dung thuc vat xu ly moi truongcuoi

64 198 0
  • Loading ...
1/64 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/12/2016, 18:58

PHYTOREMEDIATION  Khái niệm Phytoremediation:  Phyto : thực vật  Remediation : phục hồi  Thuật ngữ đời vào khoảng năm 1991 để công nghệ sử dụng thực vật loại bỏ chất ô nhiễm (có nguồn gốc hữu vô cơ) khỏi môi trường bò ô nhiễm nước , đất… chủ yếu dựa vào trình sinh lý thực vật V.Một số loại thực vật có khả cải tạo i trườ ng: mô Cỏ Vetiver Cỏ Vetiver  Có tên khoa học Vetiver zizanioides Việt Nam     gọi cỏ Hương Bài Đặc tính sinh thái học: Có thể thích ứng với nhiều loại đòa hình, chòu hạn tốt Mọc phát triển lại nhanh sau bò ảnh hưởng hạn hán, sương muối, nước mặn… Chòu ngưỡng biến động cao pH từ 3- 10,5 Cỏ Vetiver  Đặc tính sinh thái học:  Chòu biên độ nhiệt từ -14oC đến 60oC  Có khả sống môi trường ngập nước 45 ngày  Sống phát triển tốt đất nghèo dinh dưỡng, nhiễm phèn, ngập mặn, đất ô nhiễm kim loại nặng như: Al, As, Cu, Pb, Hg, Ni,Zn…  Có mùi tinh dầu thơm tránh phá hoại gặm nhấm V.Một số loại thực vật có khả cải tạo môi trường:  2.Loài Thơm Ổi Loài Thơm Ổi  Thơm ổi có tên khoa học Lantana camara camara Đây loài dại có hoa đẹp mùi thơm ổi chín  Đây loài thực vật có khả hấp thu kim loại nặng gấp 100 lần bình thường sinh trưởng nhanh  Chúng hấp thụ lượng Pb khổng lồ V.Một số loại thực vật có khả cải tạo môi trường:  3.Bèo Tây Bèo Tây  Bèo tây có tên khoa học (Eichhornia crassipes) crassipes có nguồn gốc từ Nam Mỹ du nhập vào Việt Nam khoảng năm 1905  Đây loài thực vật thủy sinh có rễ phát triển tốt dài đến 1m  Bèo tây có khả hấp thụ mạnh chất dinh dưỡng, kim loại nặng đồng thời phân giải đồng hóa chất bẩn nước Bèo Tây  Qua thực nghiệm nhiều nước chứng minh 1ha mặt nước thả bèo tây vòng 24h hấp thụ 34kg Na, 22kg Ca, 17kg P, 4kg Mn, 2,1kg Phenol, 89g Hg, 104g Al, 297g NaOH,  Ngoài chúng có khả hút lượng lớn kẽm phân giả Cyanua V.Một số loại thực vật có khả cải tạo môi trường:  4.Cải Xoong Cải Xoong  Cải xoong có tên khoa học Thlaspi caerulescens thuộc dòng Hyperaccumulators loài thân thảo sinh trưởng phát triển nhanh  Năm 1865 người nông dân tiếng hành phát quang đất để trồng trọt phát thân cải Xoong có chứa lượng lớn kẽm Cải Xoong  Ở loài thực vật có khả lưu giữ thân lượng lớn kim loại đồng thời làm chất RDX (một loại hợp chất gây độc cho đất lẫn nguồn nước) sử dụng chất nguồn đạm Nito V.Một số loại thực vật có khả cải tạo môi trường:  5.Dương Xỉ Dương Xỉ  Dương xỉ loài cổ thực vật có mặt cách hàng trăm triệu năm  Đây loài thực vật phát triển tốt điều kiện tự nhiên có khả hấp thu lượng lớn kim loại nặng : Cu, As…  Gần nhà khoa học Trung Quốc vừa phát loài dương xỉ qua kết phân tích cho thấy chúng có chứa đến 0,8%As cao gấp hàng trăm lần so với bình thường mà phát triển tốt  Nghiên cứu cho thấy vòng năm dương xỉ hấp thụ 10% As đất
- Xem thêm -

Xem thêm: dung thuc vat xu ly moi truongcuoi , dung thuc vat xu ly moi truongcuoi , dung thuc vat xu ly moi truongcuoi , V.Một số loại thực vật có khả năng cải tạo môi trường:

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay