casio giải logarit trắc nghiệm (ôn thi trắc nghiệm toán thpt quốc gia)

10 195 0
  • Loading ...
1/10 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/12/2016, 18:50

NGUYỄN HỒNG ĐIỆP MỘT SỐ VÍ DỤ DÙNG CASIO TRONG TRẮC NGHIỆM LÔGARIT www.MATHVN.com - Toán học Việt Nam Nguyễn Hồng Điệp Dùng máy Casio phương pháp vạn giải hết toán trắc nghiệm Để làm tốt trắc nghiệm cần có kết nhiều nhiều kỹ khác nhau, tảng kiến thức lý thuyết Hy vọng em ôn tập, có kết thi tốt, đừng tập trung vào máy tính mà gặp trường hợp "bấm máy không được, giải tay không xong" (^^) Nguyễn Hồng Ðiệp facebook.com/mathvncom www.MATHVN.com - Toán học Việt Nam Nguyễn Hồng Điệp Ví dụ Giá trị biểu thức A = loga a 62 15 Nhận xét: đáp án biến a nên ta chọn giá trị tùy ý a = 3, nhập vào máy A 16 5 a a a a B log3 67 C 22 D 32 32 34 3 ta kết Đáp án: D Ví dụ a3b −1 1 − a− b (a, b > 0, a ̸= b) kết là: a −√ b 3 1 A ab B (ab)2 C D √ ab (ab)2 Ý tưởng: Cho a = A = 2, b = B = thay vào biểu thức đầu lưu kết vào C , sau Rút gọn biểu thức kiểm tra câu, kết ① Lưu A = 2, B = C = A3B −1 1 − A− B A2 − B2 ② Kiểm tra: A B C Đáp án: C Ví dụ Nếu log12 18 = a log2 facebook.com/mathvncom www.MATHVN.com - Toán học Việt Nam 2a − a −1 − 2a C D a −2 2a + a −2 Ý tưởng: lưu log12 18 vào A , lưu log2 vào B , thay A vào câu trừ cho B , A 1−a a −2 Nguyễn Hồng Điệp B đáp án ① Lưu vào A : i12$18=qJz ② Kiểm tra: A 1− A − B , kết A −2 B 2A − − B , kết A −2 C A −1 − B , kết 2A + D − 2A − B , kết A −2 Đáp án: D Ví dụ Nếu a = log2 b = log2 log2 360 1 1 1 1 1 1 + a + b B + a + b C + a + b D + a + b 6 3 Ý tưởng: Lưu A = log2 3, B = log2 5, C = log2 360 Thay a = A, b = B vào câu trừ cho C , kết A A 1 + A + B − C , kết B 1 + A + B − C , kết facebook.com/mathvncom www.MATHVN.com - Toán học Việt Nam C 1 + A + B − C , kết D 1 + A + B − C , kết Nguyễn Hồng Điệp Đáp án: D Ví dụ Cho loga b = Khi giá trị biểu thức log A − B + C Ý tưởng: ta có loga b = ⇔ b = a kết ① Cho A = 2, B = lưu C = log b b a a 3−1 3+2 Ta chọn a = b = B B A A ② Kiểm tra A − −C B + −C C D 3−1 3+2 3−1 3−2 D −C −C Đáp án: D Ví dụ facebook.com/mathvncom 3−1 3−2 sau kiểm tra lại www.MATHVN.com - Toán học Việt Nam Cho loga b = −2, loga c = Giá trị loga c 5 C D 3 { { loga b = −2 b = a −2 Ý tưởng: ta có ⇔ c = a5 loga c = Ta chọn a = 2, b = 2−2 , c = 25 Để ý câu chọn phân số đơn giản nên ta A − a b Nguyễn Hồng Điệp B − bấm trực tiếp cho nhanh Đáp án: B Ví dụ m n Cho ( − 1) < ( − 1) Khi A m < n B m = n C m > n D m ≤ n Ý tưởng: m n m n • Ta có ( − 1) < ( − 1) ⇔ ( − 1) − ( − 1) < • Kiểm tra cách cho m, n số cụ thể (tùy theo đáp án) vào biểu thức m ( − 1) − ( − 1) n đáp án kết bấm máy < A Cho m = 1, n = Loại câu kết số dương B Loại câu kết hiển nhiên Do A B sai nên D sai, kết câu C., không đề sai (^^) C Cho m = 2, n = Đáp án: C Lưu ý: cách giải nhanh nhất, áp dụng a>1 • a m < a n ←→ m < n 0 n facebook.com/mathvncom www.MATHVN.com - Toán học Việt Nam Nguyễn Hồng Điệp Ví dụ Cho f (x) = ln |sin 2x| Khi f ′ A (π) B C D ① Lưu ý đơn vị rađian ② Ta dùng chức cách bấm máy qy ③ Bấm máy: qyhqcj2Q))$)$aqKR8=, kết Lưu ý để hạn chế sai sót bấm máy ta mở ngoặc đóng ngoặc lại nhiêu, ngoặc( đóng tương ứng hàm Trong trường hợp ta đóng ngoặc hàm ) sin(2x), hàm ln | sin(2x)| Đáp án: A Ví dụ Cho hàm số f (x) = A 3e ex Khi f ′ (1) x2 B −e C e D − 1001 e 1000 Ý tưởng: • Tính f ′ (1) máy tính, lưu vào A lấy A trừ cho kết • Kết số gần 0, số có dạng ±a × 10−n Trong trường hợp có nhiều số ta chọn số gần (số n lớn nhất) ① Bấm máy ② Kiểm tra A Kết bấm máy facebook.com/mathvncom www.MATHVN.com - Toán học Việt Nam Nguyễn Hồng Điệp B Kết bấm máy chưa kết cuối cùng, ta kiểm tra tiếp C Kết bấm máy D Kết bấm máy Đáp án: B Ví dụ 10 Đạo hàm hàm số y = ( )x−1 ( )x−1 A x −x 5 ( )x ( )x 2 ln − ln B 5 2x − 5x ( )x−1 ( )x−1 C x + 5 ( )x 2 ln + 5−x ln D 5 Ý tưởng: • Chọn x = (có thể chọn số khác) • Tính đạo hàm hàm số x = 2, lưu kết vào A • Dùng máy tính kiểm tra lại câu cách thay x = trừ cho A ① Bấm máy ② Kiểm tra A ( )2 ( )2 2 B ln − ln 5 5 C facebook.com/mathvncom www.MATHVN.com - Toán học Việt Nam Nguyễn Hồng Điệp ( )2 2 ln + 5−2 ln D 5 Đáp án: D ( )x ( )x ( )x 2x − Lưu ý: ta biến đổi y = x = − = − 5−x Ta nhận thấy kết câu 5 5 D, nhanh nhiều so với dùng máy tính, đừng "cuồng casio", nắm kiến thức quan sát trước cách làm hợp lí (^^) Việc dùng máy nhanh trường hợp hàm số tương đối phức tạp Ví dụ 11 Số nghiệm nguyên bất phương trình log4 x − logx ≤ A B Trên đoạn [1; 25] C 16 D 15 Ý tưởng: • Do chọn nghiệm nguyên bất phương trình nên ta dùng chức TABLE: w7 • ① Nhập bảng • w7 nhập hàm f (x) = log4 x − logx − • Bắt đầu • Kết thúc: bảng không chứa nhiều số liệu nên ta chia làm lần Lần đầu từ đến 16 3 • Do log4 x − logx ≤ ⇔ log4 x − logx − ≤ nên nhìn vào bảng ta lấy 2 nghiệm x f (x) ≤ • Kết quả: facebook.com/mathvncom www.MATHVN.com - Toán học Việt Nam Nguyễn Hồng Điệp ta đếm 15 giá trị x • Tiếp tục lần 2: bắt đầu 17, kết thúc 25 Kết quả: giá trị x thỏa ② Đáp án: D tiếp facebook.com/mathvncom 10
- Xem thêm -

Xem thêm: casio giải logarit trắc nghiệm (ôn thi trắc nghiệm toán thpt quốc gia), casio giải logarit trắc nghiệm (ôn thi trắc nghiệm toán thpt quốc gia), casio giải logarit trắc nghiệm (ôn thi trắc nghiệm toán thpt quốc gia)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay