trái đất quả địa cầu

20 145 0
  • Loading ...
1/20 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/12/2016, 18:48

• Vì ban ngày không cần đèn mà ta nhìn thấy vật ? • Nêu số tác dụng Mặt Trời đời sống người ? Tự nhiên xã hội: Trái Đất Quả địa cầu TRÁI ĐẤT: Theo em, Trái Đất có hình gì? Tự nhiên xã hội: Trái Đất Quả địa cầu Tìm hiểu hình dạng Trái Đất: SGK TRANG 112, QUAN SÁT TRANH VÀ CHO BIẾT: Tranh chụp gì? Em có nhận xét ảnh đó? Tự nhiên xã hội: Trái Đất Quả địa cầu Tìm hiểu hình dạng Trái Đất: Dưới ảnh chụp Trái Đất từ tàu vũ trụ Trái Đất chụp từ góc độ khác Tự nhiên xã hội: Trái Đất Quả địa cầu Tìm hiểu hình dạng Trái Đất Trái Đất nhỏ hay lớn? Có hình gì? KẾT LUẬN Trái Đất lớn có hình cầu Tự nhiên xã hội: Trái Đất Quả địa cầu Đất có giá đỡ có trục xuyên qua không? Trái Trái Đất giá đỡ trục xuyên qua, Trái Đất nằm lơ lửng không gian Tự nhiên xã hội: Trái Đất Quả địa cầu * Tìm hiểu hình dạng địa cầu Quan sát hình (hình SGK trang 112) địa cầu: cực Bắc , cực Nam , xích đạo , Bắc bán cầu , Nam bán cầu, trục giá đỡ địa cầu Tự nhiên xã hội: Trái Đất Quả địa cầu * Tìm hiểu hình dạng địa cầu Cực Bắc Xích đạo Trục Bắc bán cầu Nam bán cầu Cực Nam Quả địa cầu Giá đỡ Tự nhiên xã hội: Trái Đất Quả địa cầu Tìm hiểu hình dạng địa cầu Quả địa cầu gì? Quả địa cầu mô hình thu nhỏ Trái Đất Tự nhiên xã hội:  Trái Đất Quả địa cầu Trục địa cầu đứng thẳng hay nghiêng so với mặt bàn ? Trục địa cầu nghiêng so với mặt bàn Tự nhiên xã hội: Trái Đất Quả địa cầu Trên bề mặt địa cầu có màu sắc nào? Màu sắc gì? Những màu sắc chủ yếu địa cầu là: *Màu xanh : đồng *Màu vàng, màu da cam: Đồi núi, cao nguyên,… *Màu xanh lơ thường dùng để biển Tự nhiên xã hội: Trái Đất Quả địa cầu Quả địa cầu giúp ta hình dung điều gì?  Quả địa cầu giúp ta hình dung hình dạng , độ nghiêng bề mặt Trái Đất Tự nhiên xã hội: Trái Đất Quả địa cầu Trái đất nào? Quả địa cầu gì, giúp điều gì? GHI NHỚ - Trái Đất lớn có dạng hình cầu - Quả địa cầu mô hình thu nhỏ Trái Đất Nó giúp ta hình dung hình dạng , độ nghiêng bề mặt Trái Đất TRÒ CHƠI TRÁI ĐẤT CÓ HÌNH GÌ? QU Ả GIÚP ĐỊA TA CẦU LÀDUNG GÌ? ĐIỀU GÌ? QUẢ ĐỊA CẦU HÌNH QU Ả ĐỊA THƯỜNG CÓ MÀU GÌ?MẶT BÀN? TRỤC QUẢ ĐỊA CẦU ĐỨNGCẦU THẲNG HAY NGHIÊNG SO VỚI Tự nhiên xã hội: Trái Đất Quả địa cầu LÀM VÀO VỞ BÀI TẬP TRANG 84 VỀ NHÀ CHUẨN BỊ BÀI 60: SỰ CHUYỂN ĐỘNG CỦA TRÁI ĐẤT MỜI ĐỒNG NGHIỆP HÃY GHÉ VÀO THĂM BLOG CỦA MÌNH NHÉ Chuthisoa.blogtiengviet.net DT: 01667 420 172 [...]... hội: Trái Đất Quả địa cầu * Tìm hiểu về hình dạng của quả địa cầu Cực Bắc Xích đạo Trục Bắc bán cầu Nam bán cầu Cực Nam Quả địa cầu Giá đỡ Tự nhiên và xã hội: Trái Đất Quả địa cầu Tìm hiểu về hình dạng của quả địa cầu Quả địa cầu là gì? Quả địa cầu là mô hình thu nhỏ của Trái Đất Tự nhiên và xã hội:  Trái Đất Quả địa cầu Trục của quả địa cầu đứng thẳng hay nghiêng so với mặt bàn ? Trục của quả địa cầu. .. hội: Trái Đất Quả địa cầu Trái đất như thế nào? Quả địa cầu là gì, nó giúp chúng ta điều gì? GHI NHỚ - Trái Đất rất lớn và có dạng hình cầu - Quả địa cầu là mô hình thu nhỏ của Trái Đất Nó giúp ta hình dung được hình dạng , độ nghiêng và bề mặt Trái Đất TRÒ CHƠI 1 2 3 4 5 TRÁI ĐẤT CÓ HÌNH GÌ? QU Ả GIÚP ĐỊA TA CẦU LÀDUNG GÌ? ĐIỀU GÌ? QUẢ ĐỊA CẦU HÌNH QU Ả ĐỊA THƯỜNG CÓ MÀU GÌ?MẶT BÀN? TRỤC QUẢ ĐỊA CẦU... hội: Trái Đất Quả địa cầu Trên bề mặt quả địa cầu có những màu sắc nào? Màu sắc đó chỉ gì? Những màu sắc chủ yếu trên quả địa cầu là: *Màu xanh lá cây : chỉ đồng bằng *Màu vàng, màu da cam: Đồi núi, cao nguyên,… *Màu xanh lơ thường dùng để chỉ biển Tự nhiên và xã hội: Trái Đất Quả địa cầu Quả địa cầu giúp ta hình dung điều gì?  Quả địa cầu giúp ta hình dung được hình dạng , độ nghiêng và bề mặt Trái Đất. .. ĐẤT CÓ HÌNH GÌ? QU Ả GIÚP ĐỊA TA CẦU LÀDUNG GÌ? ĐIỀU GÌ? QUẢ ĐỊA CẦU HÌNH QU Ả ĐỊA THƯỜNG CÓ MÀU GÌ?MẶT BÀN? TRỤC QUẢ ĐỊA CẦU ĐỨNGCẦU THẲNG HAY NGHIÊNG SO VỚI Tự nhiên và xã hội: Trái Đất Quả địa cầu LÀM VÀO VỞ BÀI TẬP TRANG 84 VỀ NHÀ CHUẨN BỊ BÀI 60: SỰ CHUYỂN ĐỘNG CỦA TRÁI ĐẤT MỜI ĐỒNG NGHIỆP HÃY GHÉ VÀO THĂM BLOG CỦA MÌNH NHÉ Chuthisoa.blogtiengviet.net DT: 01667 420 172
- Xem thêm -

Xem thêm: trái đất quả địa cầu , trái đất quả địa cầu , trái đất quả địa cầu

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay