vệ sinh môi trường mẫu 2

15 178 0
  • Loading ...
1/15 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/12/2016, 18:49

24 – 12 – 2009 Hang1477@/CNTT Trần Thị Hằng TH Việt Ngọc – Tân Yên - Bắc Giang CÙNG XEM ĐOẠN BĂNG SAU : 24 – 12 – 2009 Hang1477@/CNTT Trần Thị Hằng TH Việt Ngọc – Tân Yên - Bắc Giang Đoạn băng vừa xem cho em biết điều ? A Hiện tượng đàn cá bị chết hàng loạt bệnh lạ B C Trên sông có nhiều cá nên chúng bị chết Hiện tượng đàn cá bị chết hàng loạt nguồn nước sông bị ô nhiễm 24 – 12 – 2009 Hang1477@/CNTT Trần Thị Hằng TH Việt Ngọc – Tân Yên - Bắc Giang Thứ năm ngày 24 tháng 12 năm 2009 Tự nhiên Xã hội VỆ SINH MÔI TRƯỜNG (TIẾP) 24 – 12 – 2009 Hang1477@/CNTT Trần Thị Hằng TH Việt Ngọc – Tân Yên - Bắc Giang CÙNG XEM CÁC ĐOẠN BĂNG SAU : ĐOẠN BĂNG 24 – 12 – 2009 Hang1477@/CNTT ĐOẠN BĂNG ĐOẠN BĂNG Trần Thị Hằng TH Việt Ngọc – Tân Yên - Bắc Giang Điền chấm tròn vào hình 24 – 12 – 2009 Hang1477@/CNTT trước ý trả lời cho câu hỏi : Trần Thị Hằng TH Việt Ngọc – Tân Yên - Bắc Giang Một số hình ảnh bệnh sử dụng nguồn nước bị ô nhiễm Bệnh da tiếp xúc với nước bẩn Các bệnh tai, mắt, tiêu chảy nguồn nước sinh hoạt bị ô nhiễm 24 – 12 – 2009 Hang1477@/CNTT Trần Thị Hằng TH Việt Ngọc – Tân Yên - Bắc Giang Quan sát hình ảnh sau cho biết hệ thống cống rãnh thoát nước hợp vệ sinh ? Tại ? KHÔNG HỢP VỆ SINH HÌNH 24 – 12 – 2009 Hang1477@/CNTT HỢP VỆ SINH HÌNH Trần Thị Hằng TH Việt Ngọc – Tân Yên - Bắc Giang Hệ thống xử lý nước thải nhà máy 24 – 12 – 2009 Hang1477@/CNTT Trần Thị Hằng TH Việt Ngọc – Tân Yên - Bắc Giang Hệ thống xử lý nước thải nhà máy cao su Gia Lai 24 – 12 – 2009 Hang1477@/CNTT Trần Thị Hằng TH Việt Ngọc – Tân Yên - Bắc Giang 24 – 12 – 2009 Hang1477@/CNTT Trần Thị Hằng TH Việt Ngọc – Tân Yên - Bắc Giang Hãy bày tỏ ý kiến em qua tình sau cách giơ thẻ màu đỏ em cho đúng, giơ thẻ màu xanh em cho sai Nước thải gia đình khu A đổ trực tiếp xuống sông SAI Đục phá đường ống dẫn nước SAI 24 – 12 – 2009 Hang1477@/CNTT Xử lý nước thải công nghiệp trước đổ vào hệ thống nước thải ĐÚNG Cơ quan cấp nước nơi có nhiệm vụ bảo vệ hệ thống thoát nước SAI Trần Thị Hằng TH Việt Ngọc – Tân Yên - Bắc Giang Thứ năm ngày 24 tháng 12 năm 2009 Tự nhiên Xã hội VỆ SINH MÔI TRƯỜNG (TIẾP) Trong nước thải có nhiều chất bẩn, độc hại vi khuẩn gây bệnh Nếu để nước thải thường xuyên chảy vào ao hồ, sông ngòi làm cho nguồn nước bị ô nhiễm làm chết sinh vật gây hại cho sức khoẻ người Vì vậy,việc xử lí loại nước thải, nước thải công nghiệp trước đổ vào hệ thống thoát nước chung cần thiết 24 – 12 – 2009 Hang1477@/CNTT Trần Thị Hằng TH Việt Ngọc – Tân Yên - Bắc Giang NƯỚC SẠCH Có chữ : thiếu Nơi có máy móc hoạt động, thường xả rađểnhiều CóCó chữ Nếu : :Nơi dùng thứ để này, nuôi cá, người người vàđãcác không vật Có Có 6Có 64chữ chữ Có 7chữ Có chữ 8cái chữ :cái ::chữ Tên Việc Nước gọi : em Tên :của Trong thường thải gọi nguồn gây nước làm nước hại nước thải sau có có trường, nhiều nhiều lớp chất chất sửsinh người dụng bẩn …nên độc đẹp nước thải nước không thảisống chảyđược xuống hại CÂU CÂU CÂU CÂU CÂU CÂU CÂU CÂU Từ khoá hàng dọc : Đây thứ vô cần thiết cho sống 24 – 12 – 2009 Hang1477@/CNTT Trần Thị Hằng TH Việt Ngọc – Tân Yên - Bắc Giang [...]... cấp nước là nơi duy nhất có nhiệm vụ bảo vệ hệ thống thoát nước SAI Trần Thị Hằng TH Việt Ngọc – Tân Yên - Bắc Giang Thứ năm ngày 24 tháng 12 năm 20 09 Tự nhiên và Xã hội VỆ SINH MÔI TRƯỜNG (TIẾP) Trong nước thải có nhiều chất bẩn, độc hại và các vi khuẩn gây bệnh Nếu để nước thải thường xuyên chảy vào ao hồ, sông ngòi sẽ làm cho nguồn nước bị ô nhiễm làm chết các sinh vật và gây hại cho sức khoẻ con người.. .24 – 12 – 20 09 Hang1477@/CNTT Trần Thị Hằng TH Việt Ngọc – Tân Yên - Bắc Giang Hãy bày tỏ ý kiến của em qua các tình huống sau bằng cách giơ thẻ màu đỏ nếu em cho là đúng, giơ thẻ màu xanh nếu em cho là sai 1 Nước thải ở các gia đình ở khu A đều đổ trực tiếp xuống sông SAI 3 Đục phá đường ống dẫn nước SAI 24 – 12 – 20 09 Hang1477@/CNTT 2 Xử lý nước thải công nghiệp trước... thải gọi nguồn của gây nước làm nước hại nước thải cho đến sau có có trường, nhiều nhiều khi của lớp con chất chất s sinh luôn người dụng bẩn …nên sạch và đều độc đẹp nước thải nước không thảisống chảyđược xuống hại CÂU 1 CÂU 2 CÂU 3 CÂU 4 CÂU 5 CÂU 6 CÂU 7 CÂU 8 Từ khoá hàng dọc : Đây là một thứ vô cùng cần thiết cho cuộc sống 24 – 12 – 20 09 Hang1477@/CNTT Trần Thị Hằng TH Việt Ngọc – Tân Yên - Bắc Giang... vậy,việc xử lí các loại nước thải, nhất là nước thải công nghiệp trước khi đổ vào hệ thống thoát nước chung là rất cần thiết 24 – 12 – 20 09 Hang1477@/CNTT Trần Thị Hằng TH Việt Ngọc – Tân Yên - Bắc Giang NƯỚC SẠCH Có 6 cái chữ cái : thiếu Nơi có máy móc hoạt động, thường xả rađểnhiều CóCó 2 chữ cái Nếu : :Nơi dùng thứ để này, nuôi con cá, người mọi người vàđãcác không vật Có Có 6Có 64chữ chữ Có 7chữ Có chữ
- Xem thêm -

Xem thêm: vệ sinh môi trường mẫu 2 , vệ sinh môi trường mẫu 2 , vệ sinh môi trường mẫu 2

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay