tôn trọng khách nước ngoài 1

18 155 0
  • Loading ...
1/18 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/12/2016, 18:48

o c Bi c : Vỡ phi on kt vi thiu nhi quc t ? phút o c Tụn trng khỏch nc ngoi Hot ng nhúm - Cỏc nhúm quan sỏt tranh v SGK: - Tho lun v cỏc tranh ú (Ni dung- c ch- thỏi -nột mt ca cỏc bn nh gp khỏch nc ngoi c th hin cỏc bc tranh ? - Mi i in cỏc nhúm lờn trỡnh by kt qu tho lun 5 phút Đạo đức: Bài10 Tôn trọng khách nước Trình bày kết thảo luận Em bạn nhóm thảo luận đặt tên cho tranh VBT-Đạo đức 3-Trang 32: * Nhóm 1: Tranh *Nhóm : Tranh2 *Nhóm : Tranh c truyn Cu tt bng Đạo đức: Bài 10 Tôn trọng khách nước ( Tiết 1) - Các nhóm thảo luận? + Bạn nhỏ làm việc ? + Việc làm bạn nhỏ thể tình cảm khách nước ? +Theo em người khách nước nghĩ gì? - Em nên làm để thể tôn khách nước ? o c Tụn trng Khỏch nc ngoi Kt lun : Tụn trng khỏch nc ngoi l th hin li sng húa,lch s,mn khỏch ,nột p truyn thng ca ngi Vit Nam Bi : in nhng t Tụn trng ,phỏp lut ,khỏch vo ch trng cỏc cõu sau cho thớch hp: Tụn trngKhỏch -Mi ngi dõn Vit Nam u phi nc ngoi phỏp lut Sng,hc tp,lm vic theo Khỏch nc ngoi -Mi ngi cn tụn trng o c Tụn trng khỏch nc ngoi b.Xp nhng cm t sau õy vo ct nờn lm hoc khụng nờn lm liờn quan n khỏch nc ngoi nờn -Ch nho khỏch thy h n mc l Khụng - Hi han sc khe, xem khỏch cn gỡ s giỳp Nờn -Ch ng cho khỏch h cn Nờn o c Tụn trng Khỏch nc ngoi b.Xp nhng cm t sau õy vo ct nờn lm hoc khụng nờn lm liờn quan n khỏch nc ngoi -Xem trm hnh lý ca khỏch Khụng nờn -Nhn th giựm khỏch vng nh -S dng c ca khỏch trc , hi mn sau Nờn Khụng nờn -T ý búc th ca khỏch nu quan tõm Khụng nờn Đạo đức: Bài 10 Tôn trọng khách nước ngoài.( Tiết 1) Liên hệ: Các em có thái độ bạn nhỏ câu chuyện vừa kể không? Kết luận: Tôn trọng khách nước sẵn sàng giúp đỡ họ thể lòng mến khách, giúp họ thêm hiểu quý trọng đất nước,con người Việt Nam o c Tụn trng khỏch nc ngoi Ghi nh : Tôn trọng khách nước sẵn sàng giúp đỡ họ thể lòng mến khách, giúp họ thêm hiểu quý trọng đất nước,con người Việt Nam o c Tụn trng khỏch nc ngoi *Liờn h thc t : Em ó gp khỏch nc ngoi cha ? Em ó ng x vi khỏch nh th no ? Đạo đức: Bài 10 Tôn trọng khách nước ngoài.( Tiết 1) Củng cố Trò chơi ô chữ kỳ diệu: Những người nư ớc đến hoc i hc nước ta? S I N H chữ V I ấ N Đạo đức Tôn trọng khách nước ngoài.( Tiết 1) Người nước đến truyền thụ kiến thức cho học sinh , họ làm nghề gì? G I O V I chữ Ê N Đạo đức Tôn trọng khách nước ngoài.( Tiết 1) Đây khách nước tham quan khắp D U L I chữ C H Dặn dò: Về nhà thực lời nói việc làm thể tôn trọng khách nước Học thuộc phần ghi nhớ chuẩn bị bài: Tiết 2-Thực hành Bài học kết thúc [...]...Đạo đức: Bài 10 Tôn trọng khách nước ngoài. ( Tiết 1) Liên hệ: Các em đã bao giờ có thái độ như bạn nhỏ trong câu chuyện vừa kể không? Kết luận: Tôn trọng khách nước ngoài và sẵn sàng giúp đỡ họ là thể hiện lòng mến khách, giúp họ thêm hiểu và quý trọng đất nước, con người Việt Nam o c Tụn trng khỏch nc ngoi Ghi nh : Tôn trọng khách nước ngoài và sẵn sàng giúp đỡ họ là thể hiện lòng mến khách, giúp... giúp họ thêm hiểu và quý trọng đất nước, con người Việt Nam o c Tụn trng khỏch nc ngoi *Liờn h thc t : Em ó gp khỏch nc ngoi cha ? Em ó ng x vi khỏch nh th no ? Đạo đức: Bài 10 Tôn trọng khách nước ngoài. ( Tiết 1) Củng cố Trò chơi ô chữ kỳ diệu: 1 Những người nư ớc ngoài đến hoc i hc ở nước ta? S I N H 8 chữ cái V I ấ N Đạo đức Tôn trọng khách nước ngoài. ( Tiết 1) Người nước ngoài đến truyền thụ kiến... Người nước ngoài đến truyền thụ kiến thức cho học sinh , họ làm nghề gì? G I á O V I 8 chữ cái Ê N Đạo đức Tôn trọng khách nước ngoài. ( Tiết 1) 3 Đây là khách nước ngoài đi tham quan khắp đó đây D U L I 6 chữ cái C H Dặn dò: Về nhà thực hiện những lời nói và việc làm thể hiện sự tôn trọng khách nước ngoài Học thuộc phần ghi nhớ và chuẩn bị bài: Tiết 2-Thực hành Bài học kết thúc
- Xem thêm -

Xem thêm: tôn trọng khách nước ngoài 1 , tôn trọng khách nước ngoài 1 , tôn trọng khách nước ngoài 1

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay