tôn trọng đám tang

14 148 0
  • Loading ...
1/14 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/12/2016, 18:47

Thảo luận nhóm đôi Mẹ Hoàng số người đường làm gặp đám tang? Vì mẹ Hoàng lại dừng xe, nhường đường cho đám tang? Hoàng hiểu điều sau nghe giải thích? Qua câu chuyện ,các em thấy cần phải làm gặp đám tang ? Kết luận Khi gặp đám tang cần tôn trọng, chia sẻ nỗi buồn với người Đó nếp sống văn hóa Hoạt động 2: NHẬN XÉT HÀNH VI Khi gặp đám tang: Coi gì,đi qua cho thật nhanh Dừng lại, bỏ mũ nón Bóp còi xe xin trước Nhường đường cho người Coi gì, cười nói vui vẻ Chạy theo sau, trỏ Kết luận Chúng ta cần tôn trọng đám tang, không trỏ mà phải biết ngả mũ nón, nhường đường, im lặng Hoạt động : Liên hệ thân Nêu vài hành vi em chứng kiến thực gặp đám tang ? Củng cố học Trò chơi: “Em làm thi sĩ” ĐI ĐƯỜNG EM CẦN DỪNG LẠI LỠ GẶP BÊN ĐƯỜNG ĐỪNG SANG ĐÁM TANG Đi đường lỡ gặp đám tang Em cần dừng lại đừng sang bên đường [...]...Hoạt động 3 : Liên hệ bản thân Nêu một vài hành vi em đã chứng kiến hoặc thực hiện khi gặp đám tang ? Củng cố bài học Trò chơi: “Em làm thi sĩ” ĐI ĐƯỜNG EM CẦN 2 3 DỪNG LẠI 4 LỠ GẶP 5 BÊN ĐƯỜNG 7 ĐỪNG SANG 8 ĐÁM TANG 1 6 9 Đi đường lỡ gặp đám tang Em cần dừng lại đừng sang bên đường
- Xem thêm -

Xem thêm: tôn trọng đám tang , tôn trọng đám tang , tôn trọng đám tang

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay