How to clean and lube a bike chain

1 184 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/12/2016, 18:53

Bài dịch tiếng anh.How To Clean And Lube A Bike ChainChúng ta cần phải thường xuyên rửa dây xích của xe đạp vì nó rất quan trọng.Bạn cần có dụng cụ làm sạch dây xích. Bạn có thể chùi nó trong khi nó còn trên xe đạp.Nếu bạn di chuyển nó ra ngoài thì bạn cần một vài thứ để làm sạch như giấy vải, dầu bôi trơn và một vài cây cọ .Cách làm nếu dây xích bạn không di chuyển ra ngoài là bạn đổ một ít nước làm sạch xĩhs ưa nó vào dây xích rồi dùng tay quay bàn đạp lùi lại . làm như vậy cho đến khi thấy dây xích bóng thì bạn di chuyển dụng cụ làm sạch ra .Đối với dây xích lấy ra ngoài thì bạn đaetj chúng vào đĩa và cho một ít nước làm sạch xích chung với nhau. Lấy một cây cọ làm sạch nhỏ để chùi dây xích . Sau khi đã chùi sạch bằng 2 cách trên thì bạn gắn dây xích vào xe đạp và dùng dầu bôi trơn bôi lên xích và quây bàn đạp đều và dùng khăn giấy khẹp vào dây xích tồi quay đều cho dầu bôi trơn đều trên dây xích. How To Clean And Lube A Bike Chain Chúng ta cần phải thường xuyên rửa dây xích xe đạp quan trọng Bạn cần có dụng cụ làm dây xích Bạn chùi xe đạp Nếu bạn di chuyển bạn cần vài thứ để làm giấy vải, dầu bôi trơn vài cọ Cách làm dây xích bạn không di chuyển bạn đổ nước làm xĩhs ưa vào dây xích dùng tay quay bàn đạp lùi lại làm thấy dây xích bóng bạn di chuyển dụng cụ làm Đối với dây xích lấy bạn đaetj chúng vào đĩa cho nước làm xích chung với Lấy cọ làm nhỏ để chùi dây xích Sau chùi cách bạn gắn dây xích vào xe đạp dùng dầu bôi trơn bôi lên xích quây bàn đạp dùng khăn giấy khẹp vào dây xích tồi quay cho dầu bôi trơn dây xích
- Xem thêm -

Xem thêm: How to clean and lube a bike chain, How to clean and lube a bike chain, How to clean and lube a bike chain

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay