vệ sinh thần kinh

29 156 0
  • Loading ...
1/29 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/12/2016, 18:49

Dùng bảng Đúng, Sai Hoạt động hoạt động có suy nghĩ ( ý thức ) thường gặp đời sống ? S Hắt mũi bị kích thích Đ Tập thể dục buổi sáng S Chớp mắt có vật chạm vào mắt S Giật nghe có tiếng động mạnh Đ Đứng lên cô giáo gọi đọc Đêm qua, Nam thức khuya để chuẩn bị cho kiểm tra hôm sau Mãi đến đêm bạn ngủ, sáng tỉnh giấc Em cho biết, ngày hôm sau học Nam cảm thấy ? Em có biết Nam thấy mệt mỏi không ? Thảo luận nhóm việc làm tranh Trong tranh vẽ ? Việc làm tranh có lợi cho quan thần kinh hay không ? Vì ? Chúng ta làm việc phải thư gi·n, để quan thần kinh nghỉ ngơi, tránh làm việc mệt mỏi sức Khi vui vẻ, hạnh phúc, yêu thương chăm sóc tốt cho quan thần kinh Ngược lại, buồn bã sợ hãi hay bị đau đớn có hại tới quan thần kinh Trò chơi: “ Đố bạn” Trạng thái mặt có hại cho quan thần kinh ? Chúng ta cần vui vẻ với người khác Điều có lợi cho quan thần kinh cho người khác Sự tức giận hay sợ hãi, lo lắng không tốt với quan thần kinh Vì em cần tạo không khí vui vẻ giúp đỡ, chia niềm vui cho bạn bè Tại cà phê, thuốc lá, rượu lại có hại cho quan thần kinh ? Ma túy vô nguy hiểm, cần phải làm ? Kết luận Chúng ta cần luyện tập sống vui vẻ, ăn uống đủ chất, điều độ để bảo vệ quan thần kinh Cần tránh xa ma túy để bảo vệ sức khỏe quan thần kinh Bản thân em làm để bảo vệ quan thần kinh ? Thảo luận nhóm việc làm tranh Trò chơi: “ Đố bạn “ Cái có lợi – Cái có hại [...]... nào thì có lợi cho cơ quan thần kinh ? Trạng thái sức khỏe như thế nào thì có lợi cho cơ quan thần kinh ? Chúng ta làm việc nhưng cũng phải thư gi·n, để cơ quan thần kinh được nghỉ ngơi, tránh làm việc mệt mỏi quá sức Khi chúng ta vui vẻ, hạnh phúc, được yêu thương chăm sóc sẽ rất tốt cho cơ quan thần kinh Ngược lại, nếu buồn bã sợ hãi hay bị đau đớn sẽ có hại tới cơ quan thần kinh Trò chơi: “ Đố bạn”... kinh ? Ma túy vô cùng nguy hiểm, vậy chúng ta cần phải làm gì ? Kết luận Chúng ta cần luyện tập sống vui vẻ, ăn uống đủ chất, điều độ để bảo vệ cơ quan thần kinh Cần tránh xa ma túy để bảo vệ sức khỏe và cơ quan thần kinh Bản thân em đã làm gì để bảo vệ cơ quan thần kinh của mình ? Thảo luận nhóm về những việc làm trong tranh Trò chơi: “ Đố bạn “ Cái gì có lợi – Cái gì có hại ... thái nào trên mặt có hại cho cơ quan thần kinh ? Chúng ta cần luôn vui vẻ với người khác Điều đó có lợi cho cơ quan thần kinh của chính chúng ta và cho người khác Sự tức giận hay sợ hãi, lo lắng không tốt với cơ quan thần kinh Vì thế các em cần tạo không khí vui vẻ giúp đỡ, chia sẽ niềm vui cho bạn bè Tại sao cà phê, thuốc lá, rượu lại có hại cho cơ quan thần kinh ? Ma túy vô cùng nguy hiểm, vậy
- Xem thêm -

Xem thêm: vệ sinh thần kinh , vệ sinh thần kinh , vệ sinh thần kinh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay