Sự biến đổi của các chất ô nhiễm trong nước rỉ rác được xử lý bởi sự kết hợp các bể phản ứng

15 205 0
  • Loading ...
1/15 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/12/2016, 19:11

Học viên: NGUYỄN ĐINH DIỆU TRÂM TRƯƠNG THỊ MỸ TRÚC Lớp: Cao học Hóa lý K17 Bài 9: Sự biến đổi chất ô nhiễm nước rỉ rác xử lý kết hợp bê phản ứng, keo tụ, trình oxy hóa Fenton công nghệ lọc sinh học Một trình kết hợp phát triển bao gồm hàng loạt bể phản ứng (SBR), keo tụ, trình oxy hóa fenton, lọc sinh học (BAF) với mục đích loại bỏ chất ô nhiễm nước ri rác Hàm lượng cao chất hữu hòa tan (DOM) nước ri rác trình xử lí phân đoạn thành humic acid (HA), acid fulvic (FA), ưa nước (HyI) Những thay đổi thành phần đặc điểm DOM nghiên cứu Sau đó, bảy mươi tác nhân hữu gây ô nhiễm nước thải thô phát hai mươi chất ô nhiễm hữu loại bỏ hoàn toàn trình SBR Các chất ô nhiễm hữu thấp độ đục cao loại bỏ thực chất keo tụ Ba mươi bảy tác nhân hữu nhỏ gây ô nhiễm biến hoàn toàn dòng Fenton phần khối lượng phân tử thấp loại bỏ BAF Tổng COD giảm (98,4%), BOD5 giảm (99,1%), NH4-N (99,3%), TP (99,3%), SS (91,8%), độ đục (99,2%) màu sắc (99,6%) đạt dòng nhánh BAF chi hiệu kết hợp thực vật Ngoài ra, kết hợp ion kim loại Cu, Ni, Zn, Mn, Cr, Mg, Pb, Cd, Al, Fe anion SO42-,Cl−,NO3−,NO2− PO43- nước ri rác thô đo bốn dòng xử lí tương ứng Các quan sát chi nước thải xử lý trình kết hợp chứa nồng độ cao tổng số kim loại nặng anion vô so với môi trường nước xung quanh, vi phạm đến dòng tiêu chuẩn tìm thấy Các rủi ro có nước thải không đáng kể nước ri rác nguồn chi nước thải xử lý trình kết hợp chứa nồng độ cao tổng số kim loại nặng anion vô so với môi trường nước xung quanh, vi phạm đến dòng tiêu chuẩn tìm thấy Giới thiệu Hố chôn rác hợp vệ sinh phương pháp sử dụng cho xử lý chất thải rắn đô thị nhiều nước Đa số vấn đề từ kết phương pháp quản lý chất thải hình thành lượng lớn nước ri rác, loại nước thải có hàm lượng cao chất chất hữu hòa tan (DOM), di chuyển vào môi trường nước xung quanh (Calace et al., 2001) Nghiên cứu chứng minh đa số nước ri rác chất mùn (HS) (Christensen et al., 1998; Kang et al., 2002; Wu et al., 2010a) HS biết đến hoạt động hiệu đáng kể đến số chất ô nhiễm môi trường tự nhiên hấp thụ chất ô nhiễm kị nước, khử trùng cách hình thành sản phẩm phụ, quang hóa dung dịch nước, tăng trưởng khoáng vật, phân hủy hoạt động oxi hóa khử đất (Reckhow et al, 1990; Kang et al, 2002) Hơn thế nữa, nhận biết số tác nhân hữu nhỏ gây ô nhiễm mức độ vết (µg/l, ng/l thậm chí thấp hơn) đóng góp đến mức độ tổng thành phần hữu nước thải, chẳng hạn nhu cầu oxy hóa (COD) tổng cacbon hữu (TOC), chúng độc hại, gây ung thư, thậm chí đột biến gen tạo nguy tiềm ẩn chất lượng nước thu nhận trở thành nguồn ô nhiễm nước ngầm bề nước mặt (Ozturk et al, 2003; Banar et al, 2006) Tuy nhiên, hiếm báo cáo cho dù việc loại bỏ COD TOC chi giảm đáng kể vết chất ô nhiễm hữu Ngoài ra, hợp chất vô gặp phải chất thải địa điểm hình thành kết trình hóa học sinh học hố rác (Xu et al., 2008) Cho đến nay, đặc trưng chất vô hợp chất clorua, sunfat, phốt phát, kiềm, axit, nitrate-N, N-nitrit, amoniac-N, natri, kali, canxi, magiê kim loại nặng (Pb, Cu, Ni, Cr, Zn, Cd, Fe, Mn, Hg, Ba, Ag) nước ri rác báo cáo số viết (Tchobanoglous et al, 1993; Banar et al., 2006) Nước ri rác nguồn xả kim loại nặng thải môi trường xung quanh việc dòng xử lí cuối từ nơi chôn rác thỏa mãn dòng tiêu chuẩn (Urase et al., 1997) Tổng số tiền tổng số nguy có nguồn gốc từ kim loại nặng tạp chất vô nước ri rác đáng kể nồng độ thành phần cao Nhiều công nghệ đề xuất để xử lí kim loại nặng bao gồm thẩm thấu ngược (Chianese et al., 1999), lọc (Renou et al., 2009), hấp phụ (Petrangeli Papini et al., 2001; Choi Yun, 2006) lắng (Thornton et al., 2001) Tuy nhiên, phân tích chi tiết việc chuyển đổi phức chất vô bao gồm kim loại nặng từ nước ri rác khác xử lý thực vật được trình bày nơi khác Phương pháp xử lí nước ri rác phức tạp, tốn thường yêu cầu ứng dụng quy trình khác tải trọng cao, thành phần hóa học phức tạp nguyên nhân chủ yếu thể tích thay đổi( Pi et al, 2009a Bu et al, 2010) khối lượng biến đổi Hiện tại, trình đơn vị có sẵn cho xử lí nước ri rác thích hợp chi đơn giản nồng độ cao COD nitơ màu sắc Sự kết hợp trình sinh học, hóa học hóa lý có lợi thế trình dẫn chứng tài liệu có hiệu xử lí ổn định nước ri rác (Di Iaconi et al, 2006; Li et al, 2007; Renou et al, 2008; Pi et al, 2009b Wang et al., 2009) Thành phần hữu sinh học chịu nhiệt, ammoniac phosphate nước ri rác ba vấn đề liên quan đến xử lý loại bỏ Có tài liệu chuyên sâu xử lý nước ri rác để giảm đặc điểm chung nước ri rác mẫu COD, BOD, TOC, nitơ phốt pho, vv (Di Iaconi et al, 2006; Wang et al, 2009; Bu et al, 2010) Tuy nhiên, ý tương đối đến mô tả định lượng biến đổi chất mùn, chất gây ô nhiễm hữu hòa tan, kim loại nặng chất vô nước ri rác nhà máy xử lí Nó cần thiết để đo nồng độ thấp chất gây ô nhiễm hiểu biết xử lý số quy trình chúng Trong nghiên cứu này, mẫu nước ri rác thu thập phân tích hóa học thực nguyên lý nước ri rác, dòng xử lý khác kết hợp thực vật với giai đoạn: hàng loạt chuỗi phản ứng (SBR), keo tụ, trình oxy hóa Fenton lọc sinh học (BAF) Những chuyển biến COD, BOD5, NH4-N, TP, màu sắc, độ đục, độ dẫn chất rắn lơ lửng (SS) nghiên cứu.Trọng tâm trang xác định biến đổi chất mùn, chất gây ô nhiễm hữu cơ, ion vô kim loại anion xử lý kết hợp thực vật Hình - Sơ đồ nhà máy xử lý kết hợp Vật liệu phương pháp 2.1 Đặc điểm nước rỉ rác Các hố chôn rác hoạt động từ năm 1997 có tổng diện tích khoảng 140.000 m2, nằm Giang Môn, tinh Quảng Đông, Trung Quốc Khoảng 750 chất thải rắn thành phố xử lý hàng ngày Hệ nước ri rác hố chôn rác khoảng 150-200m3/ngày Nó chứa bể chứa ổn định với công suất 8000 m3 sau xử lý xử lý kết hợp (Hình 1) Lấy mẫu tháng mười một, nước ri rác thu thập lần, mẫu số lượng lớn từ bể chứa cố định bốn chỗ tháo nước dòng xử lý đề cập Mẫu bảo quản nhiệt độ thấp (4 ◦C) bóng tối Các đặc điểm nước ri rác thô thể sau: COD 6722mg/l, BOD5 672mg/l, độ kiềm (CaCO3) 8314mg/l, NH4-N 850mg/l, TP 8.3mg/l, pH 7.83, độ đục NTU 1670, độ dẫn 18.6mS/cm, SS 108mg/l màu sắc 2000 độ 2.2 Các phương pháp phân tích Các mẫu nước thải lọc qua màng thuỷ tinh 0,45µm để loại bỏ hạt lớn mảnh vỡ Các chất hữu nước lọc DOM Các trình sử dụng để tách làm axit humic fulvic dựa phương pháp mô tả (Christensen et al., 1998) nghiên cứu trước (Wu et al., 2010a, b) DOM nước ri rác phân tách thành axit humic (HA), acid fulvic (FA) ưa nước (HyI) Mẫu axit đến pH 1,5 cách cho axit sulfuric Kết tủa (HA) phần (FA + HyI) tách cách ly tâm 4500 rpm 30 phút Nhựa Supelite TM DAX-8 (lưới 40-60, Sigma-Aldrich, USA) sử dụng để phân tách FA HyI Nhựa trao đổi cation 732 (lưới 20-50, ZhengGuang, Trung Quốc) sử dụng để proton FA Cacbon hữu hòa tan (DOC) mẫu tách (HA + FA) đo nồng độ HS với phân tích TOC lỏng (Elementer, Đức) Các nồng độ ion kim loại Cu, Ni, Zn, Mn, Cr, Mg, Pb, Cd, Al, Fe anion Cl - Và SO42- phần nước lọc nghiên cứu với graphite nung lò phổ hấp thụ nguyên tử (Z-8270 Hitachi, Nhật Bản) Sự nhận biết nồng độ gần vi hữu gây ô nhiễm phát cách sử dụng phép phân tích phổ khối lượng sắc ký khí (GC-MS) (Agilent 7890A-5975C, USA) Đoạn đường nhiệt độ cho GC / MS sau: 60◦C cho 10 phút, 50-220◦C 5.0◦C phút-1 220◦C giữ cho 10 phút, 220-290◦C 5,0◦C phút -1 290 ◦C giữ cho phút Các phần chiết chuẩn bị theo phương pháp thử nghiệm EPA 625 dựa phương pháp chiết lỏng-lỏng với methylene chloride (Longbottom Lichenberg, 1982) Các phần chiết sấy khô cách chuyển qua cột natri sulfate tập trung với thiết bị bay quay (RE-52A, Trung Quốc) Các giá trị COD, BOD 5, PO4-P, nitrate-N, nitrite- N, N-ammonia kiềm đo theo phương pháp chuẩn (APHA, 2005) Độ dẫn điện, độ đục giá trị pH đo máy đo độ dẫn điện (Leici DDS-11A, Trung Quốc), nephelometer (Xinrui WGZ-1A, Trung Quốc) máy đo pH-25 (Leici pH-25, Trung Quốc) Các màu sắc đo phương pháp pha loãng nhiều lần Chất rắn lơ lửng (SS) đo cách làm khô 100ml thể tích mẫu sau cân hạt lại mg/l Tất mẫu phân tích nhiệt độ phòng Các kết dựa phân tích ba lần, tiêu chuẩn độ lệch nhỏ 5% Hình - Những thay đổi nồng độ COD, BOD BOD5/COD với trình xử lý khác Kết thảo luận 3.1 Hiệu xử lý kết hợp thực vật Các thay đổi COD, BOD5, SS, màu sắc độ đục với trình xử lý kết hợp cho thấy hình 3, tương ứng Tỷ lệ BOD 5/COD nước thải thô 0,19 chi hố chôn rác hố "lâu năm" hợp chất hữu vật liệu chịu nhiệt không phân hủy Nó nhận thấy giá trị COD nước ri rác xử lý trình SBR giảm đáng kể, với tỷ lệ BOD5/COD dao động từ 0,19 cho nước ri rác thô đến 0,01 cho SBR Ngoài ra, 97,5% TP NH4-N loại bỏ trình SBR Tuy nhiên, giá trị COD dòng SBR cao 430mg/l, điều chi nước ri rác ổn định tuân theo xử lý sinh học đơn Do đó, tiếp tục xử lý tiên tiến cần thiết để xử lý dòng dẫn trình sinh học Trong trình keo tụ, loại bỏ 61,1% SS 75,3% độ đục 87,0% màu sắc đạt giai đoạn keo tụ việc bổ sung sulfate polyferric (PFS) trung hòa điện tích âm chất keo gây cho chúng để tập hợp lại khối hiệu Ngoài ra, trình giảm cho vật liệu hấp phụ lên SS có nước thải Các hợp chất chịu nhiệt dư có mặt dòng keo tụ bị oxy hóa loại bỏ trình oxy hóa Fenton sau Ti lệ BOD5/COD nâng cao trình Fenton chi trình Fenton cải thiện phân hủy sinh học chất ô nhiễm hữu cho xử lý BAF xa Nồng độ COD nước ri rác giảm xuống 75mg/l cách xử lý kết hợp điều trị Sự giảm tổng COD (98,4%), BOD (99,1%), SS (91,8%), độ đục (99,2%) màu sắc (99,6%) đạt dòng nước ri rác chi tính hiệu quy trình kết hợp Hình - Những thay đổi nồng độ độ đục, màu sắc SS hiệu loại bỏ chúng với trình xử lý khác 3.2 Các chất mùn Tỷ lệ DOM cao 86,3%, chi DOM bao gồm phần lớn chất hữu nước thải Rõ ràng, hàm lượng chất mùn (HS bao gồm HA FA) nước ri rác thô (75%) chi phần lớn DOM nước ri rác thô chất mùn Sự xác định số lượng chất mùn chiết từ nước ri rác loại bỏ trình khác loại bỏ chúng thể hình Kết phân đoạn DOM thể HA, FA HyI có nước ri rác thô chiếm 20,3%, 55,0% 24,7% nồng độ DOM, tương ứng Các phân bố thành phần HA, FA HyI chiếm 37,5% 13,6% 48,9%, tương ứng cho nước thải BAF cuối chi khác biệt việc loại bỏ thành phần DOM Như chất có mùn dễ dàng phân hủy sinh học hấp phụ bùn hoạt tính (Imai et al., 2001), chúng loại bỏ 90% SBR Ba thành phần loại bỏ trình keo tụ trật tự HA (71,1%)> HyI (52,9%)> FA (37,0%), cho thấy keo tụ loại bỏ HA với phân tử trọng lượng cao ưu tiên (Yoon et al., 1998) Việc loại bỏ thành phần HA, FA HyI 52,1%, 32,6%, 13,5%, tương ứng với trình Fenton phù hợp với việc quan sát Fenton oxy hóa loại bỏ ưu tiên chất hữu khối lượng phân tử lớn (Deng, 2007) Như thể hình (a), thành phần số lượng HyI giảm (13,2 mg / l) chiếm ưu thế qúa trình BAF cuối cùng, số lượng thành phần HA FA giảm chiếm 3,8 6,0 mg / l, tương ứng Kết cho thấy hiệu suất loại bỏ tốt BAF, đặc biệt từ nước thải có nồng độ thấp đặc trưng SS COD (Gogate Pandit, 2004) Hình - Những thay đổi nồng độ chất mùn hiệu loại bỏ chúng với quy trình xử lý khác Hình - Những thay đổi số lượng hữu tổng tổng nồng độ hữu hiệu loại bỏ chúng với trình xử lý khác 3.3.Chất gây ô nhiễm hữu cực nho Bảng liệt kê chất gây ô nhiễm hữu cực nhỏ ước tính nồng độ chúng quan sát nước ri bãi rác thô Tất liệu dựa phép đo hợp chất ban đầu sản phẩm chuyển đổi xem xét Tổng cộng có bảy mươi loại hữu xác định, bao gồm mười bốn hydrocacbon thơm, ba hydrocacbon khử clo, chín chất gây ô nhiễm phenol, mười ba poly hydrocarbons vòng thơm (PAHs), poly clo biphenyl (PCB), polybrom hóa diphenyl ete (PBDE) sáu este phthalic (Paes) Nồng độ sáu mươi bảy chất ô nhiễm 0.10μg /l Phần lớn hợp chất tìm thấy hydrocarbons thơm (68,8%) PAEs (10,2%) Clo hoá hydrocacbon (0,13%), phenol (0,99%), PAHs (0,98%), PCBs (0,06%), PBDEs (0,04%) thành phần nhỏ Tất nằm danh mục quy định EPA Hoa Kỳ có tính chất gây ung thư đột biến gen (Castillo Barcelo, 2001) Hình cho thấy bốn mươi bốn hợp chất hữu tìm thấy nước thải SBR nước thải keo tụ tương ứng, cho thấy trình keo tụ loại bỏ phế thải vật liệu hữu cách hiệu Theo hiểu biết chúng tôi, việc loại bỏ chất ô nhiễm cực nhỏ hòa tan hệ thống thủy sản hạn chế chất rắn lơ lửng (SS) chất keo ưu tiên tạo (Reungoat et al, 2010.) Sau đó, ba mươi chín chất ô nhiễm cực nhỏ phát nước thải keo tụ giảm đến tám, nồng độ tổng chất ô nhiễm cực nhỏ giảm 99% trình oxy hóa Fenton Nó cho biết trình Fenton hiệu việc loại bỏ nhiều chất ô nhiễm hữu độc hại từ nước thải (Neyens Baeyens, 2003) Tuy nhiên, chi có 32,7% COD đạt trình Fenton chi khoáng hóa loại bỏ chất ô nhiễm hữu độc hại qúa trình Fenton Fenton oxy hóa chủ yếu làm thay đổi cấu trúc củacác hợp chất ban đầu cải thiện phân hủy sinh học chúng, như làm giảm độc tính chúng (Elmolla Chaudhuri, 2009) Chú ý đặc biệt phải trả tiền để thực loại bỏ tốt BAF cho cấp thấp chất ô nhiễm cực nhỏ (Gogate Pandit, 2004) Với trình BAF, tám hợp chất định lượng, có sáu chất hữu với nồng độ lại thấp 0,01μ g /l trừ trichloroethylene (0,13 μg / l) tetrachloroethylene (0,06μ g / l) Các cấp độ chất ô nhiễm hữu nước thải BAF đạt tiêu chuẩn quốc gia Trung Quốc nước xả thải Nước thải tái sử dụng phần cho nhà vệ sinh xả nước làm vườn 3.4 Ion kim loại anion vô Thay đổi nồng độ ion kim loại (Cu, Ni, Zn, Mn, Cr, Mg, Pb, Cd, Fe Al) vô anion (SO42-, Cl-, NO3-, PO43-) dọc theo trình xử lý kết hợp nghiên cứu kết thể Bảng Những kim loại nặng lựa chọn từ danh sách kim loại độc hại nước thải chúng thường tìm thấy nước thải công nghiệp nguy hại (Wongkaew et al., 2008) Trong nước ri rác thô, đáng kể nồng độ Mg, Zn, Cr Al (1,39-76,62 mg / l) tìm thấy Giá trị tương đối thấp (0,001-0,77 mg / l) Mn, Ni, Pb Cd Hàm lượng Mg cao số tám kim loại nặng nước thải Nồng độ Mg trung bình nước ri rác thô, SBR, đông đặc, nước thải Fenton BAF dao động 48,9-167,5 mg / l Giai đoạn SBR dường làm việc hiệu cho mục tiêu kim loại ion loại bỏ trừ Mg Al trường hợp nhiều loại vi sinh vật hấp thụ hữu chất vô nước thải (Sirianuntapiboon Hongsrisuwan, 2007; Sirianuntapiboon Boonchupleing, 2009) Cheng et al (1975) báo cáo nồng độ kim loại nặng nước thải giảm trình bùn hoạt tính Kết cho thấy trình tự khả hấp phụ trình SBR Zn> Cr> Cu> Pb ~ Mn> Cd> Ni> Al Quá trình keo tụ dường không làm việc hiệu cho việc loại bỏ ion kim loại trừ trường hợp nhôm có lẽ ion kim loại nước thải liên kết với chất hữu để tạo thành hợp chất phức, chúng không loại bỏ trừ chất hữu loại bỏ (Urase et al., 1997) Hơn thế nữa, thấy giá trị pH giảm nhẹ từ 7,8 nước ri rác thô lên 7,5 nước thải SBR, pH giảm mạnh đến khoảng pH 5,0 keo tụ với việc bổ sung chất keo tụ polyferric sulfate (PFS) (hình 6) Sự thay đổi pH giải thích nồng độ gần tất ion kim loại tăng với xử lý keo tụ Trong trường hợp này, nhiều oxit kim loại phức hợp tạo thành ion kim loại, lý giải cho gia tăng nồng độ Độ pH giảm xuống 3-4 Fe2 + H2O2 thêm vào nước thải keo tụ, phù hợp với điều kiện oxy hóa Fenton Sau thời gian oxi hóa xác định trước, dung dịch canxi oxit (CaO) sodium hydroxide (NaOH) thêm vào cho tạo Do độ pH nước thải Fenton giữ khoảng Điều xem nồng độ tất ion kim loại giảm phần lớn nước thải Fenton Quá trình Fenton đóng vai trò định cải thiện lên nguồn nước loại bỏ kẽm cadmium, mà theo quan sát pH cao đạt để loại bỏ chất kẽm cadmium (Lun Christensen, 1989) Giá trị pH tăng nước thải BAF phụ thuộc giá trị pH tăng điều kiện hiếu khí Sự diện Pb Cd không đáng kể bãi rác dựa vào đo lường thực lên đến mức nồng độ thấp microgam/lít Cần lưu ý vi phạm đến tiêu chuẩn nước thải Trung Quốc nước thải tìm thấy xem xét yếu tố riêng le, nước thải xử lý trình kết hợp chứa nồng độ cao tổng số kim loại nặng môi trường nước xung quanh Những nguy hiểm có nguồn gốc từ kim loại nặng nước thải không nên đánh giá thấp Như nói Urase et al (1997), nước thải từ bãi chôn lấp đạt tiêu chuẩn nước thải, bãi rác nguồn kim loại nặng thải môi trường xung quanh Như thể Bảng 2, nước ri bãi rác đặc trưng nhiều anion vô Các anion SO42- Cl- xử lý nước thải cuối Cần lưu ý nồng độ SO42- có keo tụ nước thải Fenton cao so với nước ri rác thô, bổ sung SO42- theo hai cách Nồng độ SO42- không bị thay đổi đáng kể trình BAF, nồng độ SO42- nước thải BAF cuối cao gần lần so với giá trị giới hạn 250 mg / l ban hành chi thị nước mặt Trung Quốc Hơn nữa, nồng độ Cl- nước ri rác thô cao khoảng 1890 mg / l Sự thay đổi không đáng kể Cl- phát trước sau toàn xử lý kết hợp Nồng độ Cl- nước thải thức vượt lần so với giới hạn giá trị 250 mg / l ban hành chi thị nước mặt Trung Quốc Sự tăng quan trọng NO3-N sau trình SBR cho nồng độ ban đầu NH4-N đổi thành NO3-N Các nồng độ lại NO3-N nước thải xử lý cuối cao 10 mg / l chi thị nước mặt Trung Quốc, dù TN lại đạt tiêu chuẩn nước thải Trung Quốc nước thải Ngoài ra, PO43- giảm dần sau trình kết hợp Độ kiềm cao (CaCO3) hiển thị hình 8314 mg / l nước ri rác thô có lẽ vấn đề khoáng hữu bãi rác, giảm theo quy trình xử lý; khoảng 60 mg / l kiềm phát nước thải Fenton Tăng nhẹ độ kiềm sau xử lý BAF khả bắt nguồn từ phân hủy sinh học chất hữu (Lee et al., 2006) Độ dẫn điện sử dụng chi số khác tổng nồng độ ion có mẫu dung dịch nước Như thể hình 6, độ dẫn điện nước ri rác giảm từ 18,6 mS/cm cho nước ri rác thô đến 8,4 mS / cm cho nước thải từ bể SBR Độ dẫn điện tăng từ 8,6-9,5 mS / cm sau xử lý Fenton, tăng Fe thay đổi ion hoạt động nước ri rác Độ dẫn điện thay đổi chút nước ri rác xử lý BAF, chi muối loại bỏ cách hiệu trình xử lý sinh học này, dẫn điện liên quan đến nồng độ muối 4.Kết luận Việc xử lý kết hợp bao gồm SBR, keo tụ, Fenton quy trình BAF cho thấy kết xử lý tuyệt vời Trong kết hợp thực vật, SBR đóng vai trò quan trọng loại bỏ chất ô nhiễm hữu cơ, sau đó, keo tụ Fenton oxy hóa tiếp tục giảm tải hữu tăng cường phân hủy sinh học Cuối cùng, nồng độ chất ô nhiễm thấp hơn, trình BAF tiếp tục giảm COD giảm đến 75 mg / l nước thải đạt tiêu chuẩn xả quy định EPA Trung Quốc Mặc dù có chất ô nhiễm cực nhỏ tồn dư với mức độ vi lượng nước thải xả cuối cùng, chúng gây ô nhiễm thứ cấp môi trường nước yếu tố pha loãng Hơn nữa, vi phạm đến tiêu chuẩn nước thải Trung Quốc tìm thấy xem xét thông số cá nhân, nước thải xử lý trình kết hợp chứa nồng độ cao tổng số kim loại nặng anion chất vô so với môi trường nước xung quanh Những nguy có nguồn gốc từ chất ô nhiễm nước thải vậy không không đáng kể [...]... có trong các mẫu dung dịch nước Như thể hiện trong hình 6, độ dẫn điện của nước ri rác giảm từ 18,6 mS/cm cho nước ri rác thô đến 8,4 mS / cm cho nước thải từ bể SBR Độ dẫn điện tăng từ 8,6-9,5 mS / cm sau khi xử lý Fenton, có thể vì sự tăng của Fe và sự thay đổi của ion hoạt động trong nước ri rác Độ dẫn điện thay đổi một chút khi nước ri rác xử lý bởi BAF, chi ra rằng các muối không thể được loại... một trong những nguồn chính của các kim loại nặng thải ra môi trường xung quanh Như thể hiện trong Bảng 2, nước ri bãi rác cũng được đặc trưng bởi nhiều các anion vô cơ Các anion chính là SO42- và Cl- trong xử lý nước thải cuối cùng Cần lưu ý rằng các nồng độ của SO42- có trong keo tụ và nước thải Fenton là khá cao so với nước ri rác thô, do đó bổ sung SO42- theo hai cách Nồng độ SO42- không bị thay đổi. .. (CaCO3) được hiển thị trong hình 6 8314 mg / l trong nước ri rác thô có lẽ là do các vấn đề khoáng hữu cơ ở bãi rác, giảm theo quy trình xử lý; khoảng 60 mg / l kiềm đã được phát hiện trong nước thải Fenton Tăng nhẹ độ kiềm sau khi xử lý BAF là khả năng được bắt nguồn từ sự phân hủy sinh học các chất hữu cơ (Lee et al., 2006) Độ dẫn điện được sử dụng như một chi số khác của tổng nồng độ của các ion có trong. .. như không làm việc hiệu quả cho việc loại bỏ các ion kim loại trừ trường hợp nhôm có lẽ do các ion kim loại trong nước thải đã được liên kết với các chất hữu cơ để tạo thành hợp chất phức, và do đó chúng không được loại bỏ trừ khi chất hữu cơ đã được loại bỏ (Urase et al., 1997) Hơn thế nữa, nó đã được thấy rằng các giá trị pH giảm nhẹ từ 7,8 trong nước ri rác thô lên 7,5 trong nước thải SBR, trong. .. tiêu chuẩn nước thải của Trung Quốc đã được tìm thấy trong sự xem xét của mỗi thông số cá nhân, nước thải được xử lý bởi các quá trình kết hợp vẫn còn chứa nồng độ cao hơn của tổng số kim loại nặng và anion các chất vô cơ so với môi trường nước xung quanh Những nguy cơ có thể có nguồn gốc từ các chất ô nhiễm trong nước thải như vậy có thể không không đáng kể ... thải đã được tìm thấy trong sự xem xét của mỗi yếu tố riêng le, nước thải được xử lý bởi các quá trình kết hợp vẫn chứa nồng độ cao hơn của tổng số kim loại nặng hơn trong môi trường nước xung quanh Những nguy hiểm có thể có nguồn gốc từ kim loại nặng trong nước thải không nên đánh giá thấp Như đã nói bởi Urase et al (1997), ngay cả khi nước thải từ các bãi chôn lấp đạt tiêu chuẩn nước thải, bãi rác. .. SO42- không bị thay đổi đáng kể trong quá trình BAF, và nồng độ SO42- trong nước thải BAF cuối cùng cao hơn gần 8 lần so với giá trị giới hạn của 250 mg / l ban hành trong các chi thị nước mặt Trung Quốc Hơn nữa, nồng độ của Cl- trong nước ri rác thô cao khoảng 1890 mg / l Sự thay đổi không đáng kể của Cl- đã được phát hiện trước và sau toàn bộ xử lý kết hợp Nồng độ Cl- trong nước thải thức vượt quá... nồng độ chất ô nhiễm thấp hơn, quá trình BAF tiếp tục giảm COD giảm đến 75 mg / l và nước thải đạt tiêu chuẩn xả mới được quy định bởi EPA của Trung Quốc Mặc dù có chất ô nhiễm cực nhỏ tồn dư với mức độ vi lượng trong nước thải xả cuối cùng, chúng sẽ gây ra ít ô nhiễm thứ cấp của môi trường nước do các yếu tố pha loãng Hơn nữa, mặc dù không có vi phạm đến tiêu chuẩn nước thải của Trung Quốc đã được. ..Thay đổi nồng độ của các ion kim loại (Cu, Ni, Zn, Mn, Cr, Mg, Pb, Cd, Fe và Al) và vô cơ anion (SO42-, Cl-, NO3-, và PO43-) dọc theo quá trình xử lý kết hợp đã được nghiên cứu và các kết quả được thể hiện trong Bảng 2 Những kim loại nặng được lựa chọn từ danh sách các kim loại độc hại trong nước thải vì chúng thường được tìm thấy trong nước thải công nghiệp nguy hại (Wongkaew et al., 2008) Trong. .. pH 5,0 trong keo tụ với việc bổ sung chất keo tụ polyferric sulfate (PFS) (hình 6) Sự thay đổi của pH có thể được giải thích là do nồng độ của gần như tất cả ion kim loại tăng với xử lý keo tụ Trong trường hợp này, nhiều oxit kim loại hoặc phức hợp sẽ tạo thành các ion kim loại, lý giải cho sự gia tăng nồng độ Độ pH giảm xuống 3-4 khi Fe2 + và H2O2 đã được thêm vào nước thải keo tụ, đó là phù hợp với
- Xem thêm -

Xem thêm: Sự biến đổi của các chất ô nhiễm trong nước rỉ rác được xử lý bởi sự kết hợp các bể phản ứng , Sự biến đổi của các chất ô nhiễm trong nước rỉ rác được xử lý bởi sự kết hợp các bể phản ứng , Sự biến đổi của các chất ô nhiễm trong nước rỉ rác được xử lý bởi sự kết hợp các bể phản ứng

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay