tôn trọng đám tang 1

15 167 0
  • Loading ...
1/15 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/12/2016, 18:47

(Tit 2) Kiểm tra cũ: Qua nội dung bàilại học Em nhắc nộiở làm Tôn trọng đám tang không Thực tôn trọng dung thực hành sau tiết 1, em hiểu xúc phạm đến tang lễ Tôn học xong tiết nhắc Tônbạn tang làđám tôn trọng tang? đám tangđám tôn trọng ngời trọng đám tang thực bè khuất ngời thân họ Bi 3: Em có tán thành ý kiến sau không? Vì sao? b) a) Tôn c) Chỉ cần trọngtôn đám trọng tang đám tôn biểu tangtrọng ng ời nếp đãng khuất, sống ời gia văn đình hoá quen họ biết ngời đa tang Tán Tán Tánthành thành thành X Không tán thành X Lng l Bi tập 4: Em ứng xử nh vào tình sau: Tình 1: Em nhìn thấy bạn em đeo băng tang, đằng sau xe tang Tình 2: Bên nhà hàng xóm có tang Tình 3: Gia đình bạn học lớp em có tang Tình 4: Em nhìn thấy bạn nhỏ chạy theo xem đám tang cời nói, trỏ Tỡnh 1: Em nhỡn thy bn em eo bng tang, i ng sau xe tang Em khụng nờn gi bn hoc ch tr, ci ựa nu bn nhỡn thy em, em kh gt u chia bun cựng bn Nu cú th em nờn i cựng vi bn mt on ng Tỡnh : Bờn nh hng xúm cú tang Em khụng nờn chy nhy, ci ựa, i, m ti-vi to, chy sang xem, ch tr Tỡnh : Gia ỡnh ca bn hc cựng lp cú tang Em nờn n nh hi thm v chia bun cựng bn Tỡnh 4: Em nhỡn thy my bn nh ang chy theo xem mt ỏm tang, ci núi, ch tr Núi vi cỏc em nh trt t, i chi ch khỏc vỡ lm nh th l khụng ỳng Bi tập 5: Em kể việc nên làm không nên làm để tôn trọng đám tang Nên Không nên Bi tập 5: Những việc nên làm không nên làm để tôn trọng đám tang Nên Không Nên Nhờng đờng Gây trật tự Ngả mũ nón Có thái độ thờ Cùng đa tang Trêu chọc Thăm viếng Giúp đỡ Giữ trật tự Đạo đức Tôn trọng đám tang (Tiết 2) tổ Tình 1: Em nhìn thấy bạn em đeo băng tang, đằng sau xe tang Tình 3: tổ Bên nhà hàng xóm có tang Tình 4: Gia đình bạn học lớp em có tang tổ Tình 2: tổ Em nhìn thấy bạn nhỏ chạy theo xem đám tang cời nói, trỏ [...]... không nên làm để tôn trọng đám tang Nên Không nên Bi tập 5: Những việc nên làm và không nên làm để tôn trọng đám tang Nên Không Nên Nhờng đờng Gây mất trật tự Ngả mũ nón Có thái độ thờ ơ Cùng đi đa tang Trêu chọc Thăm viếng Giúp đỡ Giữ trật tự Đạo đức Tôn trọng đám tang (Tiết 2) tổ 1 Tình huống 1: Em nhìn thấy bạn em đeo băng tang, đi đằng sau xe tang Tình huống 3: tổ 2 Bên nhà hàng xóm có tang Tình huống... Tình huống 1: Em nhìn thấy bạn em đeo băng tang, đi đằng sau xe tang Tình huống 3: tổ 2 Bên nhà hàng xóm có tang Tình huống 4: Gia đình của bạn học cùng lớp em có tang tổ 3 Tình huống 2: tổ 4 Em nhìn thấy mấy bạn nhỏ đang chạy theo xem một đám tang cời nói, chỉ trỏ
- Xem thêm -

Xem thêm: tôn trọng đám tang 1 , tôn trọng đám tang 1 , tôn trọng đám tang 1

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay