LOẠI bỏ ĐỒNG THỜI CHẤT hữu cơ và NITƠ từ nước (2)

26 157 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/12/2016, 19:10

Lớp cao học hóa lý – hóa lý thuyết K17-trương ĐHQN Học viên: LÊ THỊ LỆ QUYÊN – HUỲNH MINH SƯƠNG Loại bỏ nitơ kim loại nặng xử lý nước rỉ rác công nghệ SBR Tóm tắt Loại bỏ nitơ sinh học việc sử dụng công nghệ phản ứng sinh học theo mẻ (SBRS) ngày mô hình công nhận chứng minh Các kết SBR thực để loại bỏ nitơ chuyên gia tư vấn khuyến khích, công ty kỹ thuật vận hành bãi chôn lấp để phát triển xây dựng nhà máy quy mô SBR đầy đủ số địa điểm Thụy Điển Hai số nhà máy, Isätra Norsa, nghiên cứu kỹ.Nhà máy xử lý nước rỉ rác Norsa nhiệt độ nước kiểm soát, nhà máy Isätra tiếp xúc với biến đổi nhiệt độ suốt năm Cả hai nhà máy chứng minh khả loại bỏ nitơ tốt, điều kiện mùa đông có ảnh hưởng xấu đến hiệu suất nhà máy.Hiệu suất trình nitrat hóa điển hình gần 100%, tổng lượng Nitơ khoảng 90-95% điều kiện hoạt động ổn định Một mối quan hệ tốt tải nitơ tỷ lệ nitrat hóa quan sát thấy nhà máy Norsa SBR Các hàm lượng kim loại nặng nước thải thấp nhờ đến kết tủa kỵ khí sunfua kim loại bên bãi rác Các hàm lượng kim loại nặng bùn sinh học thấp Giới thiệu Nước rỉ rác thải từ bãi rác vệ sinh có thời gian dài coi độc hại với môi trường, đặc biệt vật lắng chất thải rắn ban đầu nhiều không kiểm soát được, ý đến việc phân chia loại rác khác nhau, Aucott [1].Các xử lý nước rỉ rác thực hiên kể từ năm 1970, gia tăng hiểu biết phương pháp xử lí "thông thường" sử dụng cho nước thải đô thị không phù hợp, Bozkurt (Serti) [2] Morling [3] Một số lượng lớn nhà máy SBR xây dựng hoạt động toàn giới để xử lí nước rỉ rác từ bãi rác vệ sinh Madu [4] trình bày tóm tắt số nhà máy vào hoạt động, phần lớn số nhà máy xây dựng hoạt động Vương quốc Anh.Các ứng dụng nước rỉ rác SBRS quay trở lại năm 1970.Các nhà máy thử nghiệm sử dụng công nghệ SBR xử lý nước rỉ rác Thụy Điển vận hành khoảng 18 tháng năm 1988 năm 1989 bờ biển phía tây Thụy Điển Một số nghiên cứu thực có quy mô nhà máy quy mô đầy đủ dành riêng để xử nước rỉ rác, xây dựng vào năm 1980; Irvine et al [5] Việc sử dụng công nghệ xử lí nước thải theo mẻ (SBRS) sớm thành lập dựa khung tương đối nhỏ, có thực tế số lượng nước rỉ rác thường hạn chế Một dòng chảy hàng ngày điển hình từ bãi rác cỡ vừa nằm khoảng 50-120 m3/d Điều có nghĩa "biện pháp" từ hoạt động quy mô thí điểm (rất thường dựa đơn vị SBR) cho nhà máy quy mô đầy đủ cho lò phản ứng xử lí nước rỉ rác có xu hướng nhỏ Phát triển SBR năm 1970 cho ứng dụng công nghiệp, thành phố tập trung chủ yếu vào nhà máy nhỏ Do đó, kinh nghiệm từ ứng dụng tương tự khuyến khích chuyên gia tư vấn công ty kỹ thuật để sử dụng công nghệ để xử lí nước rỉ rác Thành phần nước rỉ rác theo quy ước liên quan chặt chẽ đến vật liệu tìm thấy bãi rác, phải tới tuổi bãi chôn lấp, Bozkurt (Serti) [2] Morling [3] Một quan điểm có khả gây tranh cãi đặc tính nước rỉ rác hàm lượng kim loại nặng xem mối đe dọa Vấn đề cho nước rỉ rác "trẻ" bãi rác giai đoạn "có tính axit" cuối bãi rác có khuynh hướng hiếu khí lần nữa, Bozkurt (Serti) [2] Bởi đến tác nhân có tiềm nguy hiểm nước rỉ rác nitơ NH3 mà tìm thấy nồng độ cao Báo cáo Zhou et al [6] mức độ ammoniac khoảng 505-1200 mg NH 4-N / l thử nghiệm quy mô phòng thí nghiệm; Báo cáo Klimiuk Kulikowska [7] mức độ khoảng 360 mg / l báo cáo Neczaj et al [8] hàm lượng nitơ amoniac khoảng 800 mgNH 4-N / l Spangi et al [9] tìm thấy nghiên cứu hai năm rưỡi họ nitrat hóa chế độ hoạt động mà nồng độ amoniac lên đến 1.540 mg NH4-N / l Mục tiêu Mục đích nghiên cứu nitơ loại bỏ chất hữu hai nhà máy xử lý nước rỉ rác quy mô đầy đủ (Isätra Norsa) dựa công nghệ SBR Ngoài nội dung kim loại nặng bùn nước rỉ rác sinh học đề cập để đánh giá tầm quan trọng nội dung kim loại nặng nước rỉ rác Các kết liên quan đến chuyển đổi nitơ phụ thuộc nhiệt độ trình xử lý sinh học với so sánh với nghiên cứu trồng thí điểm ban đầu thực Thụy Điển cách 20 năm, Johansson et al [10] Hình Tấm dòng chảy đơn giản công nghệ SBR Norsa cho xử lí nước rỉ rác Do nghiên cứu đại diện cho nhà máy SBR (trong nhãn Bösarp sau đây) đặc biệt nhằm loại bỏ nitơ Thụy Điển vào năm 1988 1989 coi có liên quan để so sánh kết rút kết luận Sự ý chủ yếu cho hoạt động kiểm tra tác động nhiệt độ nước vào hiệu xử lý Các kết so sánh với liệu tìm thấy văn chương liên quan đến chuyển đổi nitơ Trọng tâm nghiên cứu trình nitrat hóa trình khử nitơ, vi khuẩn nitrat thứ nhạy cảm quan hệ với điều kiện độc hại nước rỉ rác chưa qua xử lý Mục tiêu thứ hai nghiên cứu để giải vấn đề hàm lượng kim loại nặng nước rỉ rác bùn sinh học Thực nghiệm 3.1 Dữ liệu thiết kế cho nhà máy Các hình dạng thiết bị khác nhà máy.Tuy nhiên, yếu tố tất nhà máy đơn vị SBR Một sơ đồ công nghệ giản hóa nhà máy Norsa SBR hiển thị hình Các liệu thiết kế cho ba nhà máy thể Bảng Hai bãi chôn lấp rác hợp vệ sinh Isätra Norsa nhà máy tương đối cũ.Cả hai đưa vào hoạt động vào đầu năm 1970 Các điều kiện bên bãi rác thải hai trường hợp đặc trưng men vi sinh methanogenic, với điều kiện kỵ khí thực Nhà máy Bösarp thời điểm thí nghiệm kết hợp bãi rác cũ phần bãi rác tương đối mới.Thực tế phản ánh nội dung số BOD cao, tỷ số COD BOD7 thấp, 1,4: Trong trường hợp hai thời kỳ quan sát khác trình bày Đối với nhà máy thử nghiệm Bösarp có hai lò phản ứng thử nghiệm sử dụng: đơn vị 500 l 70 m vùng đầm phá chuyển đổi thành đơn vị SBR Trong nhà máy Isätra Norsa lò phản ứng hình tròn sử dụng Nhà máy Isätra công trình mới, trường hợp Norsa bể lắng bùn cũ với kích thước phù hợp chuyển đổi Nhà máy Norsa hoạt động với lượng nhỏ nước thải từ trạm xử lý nước thành phố lân cận, hưởng lợi từ thành phần nước thải, mô tả Zhou et al [6] Các nhà máy Bösarp vận hành với chu kỳ khác 8-24 h chủ yếu theo nhiệt độ nước hành; khoảng từ 0,5-21 ◦C Bảng cho thấy chu kỳ hoạt động khác ba nhà máy Bảng cho thấy chu kỳ hoạt động cấu hình với đa dạng cách thức trình Đây đặc điểm trình SBR: vòng thời gian trình thiết kế cho điều chỉnh thành phần chu kỳ phù hợp với tải trọng điều kiện hiệu suất hành Điều thực rộng rãi nhà máy Norsa thảo luận 3.2 Lấy mẫu phân tích Các liệu ô nhiễm trình bày phân tích theo tiêu chuẩn Thụy Điển (SS) thường tuân thủ theo tiêu chuẩn Châu Âu tương ứng (EN) Bảng 2.Tóm tắt cách thức hoạt động khác ba nhà máy, Bösarp, Isätra Norsa Hình Nhà máy Norsa SBR Tổng lượng nitơ nitơ amoniac, đầu vào nước rỉ rác năm 2007 2008, tám điểm quan sát Tất mẫu thực địa điểm nhân viên nhà máy chủ yếu lấy mẫu Những lý cho phương pháp lấy mẫu xả liên tục với lượng nhỏ nước xử lý ổn định trình tích tụ khoảng thời gian 24 h Kết thảo luận 4.1 Chuyển đổi nitơ Lượng nitơ có nước thải chưa qua xử lý khác nhà máy khác Nhà máy Bösarp cho thấy nồng độ nitơ cao lên đến 500 mg N / l, Bảng Nồng độ nitơ cao đáng kể Bösarp, so với hai nhà máy quy cho lớp lắng đọng từ lò sát sinh khu vực giàu nitơ Lượng nitơ có Norsa thay đổi suốt thời gian hoạt động 2000-2008 Trong suốt năm đầu hoạt động tổng nồng độ nitơ trung bình khoảng 120 mg N / l nồng độ năm 2007 năm 2008 cao đáng kể, giá trị trung bình khoảng 180 mg / l Mô hình cho thấy quan sát Butler et al [11] đúng: bãi rác trở nên lớn tuổi lưu lượng nitơ tăng lên Tỷ lệ tổng N amoniac N thay đổi năm gần Hình.2 minh họa tổng số đầu vào N NH4-N biến đổi năm 2007 2008.Hiệu suất SBR nhà máy Norsa năm 2007 2008 cho thấy mô hình hoàn toàn khác trình nitrat hóa: tháng năm 2007, cân đáng kể trình nitrat hóa xảy lại hai tháng.Những lý cho cân đề xuất kỹ sư trình có liên quan đến thiếu sục khí liên quan đến tổng lượng thực tế nitơ nghi ngờ hydro sulfat ảnh hưởng đến trình nitrat hóa Khi trình nitrat hóa phục hồi vào tháng Năm, chuyển đổi từ loại bỏ nitơ "đồng hóa" vào trình nitrat hóa đầy đủ nhanh chóng thể hình Năm 2008, nitrat hóa thực hoàn chỉnh suốt năm, tiết kiệm cho sư cân nhỏ ngắn vào tháng chín năm 2008 Sự cân năm 2007 có lẽ không liên quan đến nhiệt độ nước, có mặt thiết bị trao đổi nhiệt đảm bảo nhiệt độ nước tối thiểu khoảng 15 ◦C Mặt khác ảnh hưởng nhiệt độ lên trình nitrat hóa hai nhà máy rõ ràng hơn: nhiệt độ mùa đông tối thiểu khoảng 0,5 ◦C Các mô hình chuyển đổi nitơ bao gồm mô hình trình nitrat hóa nhà máy thử nghiệm Bösarp SBR trình khởi động mùa xuân năm 1988 thể hình Một thảo luận chi tiết hiệu suất nitơ nhà máy cho Johansson et al [10] Tạm thời "thiêu kết" lượng nitrit trước trình nitrat hóa hoàn chỉnh cho thấy khả thiết lập quy trình annamox cường độ cao nước rỉ rác, Spangi et al [9] Gaul et al [12] Kết tương tự tìm thấy Bösarp tạm thời thiêu kết nitrit thu Kulikowska Klimiuk [13] Tuy nhiên, trình nitrat hóa trở nên đầy đủ dẫn đến suy giảm nitrit sau 20 ngày Hình Lưu lượng NH4-N từ Norsa SBR nhà máy năm 2007 2008, 48 quan sát Các hoạt động nhà máy Bösarp chứng minh-như mong đợi-một ảnh hưởng nhiệt độ rõ ràng khả nitrat hóa Khi nhiệt độ giảm tải hàng ngày đơn vị SBR hạ xuống Tuy nhiên, sụt giảm hiệu sử dụng quan sát vào tháng mười năm 1988, nitơ amoniac nước thải xử lý bắt đầu tăng Đáng ý khả nitrat hóa không trôi từ lò phản ứng, nhờ thêm giảm tải mùa đông Đối với 70 m đơn vị SBR thực trình nitrat hóa trì cách giảm lưu lượng hút gió mùa đông Hành động thành công, nitrat hóa vào đầu tháng ba nhiều hay hoàn chỉnh Trong tháng cuối thí nghiệm lò phản ứng lớn đáp ứng tốt loại bỏ nitơ với Từng bước dòng chảy hàng ngày vào lò phản ứng tăng 3,6-14 m3 / d Hình 4.Nhà máy thử nghiệm SBR Bösarp, mô hình chuyển đổi nitơ năm 1988, sửa đổi sau Johansson et al (1989) liên quan đến nồng độ nitơ nước thải ban đầu chưa xử lý, thấp đáng kể Isätra Norsa so với Bösarp Một mô hình phức tạp tiết lộ nhà máy Isätra SBR.Biểu diễn hoạt động trước cho thấy khả nitrat hóa cạn kiệt vào cuối mùa đông, Morling [14].Sự phục hồi công suất nitrat hóa mùa xuân tương đối nhanh chóng, nitrat hóa hoàn chỉnh nhà máy tìm thấy vào cuối tháng Ba năm, Figs 7.Năm chuyển đổi hoàn toàn nitơ đơn vị SBR trình bày cho năm 2007 năm 2008 Nhiệt độ nước hành nitrat hóa thiết lập ◦C Việc gián đoạn trình nitrat hóa tháng năm 2008 nhanh chóng khắc phục lò phản ứng nitrat hóa hoàn chỉnh cuối năm Hình Nhà máy SBR Isätra, mức độ lưu lượng nitơ năm 2007, 11 quan sát Hình Nhà máy SBR Isätra, mức độ lưu lượng nitơ năm 2008, 19 quan sát Các trình khử nitơ "bảo đảm" cách thêm nguồn carbon bên Isätra Norsa thìmethanol sử dụng Khi liều lượng thích hợp áp dụng trình khử nitơ nhiều hoàn toàn Những hạn chế tổng lượng Nitơ hai nhà máy trình nitrat hóa không đầy đủ bổ sung không đủ methanol Tại nhà máy thí điểm Bösarp hàm lượng cacbon hữu đủ nước thải chưa qua xử lý Bảng Tỷ lệ BOD 7: tổng số N nước thải 9: thời gian thử nghiệm Hình.8 minh họa lưu lượng nitơ nhà máy Norsa SBR quý năm 2006 Các nitrat hóa hoàn tất thời gian này, thất bại liều lượng methanol nồng độ NO3-N lại cao so với bình thường Một liều lượng sửa chữa hệ thống phản ứng nhanh chóng, Nitơ tổng cộng xuống Tại sở thử nghiệm Bösarp mô hình khác nhau, cacbon hữu trường hợp có thành phần phức tạp hơn; axit hữu phần chiếm ưu số BOD.Tuy nhiên, minh họa hình.5 khử nitơ thành lập nhanh chóng cuối mùa đông đầu mùa xuân.Kể từ cuối tháng tư kết thúc giai đoạn thử nghiệm vào tháng Bảy xả tổng lượng nitơ thấp.Tổng loại nitơ nhà máy thời gian khoảng 95% Hình Nhà máy SBR Norsa, mức độ lưu lượng nitơ quý năm 2006, tám quan sát Hình Nhà máy SBR Norsa, tỷ lệ nitrat hóa cụ thể liên quan đến tải nitơ 4.2 Tỷ lệ nitrat hóa Tỷ lệ nitrat hóa xử lý nước rỉ rác nghiên cứu phòng thí nghiệm Kulikowska Klimiuk [7,13] Görfelt [15] nhiệt độ kiểm soát khoảng 20 ◦C Tất tìm thấy cụ cao tỷ lệ trình nitrat hóa điều trị nước rỉ rác: mức độ hiển thị cho 2,9 10 mg Noxidised / g VSS / h Những số đáng kể cao so với bắt nguồn từ việc thực số liệu Bösarp, Isätra Norsa Một số yếu tố quan trọng phải bối cảnh này, để tránh kết luận sai lầm so sánh kết có quy mô dự bị với kết từ ba nhà máy trình bày nghiên cứu này: Những biến thiên nhiệt độ Bösarp Isätra ảnh hưởng đến hoạt động nhiều liên tục không cung cấp "lý tưởng" điều kiện cho trình nitrat hóa Thực tế trình nitrat hóa hoàn chỉnh tất nhà máy, đặc biệt nhiệt độ nước 14 ◦C, có nghĩa tính toán xác tỷ lệ trình nitrat hóa thành thật, cho biết khả tỷ lệ trình nitrat hóa cao đáng kể giá trị tính toán Các giá trị "cao nhất" tìm thấy ba nhà máy 1,3-2,2 mg Noxidised / g VSS / h Đối với nhà máy Isätra đáng kể tỷ lệ trình nitrat hóa thấp tìm thấy, vùng lân cận 0,5-1,1 mg Noxidised / g VSS / h Trong bối cảnh này, gạch chân nhà máy Norsa hoạt động với kiểm soát tốt nhiệt độ nước, phương tiện trao đổi nhiệt Tại nhà máy Norsa thiết lập mối quan hệ tốt nạp nitơ tỷ lệ trình nitrat hóa, Hình Số lượng quan sát đủ để thiết lập mối quan hệ đáng tin cậy Nó cần lưu ý gia tăng tỷ lệ trình nitrat hóa chức tải nitơ thực tế chứng minh nhà máy khác, xem ví dụ Morling [17] Lời giải thích tìm thấy hợp lý: miễn thực tế nitơ tải hệ thống thấp tương ứng Hình 10 Nhà máy Norsa SBR, cân nitơ điều kiện mùa hè điển hình, dựa tám quan sát tỷ lệ trình nitrat hóa tối đa nitrifiers không làm việc công suất tối đa Một yếu tố quan trọng cho tốc độ trình nitrat hóa tỷ lệ COD / nitơ nước không xử lý Tỷ lệ trình nitrat hóa tỷ lệ nghịch với tỷ lệ COD / nitơ: tỷ lệ thấp tỷ lệ trình nitrat hóa cao Vấn đề mô tả Choubert et al [16] Morling [17].Một cân nhà máy SBR Norsa nitơ loại bỏ, dựa vào mùa hè năm 2008 giá trị hiển thị hình 10 Trong thời gian thời gian mùa hè tỷ lệ trình nitrat hóa cao thường tìm thấy nhờ nhiệt độ nước hành Một cân tương tự cho nhà máy SBR Isätra hiển thị hình 11 Đối với nhà máy thực nghiệm Bösarp cân nitơ không thiết lập, điều kiện khác suốt thời gian hoạt động Trong bối cảnh này, điều quan trọng cần phải nhấn mạnh cân vật chất phải dựa số lượng đủ quan sát để cung cấp tranh tổng thể đáng tin cậy Việc sử dụng quan sát từ đầu vào đầu số liệu dẫn đến hình ảnh sai lệch Một số giả định phải thực để thiết lập cân vật chất, số biến không đo: Nitơ đồng hoá giả định 6-8% VSS hàm lượng bùn thải hoạt tính; Hầu hết nitơ khử Nitơ gỡ bỏ khí nitơ, có phần nhỏ tìm thấy khí gây cười (N 2O) Vấn đề giải Park et al [18] kết nhấn mạnh chế độ hoạt động SBR ảnh hưởng đến hình thành N2O Theo phát họ bắt đầu chu kỳ SBR Hình 11.Nhà máy Isätra SBR, cân nitơ điều kiện mùa hè điển hình, dựa quan sát bắt đầu với lấp có ga cách hữu hiệu để hạn chế mức độ N2O 4.3 Loại bỏ chất hữu COD ban đầu mối quan tâm cho tất nhà máy Các Bösarp nhà máy cho thấy COD giảm đáng kể Bảng 3.Vào hai nhà máy khác giảm đáng kể COD khiêm tốn hơn.Có số lý để giải thích điều này: hàm lượng Cl- cao nước ảnh hưởng đến kết phân tích COD, phần phân tích COD "phân hủy không" hợp chất, nhấn mạnh Kulikowska Klimiuk [13] Quá trình oxy hóa thông thường bao gồm hệ thống SBR không đủ để ôxy hóa hợp chất Mức độ COD cao trường hợp Bösarp giải thích diện hợp chất hữu dễ phân hủy, chứng minh mức độ cao BOD7, COD thấp đến HĐQT tỷ lệ trường hợp Bösarp 100 mg / g).Một phát quan trọng lĩnh vực có nguồn gốc từ hoạt động nhà máy Norsa SBR có liên quan đến SRT (chất rắn thời gian lưu) Khi SRT vượt 40-45 ngày hình thành tiêu biểu bùn pinpoint quan sát Vấn đề khắc phục điều chỉnh lãng phí bùn hạn chế SRT đến khoảng 30 ngày 4.5 Kim loại nặng Các câu hỏi hàm lượng kim loại nặng mối quan tâm thành phần nước rỉ rác đó, coi mối nguy hiểm tiềm năng, Aucott [1] Hàm lượng kim loại nặng nước thải trình bày Leach 2000 sở liệu [19] Một so sánh số kim loại nặng sở liệu với kết thực tế nhà máy Isätra Norsa không công tất 200 bãi rác đưa vào sở liệu không xác định tình trạng họ hay tuổi tác họ với bãi rác yếu tố có ảnh hưởng lớn nồng độ kim loại nặng nước thải Nó thích hợp để so sánh bốn bãi rác báo cáo New Jersey, Aucott [1], với nồng độ thực tế tìm thấy Isätra Norsa, Bảng Tại Isätra Norsa kim loại nặng sau kiểm soát thường xuyên: Asen (As), Chì (Pb), Cadimi (Cd), Cobalt (Co), Copper (Cu), Crom (Cr), Thủy ngân (Hg), Niken (Ni) kẽm (Zn) Trong tất quan sát, trừ Cobalt, nồng độ kim loại nặng thấp thấp đáng kể so với tiêu chuẩn phán cho nước Thụy Điển Mức xả Co qua khoảng thời gian hai năm khác 3,5-10 g / đất mức độ trung bình 4,8 g / l tìm thấy (dựa quan sát) Giới hạn loại trừ cho Co nước máy 4,0 g / l Một quan sát chung mức độ xả kim loại đặc biệt mức độ loại bỏ hạn chế với kim loại gạch chân Trong ion hút Me + khác nhiều hay hoàn toàn hòa tan ion nhớ tìm thấy việc xả hai hòa tan đồng hóa hàm lượng chất rắn lơ lửng Tuy nhiên phần tìm thấy đồng hóa với chất thải rắn lơ lửng gia tăng Mặt khác việc loại bỏ kim loại nặng hạn chế trình SBR Hiệu xử lý asen nhà máy Norsa minh họa hình 12 Nồng độ đầu vào asen chì nhà máy Isätra hiển thị hình 13 Kết tương tự báo cáo Abu-Rukah [20] nghiên cứu lý nước rỉ rác bãi rác Jordan Cd Pb nồng độ nước rỉ rác độ lớn tương tự tìm thấy Isätra Norsa; Cd 0,6 g / l Pb 2,5 g / l Lý cho hàm lượng kim loại nặng nước thải thấp bãi rác hoạt động giai đoạn vi sinh methanogenic kim loại nặng kết tủa sulfua bên bãi rác Chỉ bãi rác trở nên hiếu khí kim loại phát hành Như hệ bùn sinh học loại bỏ khỏi hệ thống SBR có nồng độ thấp kim loại nặng Bảng cho thấy so sánh số hàm lượng kim loại nặng bùn thải từ nhà máy Norsa SBR với khuyến nghị loại trừ để tái sử dụng bùn vào khu vực nông nghiệp Các mức thấp đáng kể so với tìm thấy hầu hết bùn từ nhà máy xử lý nước thải thành phố Thụy Điển Nó cần phải quan sát thấy phân tích thực mẫu nhất, cho thị xác minh đáng kể Tuy nhiên dấu hiệu cho thấy đủ thú vị để đặt câu hỏi niềm tin bùn từ sở xử lý nước thải theo quy ước có hàm lượng kim loại nặng mức Từ ứng dụng khác, chẳng hạn dòng xử lý nước thải thành phố có chất hữu có khả hấp thụ quan trọng kim loại nặng Bảng So sánh hàm lượng kim loại nặng nước thải, từ ba New Jersey đất lấp đầy với Isätra Norsa SBRS Hình 12 Loại bỏ Asen Norsa SBR nước thải xử lý năm 2007 2008, 11 quan sát Hình 13 As Pb nước thải không xử lý nhà máy Isätra SBR, 2007 2008, tám quan sát biết bùn sinh học dễ dàng hấp thụ số kim loại nặng Hấp thu tốt crom sinh học bùn nhà máy Nowy Targ miền Nam Ba Lan tìm thấy; nơi Cr giảm tìm thấy từ khoảng 14 mg Cr / l đến [...]... hạn như dòng xử lý nước thải thành phố có chất hữu cơ có khả năng hấp thụ quan trọng đối với các kim loại nặng Bảng 4 So sánh hàm lượng kim loại nặng trong nước thải, từ ba New Jersey đất lấp đầy với Isätra và Norsa SBRS Hình 12 Loại bỏ Asen tại Norsa SBR nước thải xử lý năm 2007 và 2008, 11 quan sát Hình 13 As và Pb trong nước thải không được xử lý tại nhà máy Isätra SBR, 2007 và 2008, tám quan sát... các mức độ xả kim loại và đặc biệt là mức độ loại bỏ hạn chế với kim loại sẽ được gạch chân Trong khi các ion hút Me + khác nhau là nhiều hay ít hoàn toàn hòa tan ion nhớ được tìm thấy trong việc xả như cả hai hòa tan và đồng hóa trong các hàm lượng chất rắn lơ lửng Tuy nhiên phần được tìm thấy đồng hóa với chất thải rắn lơ lửng có thể được gia tăng Mặt khác việc loại bỏ các kim loại nặng là khá hạn... và Nitơ tổng cộng đã đi xuống Tại các cơ sở thử nghiệm Bösarp mô hình là hơi khác nhau, khi cacbon hữu cơ trong trường hợp đó có một thành phần phức tạp hơn; có thể là các axit hữu cơ là một phần chiếm ưu thế trong chỉ số BOD.Tuy nhiên, như minh họa trong hình.5 sự khử nitơ được thành lập nhanh chóng trong cuối mùa đông và đầu mùa xuân.Kể từ cuối tháng tư cho đến khi kết thúc giai đoạn thử nghiệm vào... các kim loại nặng được kết tủa như sulfua và vẫn còn bên trong bãi rác Chỉ khi các bãi rác trở nên hiếu khí các kim loại sẽ được phát hành Như một hệ quả của bùn sinh học loại bỏ khỏi hệ thống SBR sẽ có nồng độ thấp của các kim loại nặng Bảng 5 cho thấy một sự so sánh của một số hàm lượng kim loại nặng trong bùn thải từ các nhà máy Norsa SBR với các khuyến nghị loại trừ để tái sử dụng bùn vào khu vực... sự điều chỉnh của các lãng phí và bùn hạn chế SRT đến khoảng 30 ngày 4.5 Kim loại nặng Các câu hỏi về hàm lượng kim loại nặng là một mối quan tâm trong thành phần nước rỉ rác và do đó, được coi là một mối nguy hiểm tiềm năng, Aucott [1] Hàm lượng kim loại nặng trong nước thải được trình bày trong Leach 2000 cơ sở dữ liệu [19] Một so sánh của một số kim loại nặng trong cơ sở dữ liệu này với các kết quả... đáng kể.Mức độ loại bỏ cao nhất được tìm thấy trong các bài kiểm tra được khoảng 91% (kết quả thời gian mùa hè).Nó đã được tìm thấy là có thể điều chỉnh chế độ hoạt động để chứa giảm nhiệt độ nước. Điều này lại có tầm quan trọng trung tâm trong việc thiết kế và xây dựng hai nhà máy quy mô đầy đủ, cơ sở vật chất và Isätra Norsa SBR Các kết quả từ những nhà máy đối với quá trình nitrat hóa và khả năng hoạt... trong hình 12 Nồng độ đầu vào của asen và chì tại nhà máy Isätra được hiển thị trong hình 13 Kết quả tương tự đã được báo cáo bởi Abu-Rukah [20] đã nghiên cứu lý nước rỉ rác tại một bãi rác ở Jordan Cd và Pb nồng độ trong nước rỉ rác là trong độ lớn tương tự như được tìm thấy trong Isätra và Norsa; Cd 0,6 g / l và Pb 2,5 g / l Lý do chính cho các hàm lượng kim loại nặng trong nước thải thấp là khi các... tổng lượng nitơ là thấp.Tổng loại nitơ trong nhà máy trong thời gian này là khoảng 95% Hình 8 Nhà máy SBR Norsa, mức độ lưu lượng nitơ trong quý đầu tiên năm 2006, tám quan sát Hình 9 Nhà máy SBR Norsa, tỷ lệ nitrat hóa cụ thể liên quan đến sự tải nitơ 4.2 Tỷ lệ nitrat hóa Tỷ lệ nitrat hóa trong xử lý nước rỉ rác đã được nghiên cứu trong phòng thí nghiệm bằng Kulikowska và Klimiuk [7,13] và Görfelt... Isätra và Norsa sẽ không công bằng trong tất cả hơn 200 bãi rác đưa vào cơ sở dữ liệu không được xác định đối với tình trạng của họ hay tuổi tác của họ với bãi rác và các yếu tố có ảnh hưởng lớn trên nồng độ kim loại nặng trong nước thải Nó là thích hợp hơn để so sánh bốn bãi rác báo cáo ở New Jersey, Aucott [1], với nồng độ thực tế tìm thấy trong Isätra và Norsa, Bảng 4 Tại Isätra và Norsa các kim loại. .. cân bằng nitơ điều kiện mùa hè điển hình, dựa trên 8 quan sát bắt đầu với một lấp có ga sẽ là cách hữu hiệu nhất để hạn chế mức độ N2O 4.3 Loại bỏ các chất hữu cơ COD ban đầu một mối quan tâm cho tất cả các nhà máy Các Bösarp nhà máy cho thấy một COD giảm đáng kể như trong Bảng 3.Vào hai nhà máy khác giảm đáng kể COD là khiêm tốn hơn.Có một số lý do để giải thích điều này: hàm lượng Cl- cao nước ảnh
- Xem thêm -

Xem thêm: LOẠI bỏ ĐỒNG THỜI CHẤT hữu cơ và NITƠ từ nước (2) , LOẠI bỏ ĐỒNG THỜI CHẤT hữu cơ và NITƠ từ nước (2) , LOẠI bỏ ĐỒNG THỜI CHẤT hữu cơ và NITƠ từ nước (2)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay