tự làm lấy việc của mình mẫu 1

17 167 0
  • Loading ...
1/17 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/12/2016, 18:48

Hãy điền từ tiến bộ, thân, cố gắng, làm phiền, dựa dẫm vào chỗ trống câu sau cho thích hợp : a) Tự làm lấy việc _ _cố _ _gắng làm lấy công việc _ _bản _ _ thân _ _ _ mà không _ _dựa _ _ _dẫm _ _ vào người khác b) Tự làm lấy việc giúp em mau _ tiến _ _ _bộ_ _ không _làm _ _ phiền _ _ _ _ người khác An viết chữ đẹp, Đào viết chữ xấu Phương án sau ? A Đào nhờ An viết hộ để điểm cao B Đào tự viết để rèn chữ B B đ ẹp đ ẹp C An viết hộ Đào để thầy giáo khỏi chê Đào viết chữ xấu Mẹ bảo Lan nhà rửa ấm chén Phương án sau ? A Lan nhờ chị Hoa rửa ấm chén B Bạn Vân rửa ấm chén giúp Lan C C C Lan tự rửa ấm chén Em quan sát ảnh trả lời câu hỏi sau: 1.Các bạn ảnh làm gì? Việc làm có không? Vì sao? Chị ơi, chị dọn đồ chơi giúp em Đến em học Học xong rồi, phải dọn dẹp bàn học Mẹ ơi, buồn ngủ quá, mẹ xếp áo quần vào tủ giúp nhé? Các bạn ảnh làm gì? Việc có không? Vì sao? Học xong rồi, phải dọn dẹp bàn học 3 Chị ơi, chị dọn đồ chơi giúp em Đến em học 4 Mẹ ơi, buồn ngủ quá, mẹ xếp áo quần vào tủ giúp nhé? 1.Các em tự làm việc gì? Em cảm thấy hoàn thành công việc? Tình 1: Ở nhà, Hạnh phân công quét nhà Hôm Hạnh lại nhờ mẹ làm hộ Nếu em có mặt nhà Hạnh lúc đó, em khuyên bạn nào? Tình 2: Hôm nay, đến phiên Xuân làm trực nhật lớp Tú bảo: “Nếu cậu cho tớ mượn ô tô đồ chơi cậu tớ làm trực nhật thay cho” Bạn Xuân nên ứng xử đó? Tình 1: Ở nhà, Hạnh phân công quét nhà Hôm Hạnh lại nhờ mẹ làm hộ Tình 2: Hôm nay, đến phiên Xuân làm trực nhật lớp Tú bảo: “Nếu cậu cho tớ mượn ô tô đồ chơi cậu tớ làm trực nhật thay cho” a Tự lập kế hoạch, phân công nhiệm vụ cho biểu tự làm lấy việc b Trẻ em có quyền tham gia đánh giá công việc làm c Vì người tự làm lấy việc nên không cần giúp đỡ người khác d Chỉ cần tự làm lấy việc mà yêu thích e Trẻ em có quyền tham gia ý kiến việc có liên quan đến g Trẻ em có quyền định công việc a Tự lập kế hoạch, phân công nhiệm vụ cho biểu tự làm lấy việc b Trẻ em có quyền tham gia đánh giá công việc làm c Vì người tự làm lấy việc nên không cần giúp đỡ người khác d Chỉ cần tự làm lấy việc mà yêu thích e Trẻ em có quyền tham gia ý kiến việc có liên quan đến g Trẻ em có quyền định công việc TRONG HỌC TẬP VÀ SINH HOẠT HẰNG NGÀY, EM CẦN TỰ LÀM LẤY VIỆC CỦA MÌNH, KHÔNG DỰA DẪM, Ỷ LẠI VÀO NGƯỜI KHÁC NHƯ VẬY EM MỚI MAU TIẾN BỘ VÀ ĐƯỢC MỌI NGƯỜI YÊU MẾN [...]... những việc có liên quan đến mình g Trẻ em có quyền quyết định mọi công việc của mình a Tự lập kế hoạch, phân công nhiệm vụ cho nhau là biểu hiện của tự làm lấy việc của mình b Trẻ em có quyền tham gia đánh giá công việc mình làm c Vì mỗi người tự làm lấy việc của mình nên không cần giúp đỡ người khác d Chỉ cần tự làm lấy những việc mà mình yêu thích e Trẻ em có quyền tham gia ý kiến về những việc có... nay, đến phiên Xuân làm trực nhật lớp Tú bảo: “Nếu cậu cho tớ mượn chiếc ô tô đồ chơi của cậu thì tớ sẽ làm trực nhật thay cho” a Tự lập kế hoạch, phân công nhiệm vụ cho nhau là một biểu hiện của tự làm lấy việc của mình b Trẻ em có quyền tham gia đánh giá công việc mình làm c Vì mỗi người tự làm lấy việc của mình nên không cần giúp đỡ người khác d Chỉ cần tự làm lấy những việc mà mình yêu thích e Trẻ... không cần giúp đỡ người khác d Chỉ cần tự làm lấy những việc mà mình yêu thích e Trẻ em có quyền tham gia ý kiến về những việc có liên quan đến mình g Trẻ em có quyền quyết định mọi công việc của mình TRONG HỌC TẬP VÀ SINH HOẠT HẰNG NGÀY, EM CẦN TỰ LÀM LẤY VIỆC CỦA MÌNH, KHÔNG DỰA DẪM, Ỷ LẠI VÀO NGƯỜI KHÁC NHƯ VẬY EM MỚI MAU TIẾN BỘ VÀ ĐƯỢC MỌI NGƯỜI YÊU MẾN ... huống 1: Ở nhà, Hạnh được phân công quét nhà Hôm nay Hạnh lại nhờ mẹ làm hộ Nếu em có mặt ở nhà Hạnh lúc đó, em sẽ khuyên bạn như thế nào? Tình huống 2: Hôm nay, đến phiên Xuân làm trực nhật lớp Tú bảo: “Nếu cậu cho tớ mượn chiếc ô tô đồ chơi của cậu thì tớ sẽ làm trực nhật thay cho” Bạn Xuân nên ứng xử như thế nào khi đó? Tình huống 1: Ở nhà, Hạnh được phân công quét nhà Hôm nay Hạnh lại nhờ mẹ làm
- Xem thêm -

Xem thêm: tự làm lấy việc của mình mẫu 1 , tự làm lấy việc của mình mẫu 1 , tự làm lấy việc của mình mẫu 1

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay