tôn trọng thứ tự tài sản của người khác

23 245 0
  • Loading ...
1/23 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/12/2016, 18:48

MÔN : ĐẠO ĐỨC Đạo đức Kiểm tra cũ: Câu 1: Vì phải tôn trọng đám tang? Câu 2: Em cần phải làm gặp đám tang đường? Đạo đức TÔN TRỌNG THƯ TỪ, TÀI SẢN CỦA NGƯỜI KHÁC (Tiết 1) Đạo đức Hoạt động 1: Đóng vai xử lí tình Mục tiêu: Học sinh biết số biểu tôn trọng thư từ, tài sản người khác Chúng bóc thư xem Tình huống: Bác đưa thư nhờ An, Hạnh đưa thư cho bác Hải hàng xóm Hạnh nói: Đây thư anh Hùng học đại học Hà Nội Thư đề chữ khẩn cấp Hay ta bóc xem có chuyện báo cho bác nhé!” Nếu An, em nói gì? Vì sao? Đạo đức Em đoán xem Bác Hải nghĩ An Hạnh thư bị bóc? Với thư từ người khác ta phải gì? Kết luận: An nên khuyên Hạnh không nên mở thư, phải đảm bảo bí mật thư từcủa người khác Đó tôn trọng thư từ, tài sản người khác Phải tôn trọng ,đảm bảo bí mật không xem trộm Đạo đức Họat động 2: Thảo luận nhóm Mục tiêu: Học sinh có kĩ nhận xét hành vi có liên quan đến tôn trọng thư từ, tài sản người khác Đạo đức A Em nhận xét hành vi sau, hành vi đúng, hành vi sai? Vì sao? Hành vi 1: Thấy bố công tác về,Hải liền lục túi bố xem có quà hay không Hành vi 2: Sang chơi nhà Mai ,Lan thấy có nhiều sách hay Lan muốn đọc hỏi mượn Mai Hành vi 1: Thấy bố công tác về,Hải liền lục túi bố xem có quà hay không Bạn Hải tình sai Vì bạn tự ý lục đồ bố chưa cho phép Bạn cho tớ mượn sách nhé! Hành vi 2: Sang chơi nhà Mai ,Lan thấy có nhiều sách hay Lan muốn đọc hỏi mượn Mai Bạn nhỏ hành vi bạn biết tôn trọng tài sản riêng tư người khác Đạo đức Kết luận: Tài sản, đồ đạc người khác quyền sở hữu riêng Chúng ta cần phải tôn trọng không tự ý sử dụng, xâm phạm đến đồ đạc, tài sản người khác Phải tôn trọng tài sản, thư từ người khác Đạo đức • Hoạt động 3: Làm việc cá nhân Mục tiêu: HS hiểu: không xâm phạm thư, xem, sử dụng thư từ, tài sản người khác không đồng ý Đạo đức B Xếp từ sau vào cột “ Nên” “Không nên làm” liên quan đến thư từ, tài sản người khác: Xem thư người khác người Sử dụng đồ đạc người khác cần thiết Nhận giúp đồ đạc, thư từ cho người khác Hỏi sau, sử dụng trước Giữ gìn, bảo quản người khác cho mượn Bố, mẹ, anh, chị … Xem thư em Hỏi mượn cần, giữ gìn cẩn thận Đạo đức NÊN LÀM KHÔNG NÊN LÀM Nhận giúp đồ đạc, thư từ cho người khác Xem thư người khác người Giữ gìn, bảo quản người khác cho mượn Sử dụng đồ đạc người khác cần thiết Hỏi mượn cần, giữ gìn cẩn thận Hỏi sau, sử dụng trước Bố, mẹ, anh, chị … Xem thư em Đạo đức • Kết luận: Tài sản, thư từ người khác dù trẻ em riêng nên cần phải tôn trọng- Tôn trọng thư từ,tài sản phải hỏi mượn cần, sử dụng phép bảo quản giữ gìn dùng Giúp Rùa tìm mẹ Tônđitrọng từ Hãy thẳngthư tiếp người là: Ngựa nhé! tụckhác hỏi bạn a Xem thư người nhận mặt b Không bóc xem trộm thư Cảm ơn bạn người khác c Bóc thư xem dán lại cũ Những cần tôn trọng thư từ, tài sản người khác? a Trẻ em Hãy b Người lớnđi qua núi để đến nhà ốc sên nhé! c Tất người Cảm ơn bạn! Câu 3: sang nhà hàng xóm chơi, Bi hỏi xin phép trước bật đài, xem tivi việc làm hay sai? A, Mẹ Rùa đợi bạn B, sai trường Cao Đẳng Sư phạm Bắc Ninh đấy! -Kết luận: Đạo đức Thư từ tài sản sở hữu riêng người Mỗi người có quyền giữ bí mật riêng ta phải tôn không tự ý sử dụng, xâm phạm đến thư từ, đồ đạc, tài sản người khác DẶN DÒ: -Xem lại nội dung học -Chuẩn bị tôn trọng thư từ, tài sản người khác tiết [...]...Đạo đức Kết luận: Tài sản, đồ đạc của người khác là quyền sở hữu riêng Chúng ta cần phải tôn trọng không được tự ý sử dụng, xâm phạm đến đồ đạc, tài sản của người khác Phải tôn trọng tài sản, cũng như thư từ của người khác Đạo đức • Hoạt động 3: Làm việc cá nhân Mục tiêu: HS hiểu: không xâm phạm thư, xem, sử dụng thư từ, tài sản của người khác nếu không được sự đồng ý Đạo đức... từ, tài sản của người khác: 1 2 3 4 5 6 7 Xem thư của người khác khi người đó không có ở đó Sử dụng đồ đạc của người khác khi cần thiết Nhận giúp đồ đạc, thư từ cho người khác Hỏi sau, sử dụng trước Giữ gìn, bảo quản khi người khác cho mượn Bố, mẹ, anh, chị … Xem thư của em Hỏi mượn khi cần, giữ gìn cẩn thận Đạo đức NÊN LÀM KHÔNG NÊN LÀM Nhận giúp đồ đạc, thư từ cho người khác Xem thư của người khác. .. người khác Xem thư của người khác khi người đó không có ở đó Giữ gìn, bảo quản khi người khác cho mượn Sử dụng đồ đạc của người khác khi cần thiết Hỏi mượn khi cần, giữ gìn cẩn thận Hỏi sau, sử dụng trước Bố, mẹ, anh, chị … Xem thư của em Đạo đức • Kết luận: Tài sản, thư từ của người khác dù là trẻ em đều là của riêng nên cần phải tôn trọng- Tôn trọng thư từ ,tài sản là phải hỏi mượn khi cần, chỉ sử... bạn ở B, sai trường Cao Đẳng Sư phạm Bắc Ninh đấy! -Kết luận: Đạo đức Thư từ tài sản là sở hữu riêng của từng người Mỗi người có quyền giữ bí mật riêng ta phải tôn trong không tự ý sử dụng, xâm phạm đến thư từ, đồ đạc, tài sản của người khác DẶN DÒ: -Xem lại nội dung bài học -Chuẩn bị bài tôn trọng thư từ, tài sản của người khác tiết 2 ... khi dùng Giúp Rùa con tìm mẹ Tôn itrọng từ của Hãy thẳngthư và tiếp người là: Ngựa nhé! tụckhác hỏi bạn a Xem thư khi người nhận không có mặt b Không bóc hoặc xem trộm thư Cảm ơn bạn của người khác c Bóc thư ra xem rồi dán lại như cũ Những ai cần tôn trọng thư từ, tài sản của người khác? a Trẻ em Hãy b Người lớnđi qua ngọn núi này để đến nhà ốc sên nhé! c Tất cả mọi người Cảm ơn bạn! Câu 3: sang nhà
- Xem thêm -

Xem thêm: tôn trọng thứ tự tài sản của người khác , tôn trọng thứ tự tài sản của người khác , tôn trọng thứ tự tài sản của người khác

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay