Đề ôn thi học sinh giỏi toán 9 đề 2

2 313 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/12/2016, 19:07

đề thi học sinh giỏi toán lớp 9đề thi học sinh giỏi toán lớp 9đề thi học sinh giỏi toán lớp 9đề thi học sinh giỏi toán lớp 9đề thi học sinh giỏi toán lớp 9đề thi học sinh giỏi toán lớp 9đề thi học sinh giỏi toán lớp 9đề thi học sinh giỏi toán lớp 9đề thi học sinh giỏi toán lớp 9đề thi học sinh giỏi toán lớp 9đề thi học sinh giỏi toán lớp 9đề thi học sinh giỏi toán lớp 9đề thi học sinh giỏi toán lớp 9đề thi học sinh giỏi toán lớp 9đề thi học sinh giỏi toán lớp 9đề thi học sinh giỏi toán lớp 9 Câu 1: (5đ) 1,Cho a+b+c=1 CMR: a2 b2 c2 + + a + bc b + ac c + ab =1- 2abc ab + bc + ca − abc 2,Tìm nghiệm nguyên phương trình x + y − xy + y − x − = Câu 2: (5 đ)Giải phương trình − x + x = y − 12 y + 13 1, x + x2 + = x + x + 2, Câu 3: (2đ) Cho số a,b,c dương thỏa mãn : a+b+c=3 Chứng minh rằng: a b c + + a + b + c b + c + a c + a2 + b ≤ Câu 4: (6đ) Cho tam giác ABC vuông A(AB
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề ôn thi học sinh giỏi toán 9 đề 2, Đề ôn thi học sinh giỏi toán 9 đề 2, Đề ôn thi học sinh giỏi toán 9 đề 2

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay