Tìm hiểu và sử dụng kỹ thuật lập trình Socket xây dựng chương trình tư vấn và tuyển sinh cao đẳng, đại học theo mô hình Client – Server

17 303 0
  • Loading ...
1/17 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/12/2016, 19:04

ĐỀ TÀI CÓ DEMO CODE: CẦN CODE LIÊN HỆ:01263751380 A TÂNMÔN HỌC: LẬP TRÌNH MẠNG ĐỀ TÀI: Tìm hiểu và sử dụng kỹ thuật lập trình Socket xây dựng chương trình tư vấn và tuyển sinh cao đẳng, đại học theo mô hình Client – Server Phần 1: Mở đầu1 .Lí do chọn đề tài2. Mục tiêu của đề tài3. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu4. Phương pháp nghiên cứuPhần 2: Nội dung nghiên cứuChương 1: Cở sở lí thuyếtChương 2: Phân tích thiết kế chương trìnhChương 3: Xây dựng chương trình Phần 3: Kết luận MÔN MÔNHỌC: HỌC: LẬP LẬP TRÌNH TRÌNH MẠNG MẠNG ĐỀ ĐỀTÀI: TÀI: Tìm Tìm hiểu hiểu và sử sử dụng dụng kỹ kỹ thuật thuật lập lập trình trình Socket Socket xây xây dựng dựng chương chương trình trình tư tư vấn vấn và tuyển tuyển sinh sinh cao cao đẳng, đẳng, đại đại học học theo theo mô mô hình hình Client Client –– Server Server GVHD : Th.S Nguyễn Văn Khương Nhóm SVTT : Nhóm Lớp : DT13CTT02 NỘI DUNG Phần 1: Mở đầu Lí chọn đề tài  nsasadhfdfhdthng Mục tiêu đề tài Đối tượng, phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Phần 2: Nội dung nghiên cứu Chương 1: Cở sở lí thuyết Chương 2: Phân tích thiết kế chương trình Chương 3: Xây dựng chương trình Phần 1: MỞ ĐẦU Lí chọn đề tài: Như biết, ứng dụng công nghệ thông tin phần tất yếu giới đại Trong ứng dụng phần mềm ứng dụng để giúp người sử dụng truy cập từ xa , truy cập đồng thời lúc liệu tập trung, thuận tiện cho việc quản lý việc truy cập tất người Môn “Lập trình mạng” mà học không nằm mục đích Trong môn này, ứng dụng Client-Server xem quan quan trọng việc xây dựng chương trình hoàn chỉnh Đề tài: “Tìm hiểu sử dụng kỹ thuật lập trình Socket xây dựng chương trình tư vấn tuyển sinh cao đẳng, đại học theo mô hình Client – Server” thực theo mô hình Client-Server giúp cho người dùng có thông tin kì thi Mục tiêu đề tài giúp chúng em vận dụng kiến thức học môn lập trình mạng để xây dựng ứng dụng hoàn chỉnh 2 Mục tiêu đề tài: • • Tìm hiểu lập trình Socket Xây dựng chương trình tư vấn tuyển sinh cao đẳng, đại học Từ giúp thí sinh chọn trường, ngành nghề phù hợp với khả Đối tượng phạm vi nghiên cứu:  Đối tượng nghiên cứu: - Mô hình Client – Server  Phạm vi nghiên cứu: Nghiên cứu vấn đề xoay quanh việc lập trình Socket.Từ xây dựng xây dựng chương trình tư vấn tuyển sinh cao đẳng, đại học theo mô hình Client – Server Phương pháp nghiên cứu:   Thu thập thông tin, nghiên cứu tài liệu liên quan đến đề tài Tham khảo sách, giảng từ Internet Phần 2: NỘI DUNG NGHIÊN CỨU CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ THUYẾT 1.1 Mô hình Client – Server 1.1.1 Kiến trúc Client – Server 1.1.1.1 Tổng quan Gồm phần riêng biệt:   Server : đóng vai trò phục vụ cung cấp chức Client : đóng vai trò người tiêu thụ sử dụng chức Hình Mô hình Client-Server 1.1.1.2 Các ưu điểm kiến trúc Client – Server    Quản lý tập trung Dễ bảo trì Bảo mật liệu tập trung Server đồng nghĩa với việc kiểm soát dễ dàng 1.1.2 Ứng dụng theo mô hình Client – Server 1.1.2.1 Cách hoạt động Các tiến trình Clients Servers chạy trạm (host) trạm khác đối tượng logic tách biệt liên lạc với qua mạng để thực công việc Trong đó: - Server: quản lý nguồn tài nguyên, nhận request từ Clients để cung cấp phân phối tài nguyên cho Clients - Client: chương trình giao tiếp với người sử dụng, có nhiệm vụ gửi request cho Server thể việc tiếp nhận tài nguyên Hình Cách hoạt động mô hình Client-Server 1.1.2.2 Đặc trưng mô hình Client – Server:      Hoạt động theo kiểu giao thức bất đối xứng Thể quan hệ chiều Client Server Client bắt đầu phiên hội thoại cách yêu cầu dịch vụ Server sẵn sang chờ yêu cầu từ Client Chia sẻ tài nguyên: Một Server chia sẻ tài nguyên cho nhiều Client lúc  Server có khả điều phối truy nhập Client đến tài nguyên dùng chung 1.2 Lập trình với giao thức TCP, MULTI THREADING 1.2.1 Tổng quan 1.2.1 IP, cổng Port Socket - Mọi máy tính môi trường Internet xác định địa IP -Cổng port: điểm truy cập logic biểu diễn số nguyên 16-bit gắn cho tiến trình mạng Và tiến trình mạng gắn cổng - Một socket: đầu cuối truyền thông hai chiều, liên kết hai chương trình chạy mạng Một socket gắn với số hiệu cổng (port), tầng giao vận nhận biết ứng dụng mà liệu chuyển đến 1.2.3 Lập trình TCP Socket Có hai lớp gói java.net sử dụng để tạo chương trình server client:   ServerSocket Socket Hình Chương trình client-server có kết nối socket 1.3 Lập trình với PHP: PHP (Hypertext Preprocessor) ngôn ngữ lập trình kết nối chặt chẽ với máy chủ (Windows Unix) CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH THIẾT KẾ CHƯƠNG TRÌNH 2.1 Phân tích yêu cầu: 2.1.1 Chương trình Client : - Cho phép server truy cập tới thực hiên chức điều khiển - Nhập chuỗi ký tự từ bàn phím - Gửi chuỗi tới server - Hiển thị chuỗi từ server gửi đến 2.1.2 Chương trình Server: - Lắng nghe chấp nhận kết nối - Truyền nhận liệu với máy client - Cho phép kết nối nhiều Client lúc Server mở cổng kết nối với Client, nhận yêu cầu từ phía Client, thực việc Remote tới Client , lấy thông tin cần thiết gửi trả cho Server Company Logo 2.2 Phân tích chức năng: Chương trình viết theo mô hình Client-Server.Ở Client Server thực chức khác để tạo nên chương trình hoàn chỉnh   Client có chức năng: cho phép kết nối tới Server Server có chức năng: - Gởi thông điệp đến client - Truyền nhận liệu với máy client Mô hình tổng quát chương trình mô tả theo sơ đồ sau: Hình 11: Mô hình tổng quát chương trình  Mô tả cách thức hoạt động: Trao đổi liệu client tới server, từ server client gởi liệu xuyên suốt với Company Logo CHƯƠNG 3: XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH 3.1 Xây dựng chức Mô tả chương trình Client: Client gửi liệu xuyên suốt cho Server Mô tả chương trình Server: 1: Tạo Thread cho Client kết nối 2: Thread kết nối để lấy liệu theo yêu cầu Client 3: ThreadClient nhận liệu từ ThreadServer 4: Gửi trả cho Client 5: Tiếp nhận liệu từ Client Company Logo 3.2 Kết chạy chương trình  Trang chủ: Company Logo  Trang đăng ký User để chat với nhân viên: Company Logo  Giao diện admin chat: Company Logo  Giao diện khách hàng chat: Company Logo Phần 3: KẾT LUẬN Những vấn đề đạt - Làm rõ số vấn đề liên quan đến môn học Lập Trình Mạng - Đã xây dựng thành công chương trình demo nhằm làm rõ vấn đề lí thuyết .Kết quả: Tìm hiểu cách xây dựng chương trình với lập trình Socket theo mô hình client – server, xây dựng chương trình tư vấn tuyển sinh cao đẳng, đại học Những vấn đề hạn chế - Vẫn chưa thực hoàn thiện để trở thành sản phẩm thương mại - Việc quản lí nhóm, quản lí mã nguồn diễn thủ công chưa thực áp dụng quy trình công nghệ phần mềm Tuy chúng em xin kết thúc đề tài lập trình mạng với đề tài “Tìm hiểu sử dụng kỹ thuật lập trình Socket xây dựng chương trình tư vấn tuyển sinh cao đẳng, đại học theo mô hình Client – Server” Chúng em xin cảm ơn hướng dẫn giúp đỡ tận tình thầy “Nguyễn Văn Khương” suốt trình thực đề tài Company Logo Thank You ! [...]... Company Logo Phần 3: KẾT LUẬN 1 Những vấn đề đạt được - Làm rõ một số vấn đề liên quan đến môn học Lập Trình Mạng - Đã xây dựng thành công một chương trình demo nhằm làm rõ các vấn đề lí thuyết .Kết quả: Tìm hiểu được cách xây dựng một chương trình với lập trình Socket theo mô hình client – server, xây dựng chương trình tư vấn và tuyển sinh cao đẳng, đại học 2 Những vấn đề hạn chế - Vẫn chưa thực sự hoàn... công chưa thực sự áp dụng đúng quy trình của công nghệ phần mềm Tuy vậy chúng em xin kết thúc đề tài lập trình mạng với đề tài Tìm hiểu và sử dụng kỹ thuật lập trình Socket xây dựng chương trình tư vấn và tuyển sinh cao đẳng, đại học theo mô hình Client – Server tại đây Chúng em cũng xin được cảm ơn sự hướng dẫn và giúp đỡ tận tình của thầy “Nguyễn Văn Khương” trong suốt quá trình thực hiện đề tài...CHƯƠNG 3: XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH 3.1 Xây dựng chức năng Mô tả chương trình Client: Client gửi dữ liệu xuyên suốt cho Server Mô tả chương trình Server: 1: Tạo Thread cho mỗi Client kết nối 2: Thread kết nối để lấy dữ liệu theo yêu cầu Client 3: ThreadClient nhận dữ liệu từ ThreadServer 4: Gửi trả về cho Client 5: Tiếp nhận dữ liệu từ Client Company Logo 3.2 Kết quả chạy chương trình  Trang
- Xem thêm -

Xem thêm: Tìm hiểu và sử dụng kỹ thuật lập trình Socket xây dựng chương trình tư vấn và tuyển sinh cao đẳng, đại học theo mô hình Client – Server, Tìm hiểu và sử dụng kỹ thuật lập trình Socket xây dựng chương trình tư vấn và tuyển sinh cao đẳng, đại học theo mô hình Client – Server, Tìm hiểu và sử dụng kỹ thuật lập trình Socket xây dựng chương trình tư vấn và tuyển sinh cao đẳng, đại học theo mô hình Client – Server, Phần 2: NỘI DUNG NGHIÊN CỨU

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay