Tuan 26 ca

28 148 0
  • Loading ...
1/28 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/12/2016, 18:49

Cá nước Cá nước mặn Cá nước lợ Cá đối Cá tra Cá vược Kiểm tra cũ: Tôm cua Nêu đặc điểm tôm cua? Nêu ích lợi tôm cua ? Tự nhiên - Xã hội CÁ Hoạt động : Quan sát - trả lời câu hỏi thảo luận nhóm * Kể tên số loài cá mà em xem? * Em có nhận xét hình dạng, kích thước chúng? Thảo luận nhóm (2 phút) • Chỉ kể tên phận bên cá ? Các phận bên cá : Mang Vây Vẩy Hoạt động 3: Môi trường sống cá Cá nước Cá nước mặn Cá nước lợ Cá đối Cá tra Cá vược * Ích lợi cá Ích lợi cá Phần lớn loại cá sử dụng làm thức ăn Hoạt động 5: Bảo vệ cá Để bảo vệ cá, cần phải làm gì? Ghi nhớ • Cá động vật có xương sống, sống nước, thở mang Cơ thể chúng thường có vảy, có vây • Phần lớn loài cá sử dụng làm thức ăn * Trò chơi: ĐỐ VUI Cơ quan di chuyển cá gồm phận Vây Đuôi Loài cá gọi “Bạn người biển”? Loại cá có tên cá lóc? Một loại cá nước lợ, thường xuất khẩu? Bài sau: • Sưu tầm thêm tranh ảnh loài cá • Tìm hiểu thông tin CHIM
- Xem thêm -

Xem thêm: Tuan 26 ca , Tuan 26 ca , Tuan 26 ca

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay