô dựa số liệu thống kê năm thể Bảng Đó hỗn hợp chất kiềm đen sậm Trung bình tỷ lệ BOD / COD 0,2 cho thấy phân hủy sinh học thấp Thành phần khác có nước thải ammonia clorua 2.2 Xử lý SBR (Sequencing batch reactor) Không khí cung cấp máy nén khí qua ống dẫn không khí thông gió vào đáy bể phản ứng, khuấy học thực cánh quạt thẳng đứng Bùn rút xiphon, thời gian lưu trữ chất rắn kiểm soát mức khoảng 20 ngày Các lò phản ứng hoạt động nhiệt độ khí quyển, đồng thời làm đầy trộn 1h, khuấy học 4h, sục khí 5h, khuấy học 2h, sục khí 3h, lắng 8h, gạn nước 1h Các trình điều khiển tự động Bùn lấy mẫu kiểm tra thường xuyên để đánh giá hiệu suất SBR Bảng 1: Thành phần trung bình nước rỉ rác 2.3 Chất keo tụ PFS Các dịch từ SBR tập hợp bể đệm sau đưa vào ngăn keo tụ, keo tụ với thể tích làm việc 55 m Chất keo tụ PFS trộn với nước rỉ ống dẫn trước bơm vào bể Sự keo tụ sa lắng thực Một đập cố định cuối bể cho tách keo tụ Thời gian lưu nước (HRT) kiểm soát mức khoảng 5,5 h Liều lượng chất keo tụ xác định Jar Test mẻ chất keo tụ sử dụng, chất lượng nước từ nước thải SBR thay đổi đáng kể, nhiệt độ thay đổi chuyển mùa Không cần điều chỉnh pH trước keo tụ 2.4 Hệ thống Fenton Nước rỉ rác xử lí PFS sau đưa vào hệ thống Fenton để tiếp tục xử lí Quá trình Fenton bao gồm bốn giai đoạn: trình oxy hóa, trung hòa, tạo bông, sa lắng Hoạt động liên tục khoảng 8h ngày sau tiếp nhận nước thải xử lí PFS Trong trình oxy hóa, sắt sulfate hydrogen peroxide thêm vào bể phản ứng 55 m3 cho trình oxy hóa Cuối trình oxy hóa, thực trung hòa cách bổ sung NaOH Điều kiện pH khoảng 7,0 - 8,0 Sau đó, số lượng nhỏ poly-acrylamide (PAM: 0,2%, w/w) thêm vào trộn đường ống máy trộn để thực tạo Cuối cùng, dung dịch lắng bể lắng Dung dịch sau lắng cặn từ xử lí Fenton tràn đập cuối bể Dung tích làm việc bể lắng 55 m3, HRT kiểm soát mức 5,5h 2.5 Phương pháp lọc UBAF (Upflow biological aerated filters) Phương pháp lọc thực hai UBAF song song Nước rỉ rác xử lý Fenton tập hợp bể đệm sau bơm vào BAFs cho xử lí cuối Hai UBAF thiết kế, thể tích làm việc 25 m Vật liệu gốm kích thước dao động từ mm đến mm Không khí đưa vào bể phản ứng từ phía lượng không khí điều khiển đồng hồ đo lưu lượng không khí HRT trì khoảng 3h, tỷ lệ khí sục vào nước khoảng 5:1 Làm lại bể phản ứng xác định chất lượng dòng Quá trình xử lí nước thải rỉ rác phác họa hình Hình 1: Sơ đồ quy trình xử lí nước rỉ rác bậc cao 2.6 Phương pháp phân tích Đo lường cho hàm lượng COD, amoni, TP dòng vào dòng đơn vị hoạt động thực cách sử dụng phương pháp chuẩn [34] Các thông số khác, chẳng hạn nhu cầu oxy sinh hóa ngày (BOD 5), pH, độ kiềm, màu sắc, nhiệt độ, oxy hòa tan (DO) chất rắn lơ lửng dễ bay (VSS) theo dõi thường xuyên 2.7 Phân tích kinh tế Chi phí vận hành tổng thể quy trình nhiều giai đoạn cho xử lý bậc cao nước rỉ rác, bao gồm chất phản ứng lượng tiêu thụ đơn vị, đánh giá sau tính khả thi đánh giá cách so sánh với quy trình kết hợp khác 3 Kết 3.1 Xử lí SBR Nước rỉ rác tập hợp hồ điều tiết đưa vào SBR cho xử lí sơ cấp Hình.2 cho thấy biến đổi COD SBR dòng vào dòng Có biến động lớn COD dòng vào, mà dao động từ 930 mg/L 9000 mg/L, thể hình.2 Có nhiều yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng nước rỉ rác, tuổi bãi rác, lượng mưa, mùa, loại chất thải thành phần [5] Hình2 Hàm lượng COD dòng vào dòng giai đoạn vận hành Trong trường hợp này, biến động COD chủ yếu liên quan đến thời tiết mùa loại chất thải Cần lưu ý gia tăng mạnh COD dòng vào từ ngày 170200 chủ yếu pha trộn cặn bề mặt với nước rỉ rác thô tháng Việc loại bỏ COD SBR ổn định, với mức trung bình hiệu loại bỏ 76% COD dòng trung bình 640 mg / L mặc cho biến động COD nước thải thô Những thay đổi nhỏ nước thải COD trình chuyển đổi theo mùa (ngày 26-40, ngày 100-121, ngày 167-189) biến đổi nhiệt độ gây ảnh hưởng đáng kể không nghiêm trọng đến xử lí sinh học Các yếu tố bất lợi lớn nhiệt độ thấp (5-15◦C) vào mùa đông, không phá vỡ hệ thống Tỷ lệ BOD / COD phần SBR 0,05 (số liệu không hiển thị), gần không phân hủy sinh học, đó, cần xử lí phương pháp hóa lí Sự biến đổi nồng độ amoniac dòng vào dòng SBR hiển thị hình.3 Sự tăng lên amoniac dòng quan sát thay đổi nhiệt độ mùa đông đến (ngày 38-43) Tuy nhiên, sau vài ngày cho thích ứng, amoniac dòng giảm xuống cách nhanh chóng Hình Hàm lượng amoniac dòng vào dòng SBR giai đoạn vận hành Loại bỏ amoniac đạt hiệu cao suốt thời gian hoạt động (trừ ngày 38-43), ammoniac dòng vào tăng cao đến 1500 mg / L Hiệu suất xử lý trung bình vượt 99%, với dòng trung bình mg / L Amoniac dòng đạt tiêu chuẩn xả thải địa phương (≤25 mg / L), không cần xử lí ammoniac trình Sự pha trộn cặn nỗi với nước thải thô từ ngày 170 -200 ảnh hưởng đến chuyển đổi amoniac Việc xử lí SBR hiệu cho việc chuyển đổi amoniac, mà hữu ích để loại bỏ phốt Hình.4 thấy thay đổi TP xử lí SBR Khi TP dòng vào dao động từ mg/L đến 18 mg/L, TP dòng mg/L hiệu suất loại bỏ trung bình 81% Xử lí thêm photphat cần thiết, TP SBR dòng vượt mức cho phép xả 99%) loại bỏ phốt (81%), hiệu chi phí Nước thải amoniac (≤3mg / L) so với yêu cầu xả (≤25mg / L) từ xử lý giai đoạn Màu sắc nước rỉ rác thô chuyển từ đen sang nâu, SS sulfate giảm đáng kể sau xử lý SBR Table2 Major parameters of advanced treatment in each unit operation PFS keo tụ quan trọng để loại bỏ chất hữu khó phân hủy sinh học Các liệu (Hình 8) suốt thời gian 43-47 ngày 196-200 ngày cho thấy rõ hiệu keo tụ không đủ tốt, xử lý không hiệu Vì vậy, cần thiết để kiểm soát keo tụ PFS cách hiệu quả, vấn đề phải tránh cách kiểm tra hàng ngày Sau xử lý keo tụ PFS, COD trung bình giữ 230 mg / L, màu sắc giảm xuống 40 ◦ TP nước thải PFS keo tụ 1.5mg / L, đáp ứng tiêu chuẩn xả thải địa phương (≤3mg / L) Hệ thống Fenton điều cần thiết cho chuyển đổi chất hữu hòa tan khó phân hủy sinh học mà bị loại bỏ kết tủa hình thức phân hủy khác COD tiếp tục giảm đến khoảng 140mg / L, phân hủy sinh học nước thải tăng từ 0,05 đến 0.17 xử lý sinh học Lọc UBAF xử lý lần cuối cần thiết hiệu để thực việc ngăn chặn chất chức phân hủy sinh học tiếp tục giảm COD 100mg / L Dòng nước với màu sắc ◦ SS 10mg / L thu Sự phù hợp tuyệt vời quy trình nhiều giai đoạn chứng minh Cần lưu ý PFS keo tụ trình Fenton cho thấy sulfate sắt nước thải xử lý Mặc dù sắt loại bỏ cách trung hòa giàn mưa, sulfate Nồng độ sulfate tăng lên đến 500-800 mg / L nước thải PFS keo tụ, 1000 -1500 mg / L nước rỉ rác xử lý Fenton, 900-1400 mg / L UBAF Mối nguy hại tiềm ẩn từ sulfate H 2S phát sinh diện môi trường yếm khí Một số nghiên cứu làm giảm sulfat [38, 39] thực lợi ích an toàn Để tìm chất thay tối ưu cho PFS sulfate sắt việc tiếp tục nghiên cứu cần thiết 4.2 Hoạt động bảo trì hệ thống xử lý tiên tiến Khi nước rỉ rác có chứa lượng lớn amoniac (ammonia thường 1100 mg / L), nồng độ cao amoniac độc hại vi khuẩn, hồi lưu từ cuối tới đầu SBR cần thiết cho nước rỉ rác thô Một vấn đề khác cần phải tránh là, lượng lớn amoniac chuyển đổi trình nitrat hóa thời gian carbon phân hủy sinh học không đủ để khử nitơ, độ pH giảm mạnh độ kiềm trở nên không đủ để chuyển đổi amoniac lại, bổ sung vôi cần thiết để cân độ pH độ kiềm cân thích hợp để nitrat hóa Các tính chất bùn theo dõi thường xuyên thông số SS, khối lượng bùn (SV), số bùn tích (SVI) VSS Quan sát kính hiển vi tiến hành để đánh giá hiệu suất bùn điều kiện loài sinh vật đơn bào Khi bùn vận hành tốt, sinh vật đơn bào có lông nhỏ chi phối, lông nhỏ gắn với hạt keo tụ với thân cây, lông nhỏ bơi tự do, số tốt bùn ổn định Bởi PFS keo tụ xử lý Fenton nhạy cảm với thay đổi chất lượng nước thải phận trên, phải ý đến thay đổi chất lượng nước thải đơn vị hoạt động Vì vậy, mẫu kiểm tra phải để lại xác định liều lượng PFS thuốc thử Fenton hiệu xử lý giảm Chất lượng chất keo tụ liều dùng nên xác định xét nghiệm định kỳ Bởi thuốc thử sử dụng keo tụ hệ thống Fenton có tính ăn mòn cao, nước phải sử dụng để rửa đường ống dẫn thuốc thử sau bơm Hai yếu tố kiểm soát cho lọc UBAF HRT tỷ lệ nước với không khí Chúng cần phải điều chỉnh theo chất lượng nước thải từ phận trước Kiểm tra toàn diện cho thấy HRT tốt 3h, tỷ lệ không khí với nước 5: đơn vị trước hoạt động tốt, thống với việc nghiên cứu phòng thí nghiệm thí điểm Rửa ngược cần thiết chất lượng nước thải giảm Kinh nghiệm tiết lộ tuần khoảng cách rửa ngược UABF đáng kỳ vọng Bùn tạo từ SBR keo tụ hóa học tạo bị loại bỏ khung lọc, sau chôn lấp 4.3 Phân tích kinh tế Việc tiêu thụ thuốc thử liệt kê Bảng Bảng cho thấy tổng chi phí thuốc thử 1,37 $ / m Điện tiêu thụ trung bình điện 1940 (kWh) / ngày, việc định giá điện bình $ 0.12 / (kWh) Chi phí lượng trung bình 1,33 $ / m cho ngày khối lượng nước thải 175m / ngày Table Reagents cost in each unit for advanced treatment Vì vậy, chi phí vận hành tổng thể 2,70 $ / m 3, chấp nhận cho xử lý bậc cao bãi rác Chi phí sử dụng xử lý bậc cao màng lên đến $ 5-7 / m Trong bãi rác quy mô nhỏ, nhà máy xử lý nước thải, quy trình nhiều giai đoạn chứng minh thay hiệu cho vận hành thành công quản lý nước thải có độ bền cao Kết Luận Là xử lý ban đầu, xử lý SBR phương pháp hiệu cho loại bỏ đồng thời cách phân hủy sinh học carbon, amoniac phốt Các hiệu loại bỏ trung bình COD, ammoniac TP SBR tương ứng 76%, > 99% 81% Nồng độ amoniac đáp ứng tiêu chuẩn thải sau xử lý PFS keo tụ hệ thống Fenton dùng phương pháp xử lý thứ cấp cho nước rỉ rác phân hủy sinh học từ SBR Hiệu xử lý COD trung bình PFS keo tụ hệ thống Fenton 63% 41%, với nồng độ COD trung bình 140mg / L màu 10 ◦ nước thải xử lý Fenton Phốt bị loại thêm xử lý thứ cấp, dòng thải với TP 0,5mg / L đạt Hai UBAF, có khả chặn vật lý phân hủy sinh học chất gây ô nhiễm, hoạt động bước cuối quy trình kết hợp xử lý bậc cao Hiệu COD trung bình đạt 37,5% UBAF1 36,5% UBAF2, với COD cuối dòng thải 100mg / L màu sắc ◦ Phải ý đến việc điều hành bảo trì thường ngày thay đổi lớn nước rỉ rác Mẫu kiểm tra cần thiết để tái xác định liều lượng PFS thuốc thử hệ Fenton điều kiện thay đổi Phân tích kinh tế cho thấy tổng chi phí vận hành xử lý bậc cao 2,70 $ / m Quy trình nhiều giai đoạn này: SBR theo sau keo tụ / Fenton / UBAF hữu ích việc xử lý nước thải nhà máy có quy mô bãi rác nhỏ Tài liệu tham khảo [1] E Diamadopoulos, Characterization and treatment of recirculationstabilized leachate, Water Res 28 (1994) 2439–2445 [2] T.A Kurniawan, W Lo, G.Y.S Chan, Radicals-catalyzed oxidation reactions for degradation of recalcitrant compounds from landfill leachate, Chem Eng J 125 (2006) 35–57 [3] O Primo, A Rueda, M.J Rivero, I Ortiz, An integrated process, Fenton reaction-ultrafiltration, for the treatment of landfill leachate: pilot plant operation and analysis, Ind Eng Chem Res 47 (2008) 946–952 [4] Y Deng, J.D Englehardt, Treatment of landfill leachate by the Fenton process, Water Res 40 (2006) 3683–3694 [5] S Renou, J.G Givaudan, S Poulain, F Dirassouyan, P Moulin, Landfill leachate treatment: review and opportunity, J Hazard Mater 150 (2008) 468–493 [6] P.J He, X Qu, L.M Shao, G.J Li, D.J Lee, Leachate pretreatment for enhancing organic matter conversion in landfill bioreactor, J Hazard Mater 142 (2007) 288–296 [7] J Tsilogeorgis, A Zouboulis, P Samaras, D Zamboulis, Application of a membrane sequencing batch reactor for landfill leachate treatment, Desalination 221 (2008) 483–493 [8] A.Uygur, F.Kargi, Biological nutrient removal from pre treated landfill leachate in a sequencing batch reactor, J Environ Manage 71 (2004) 9–14 [9] Z.Q Yang, S.Q Zhou, The biological treatment of landfill leachate using a simul-taneous aerobic and anaerobic (SAA) bio-reactor system, Chemosphere 72 (2008) 1751–1756 [10] S Alessandro, M.L Stefano, Nitrogen removal via nitrite in a sequencing batch reactor treating sanitary landfill leachate, Bioresour Technol 100 (2009) 609–614 [11] C.Y Lin, F.Y Chang, C.H Chang, Co-digestion of leachate with septage using a UASB reactor, Bioresour Technol 73 (2000) 175– 178 [12] E Castillo, M Vergara, Y Moreno, Landfill leachate treatment using a rotating biological contactor and an upward-flow anaerobic sludge bed reactor, Waste Manage 27 (2007) 720–726 [13] Z.J Li, S.Q Zhou, J.H Qiu, Combined treatment of landfill leachate by biological and membrane technology, Environ Eng Sci (2007) 497–507 [14] A Zouboulis, X Chai, I Katsoyiannis, The application of bioflocculant for the removal of humic acids from stabilized landfill leachates, J Environ Manage 70 (2004) 35–41 [15] F.J Rivas, F Beltran, F Carvalho, B Acedo, O Gimeno, Stabilized leachates: sequential coagulation–floculation+chemical oxidation process, J Hazard Mater 116 (2004) 95–102 [16] I Monje-Ramirez, M.T Orta de Velásquez, Removal and transformation of recalcitrant organic matter from stabilized saline landfill leachates by coagulation–ozonation coupling processes, Water Res 38 (2004) 2359–2367 [17] E Mara˜ nón, L Castrillón, Y Fernández-Nava, A FernándezMéndez, A Fernández-Sánchez, Coagulation–flocculation as a pretreatment process at a landfill leachate nitrification– denitrification plant, J Hazard Mater 156 (2008) 538–544 [18] F Kargi, M Pamukoglu, Simultaneous adsorption and biological treatment of pre-treated landfill leachate by fed-batch operation, Process Biochem 38 (2003) 1413–1420 [19] T.A Kurniawan, W.H Lo, G.Y.S Chan, Degradation of recalcitrant compounds from stabilized landfill leachate using a combination of ozone-GAC adsorption treatment, J Hazard Mater 137 (2006) 443–455 [20] K.W Pi, Z Li, D.J Wan, L.X Gao, Pretreatment of municipal landfill leachate by a combined process, Process Saf Environ Prot 87 (2009) 191–196 [21] I Ozturk, M Altinbas, I Koyuncu, O Arikan, C Gomec-Yangin, Advanced physico-chemical treatment experiences on young municipal landfill leachates, Waste Manage 23 (2003) 441–446 [22] A C Silva, M.Dezotti, G L Sant’Anna Jr., Treatment and detoxication of a sanitary landfill leachate, Chemosphere 55 (2004) 207–214 [23] E Atmaca, Treatment of landfill leachate by using electro-Fenton method, J Hazard Mater 163 (2009) 109–114 [24] A Altin, An alternative type of photoelectro-Fenton process for the treatment of landfill leachate, Sep Purif Technol 61 (2008) 391– 397 [25] J Kochany, E Lipczynska-Kochany, Utilization of landfill leachate parameters for pretreatment by Fenton reaction and struvite precipitation—a comparative study, J Hazard Mater 166 (2009) 248–254 [26] O Primo, M.J Rivero, I Ortiz, Photo-Fenton process as an efficient alternative to the treatment of landfill leachates, J Hazard Mater 153 (2008) 834–842 [27] A A Burbano, D.D Dionysiou, M.T Suidan, Effect of oxidant-tosubstrate ratios on the degradation of MTBE with Fenton reagent, Water Res 42 (2008) 3225–3239 [28] A Lopez, M Pagano, A Volpe, A Dipinto, Fentons pretreatment of mature landfill leachate, Chemosphere 54 (2004) 1000–1005 [29] H Zhang, H.J Choi, P Canazo, C.P Huang, Multivariate approach to the Fenton process for the treatment of landfill leachate, J Hazard Mater 161 (2009) 1306–1312 [30] A Urtiaga, A Rueda, Á Anglada, I Ortiz, Integrated treatment of landfill leachates including electrooxidation at pilot plant scale, J Hazard Mater 166 (2009) 1530–1534 [31] E Otal, C Arnaiz, J.C Gutierrez, J Lebrato, Anaerobic degradation of p-coumaric acid and pre-ozonated synthetic water containing this compound, Biochem Eng J 20 (2004) 29–34 [32] X.J Lu, B Yang, J.H Chen, R Sun, Treatment of wastewater containing azo dye reactive brilliant red X-3B using sequential ozonation and upflow biological aerated filter process, J Hazard Mater 161 (2009) 241–245 [33] C Wang, J Li, B.Z Wang, G.Z Zhang, Development of an empirical model for domestic wastewater treatment by biological aerated filter, Process Biochem 41 (2006) 778–782 [34] EPA of PR China, Standard Monitoring & Analytical Methods for the Examination of Water and Wastewater, 4th ed., China Environmental Science Press, Peking, China, 2002 [35] R.S Qasim, W Chiang, Sanitary Landfill Leachate: Generation, Control and Treatment, Technomic Publ., Lancaster, PA, 1994 [36] A Amokrane, V.J Comel, Landfill leachates pretreatment by coagulation – flocculation, Water Res 31 (1997) 2775–2782 [37] M.J Lopez, Z.P Peralta, Use of advanced oxidation processes to improve the biodegradability of mature landfill leachates, J Hazard Mater 123 (2005) 181–186 [38] O.B.D Thabet, H Bouallagui, J.L Cayol, B Ollivier, M.L Fardeau, M Hamdi, Anaerobic degradation of landfill leachate using an upflow anaerobic fixed- bed reactor with microbial sulfate reduction, J Hazard Mater (2009), doi:10.1016/j.jhazmat.2009.01.114 [39] A.E Gonzalias, P Kuschk, A Wiessner, M Jank, M Kästner, H Köser, Treatment of an artificial sulphide containing wastewater in subsurface horizontal flow laboratory-scale constructed wetlands, Ecol Eng 31 (2007) 259–268 [...]... nhiễm Việc xử lý hóa lý dược dùng làm xử lý thứ cấp, bởi vì dòng ra SBR có phân hủy vi khuẩn thấp mà xử lý sinh học thêm sẽ không có hiệu quả Keo tụ và oxy hóa hóa học được đề nghị trong số các phương pháp (chẳng hạn như kết tủa hóa học, hoạt tính hấp phụ carbon, và quy trình màng), cho xử lý nước rỉ rác [35, 36] Trong lượng tương đối nhỏ của nước rỉ rác được xử lý (khoảng150-200m 3 / ngày), keo tụ... việc loại bỏ TP từ nước rỉ rác xử lý SBR bằng cách xử lý keo tụ PFS và hệ thống Fenton được đưa ra trong hình 8 TP trong keo tụ PFS dòng thải ít hơn 1.5 mg / L, thấp hơn tiêu chuẩn xả thải 3mg / L, với hiệu quả khử TP trung bình 76% TP được tiếp tục xử lý bằng cách xử lý Fenton, với một nồng độ trung bình ít hơn 0,3 mg / L Các kết quả được hiển thị trong hình 8 cho thấy việc xử lý vi sinh cùng với... lượng nước thải 175m 3 / ngày Table 3 Reagents cost in each unit for advanced treatment Vì vậy, các chi phí vận hành tổng thể là 2,70 $ / m 3, là chấp nhận được cho xử lý bậc cao của bãi rác Chi phí sử dụng xử lý bậc cao màng lên đến $ 5-7 / m 3 Trong một bãi rác quy mô nhỏ, nhà máy xử lý nước thải, quy trình nhiều giai đoạn này đã được chứng minh là một sự thay thế hiệu quả cho vận hành thành công. .. thu được Sự phù hợp tuyệt vời của quy trình nhiều giai đoạn đã được chứng minh Cần lưu ý rằng PFS keo tụ và quá trình Fenton cho thấy sulfate và sắt trong nước thải được xử lý Mặc dù sắt được loại bỏ bằng cách trung hòa và giàn mưa, sulfate vẫn còn Nồng độ sulfate tăng lên đến 500-800 mg / L trong nước thải PFS keo tụ, và 1000 -1500 mg / L trong nước rỉ rác được xử lý Fenton, và 900-1400 mg / L trong... quá trình xử lý thứ cấp Việc lựa chọn chất keo tụ được xác định bởi hiệu quả xử lý chất ô nhiễm và chi phí Kiểm tra trong phòng thí nghiệm và nghiên cứu thí điểm chỉ ra rằng PFS nên được chọn cho hiệu quả kết hợp bông keo tụ của nó, lắng bùn tuyệt vời và chi phí khá thấp Đồng thời PFS keo tụ có thể làm giảm chi phí xử lý AOP tiếp theo Và nước rỉ rác xử lý PFS là tương thích với hệ thống Fenton, vì nước. .. như là phương pháp xử lý thứ cấp cho các nước rỉ rác không thể phân hủy sinh học từ SBR Hiệu quả xử lý COD trung bình trong PFS keo tụ và hệ thống Fenton là 63% và 41%, với nồng độ COD trung bình 140mg / L và một màu dưới 10 ◦ trong nước thải xử lý Fenton Phốt pho đã bị loại thêm bởi các xử lý thứ cấp, và dòng thải với TP ít hơn 0,5mg / L đã đạt được 3 Hai UBAF, có khả năng chặn vật lý và phân hủy sinh... Thảo luận 4.1 Quá trình phân tích 4.1.1 Phân tích quá trình lựa chọn Việc lựa chọn quy trình xử lý bậc cao là trọng yếu để đáp ứng các tiêu chuẩn xả thải Các SBR được sử dụng như một tiền xử lý, loại bỏ thô cacbon, nitơ, phốt pho, màu sắc và SS đến một phạm vi tương đối thấp Nó tạo điều kiện cho xử lý hóa lý tiếp theo và làm giảm chi phí của chất phản ứng trong keo tụ và trong quá trình oxy hóa nâng... do sự sụt giảm của amoniac (Hình 3) và giảm bớt quá trình nitrat hóa 3.2 PFS keo tụ kết hợp với hệ thống Fenton Việc xử lý hóa lý nước rỉ rác sau xử lý SBR rất cần thiết vì phân hủy sinh học cực kỳ thấp PFS keo tụ thường được sử dụng để loại bỏ các chất lơ lửng và chất keo đó là một nhóm quan trọng của hợp chất chịu nhiệt chứa trong nước thải xử lý sinh học Một hệ thống Fenton kế tiếp được sử dụng... chất lượng nước đáp ứng các tiêu chuẩn thải 4.1.2 Phân tích khả năng tương thích quy trình Bản tóm tắt các thông số chính trong mỗi mẫu xử lý được thể hiện trong Bảng 2 Bảng 2 cho thấy rằng xử lý SBR là không thể thiếu trong quy trình nhiều giai đoạn này, cho hiệu quả cao loại bỏ carbon phân hủy sinh học (76%), chuyển đổi ammoniac (> 99%) và loại bỏ phốt pho (81%), trong hiệu quả chi phí Nước thải... trừ trong thời kỳ bị tác động bởi các chất tạo bông mạnh mẽ trong nước rỉ rác và các vấn đề chất lượng chất trợ keo tụ), hiệu quả trung bình COD đạt được 37,5% và 36,5% Độ pH của nước thải xử lý Fenton được kiểm soát trong phạm vi 7,0 - 8,5 sau đó xử lý UBAF Nước thải của UBAF được tập hợp ở hồ và có thể được thải trực tiếp vào nguồn nước Cá có thể sống trong hồ Hình 10 COD thay đổi trong dòng vào và
- Xem thêm -

Xem thêm: Xử lý nước rỉ rác bằng quy trình công nghệ mới , Xử lý nước rỉ rác bằng quy trình công nghệ mới , Xử lý nước rỉ rác bằng quy trình công nghệ mới

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay