tôm cua

18 141 0
  • Loading ...
1/18 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/12/2016, 18:47

Môn : Tự nhiên – Xã hội Em kể loại côn trùng có lợi : Ong mật Bọ ngựa Tằm Môn : Tự nhiên – Xã hội Em kể tên loại côn trùng có hại ? Ruồi Muỗi Gián Môn : Tự nhiên – Xã hội Bài : Tôm , Cua BÀI MỚI Hoạt động 1: Thảo luận nhóm Em quan sát tranh thảo luận câu hỏi sau : 1/ Hãy nói tên số phận bên tôm cua 2/ Bên tôm , cua có bảo vệ ? Bên thể chúng có xương sống hay không ? 3/ Hãy đếm xem tôm , cua có chân ? Chân chúng có đặt biệt ? 4/ Nêu điểm giống khác tôm cua Môn : Tự nhiên – Xã hội Bài : Tôm , Cua Môn : Tự nhiên – Xã hội Bài : Tôm , cua Mình Đầu Đuôi Râu Mắt Chân Môn : Tự nhiên – Xã hội Bài : Tôm , cua Mắt Càng Chân Mình Môn : Tự nhiên – Xã hội Bài : Tôm , cua Những điểm giống : Chúng xương sống Cơ thể phủ lớp vỏ cứng , có nhiều chân chân phân thành đốt Th ứ b a n g y t h n g n ă m 2011 Môn : Tự nhiên – Xã hội Bài : Tôm , cua Những điểm khác : Tôm cua có hình dạng , kích thước khác Th ứ b a n g y t h n g n ă m 2011 Môn : Tự nhiên – Xã hội Bài : Tôm , cua Kết luận Tôm cua có hình dạng , kích thước khác chúng giống xương sống Cơ thể chúng bao phủ lớp vỏ cứng , có nhiều chân chân phân thành đốt Môn : Tự nhiên – Xã hội Bài : Tôm , cua Hoạt động : Thảo luận lớp Em quan sát tranh liên hệ thực tế trả lời câu hỏi sau : 1/ Tôm , cua sống đâu ? 2/ Tôm , cua có lợi ích người ? 3/ Em giới thiệu số hoạt động nuôi , đánh bắt hay chế biến tôm cua mà em biết ? Môn : Tự nhiên – Xã hội Bài : Tôm , cua 1/ Tôm , cua sống đâu ? Tôm , cua sống sông , hồ , ao đầm biển Môn : Tự nhiên – Xã hội Bài : Tôm , cua 2/ Tôm , cua có lợi cho người ? Tôm , cua thức ăn có chứa nhiều chất đạm cần thiết cho thể người Th ứ b a n g y t h n g n ă m 2011 Môn : Tự nhiên – Xã hội Bài : Tôm , cua 3/ Em giới thiệu số hoạt động nuôi , đánh bắt hay chế biến tôm cua mà em biết ? Nuôi tôm công nghiệp , nuôi tôm bè , nuôi tôm quản canh cải tiến ,nuôi thâm canh lúa tôm , nuôi cua bễ , cua lồng … Tàu khai thác đánh bắt thủy sản , chài lưới , đáy , lú , gớ , lờ , lộp … Chế biến hàng thủy sản xuất : Tôm , cua đông lạnh , tôm khô , … Môn : Tự nhiên – Xã hội Bài : Tôm , cua Kết luận : - Tôm cua thức ăn chứa nhiều thất đạm cần cho thể người - Ở nước ta có nhiều sông , hồ biển môi trường thuận tiện để nuôi đánh bắt tôm , cua Hiện , nghề nuôi tôm phát triển tôm trở thành mặt hàng xuất nước ta Môn : Tự nhiên – Xã hội Bài : Tôm , cua Củng cố - dặn dò : Tôm , cua có lợi ích cho người ? Tôm, cua cung cấp nhiều chất đạm cho thể người, nguồn kinh tế cho gia đình, cho xã hội Để bảo vệ nguồn tài nguyên tôm , cua ta cần làm ? Để bảo vệ nguồn tài nguyên tôm, cua ta cần khai thác đôi với bảo vệ Không dùng dụng cụ có tính chất hủy diệt sung điện hay đánh bắt ven bờ … [...]... Bài : Tôm , cua 1/ Tôm , cua sống ở đâu ? Tôm , cua sống ở sông , hồ , ao đầm và biển Môn : Tự nhiên – Xã hội Bài : Tôm , cua 2/ Tôm , cua có lợi gì cho con người ? Tôm , cua là những thức ăn có chứa nhiều chất đạm cần thiết cho cơ thể con người Th ứ b a n g à y 8 t h á n g 3 n ă m 2011 Môn : Tự nhiên – Xã hội Bài : Tôm , cua 3/ Em hãy giới thiệu một số hoạt động nuôi , đánh bắt hay chế biến tôm cua. .. tôm , cua Hiện nay , nghề nuôi tôm khá phát triển và tôm đã trở thành một mặt hàng xuất khẩu ở nước ta Môn : Tự nhiên – Xã hội Bài : Tôm , cua Củng cố - dặn dò : Tôm , cua có lợi ích gì cho con người ? Tôm, cua cung cấp nhiều chất đạm cho cơ thể con người, ngoài ra còn là nguồn kinh tế cho gia đình, cho xã hội Để bảo vệ nguồn tài nguyên tôm , cua ta cần làm gì ? Để bảo vệ nguồn tài nguyên tôm, cua. .. đánh bắt hay chế biến tôm cua mà em biết ? Nuôi tôm công nghiệp , nuôi tôm bè , nuôi tôm quản canh cải tiến ,nuôi thâm canh lúa tôm , nuôi cua bễ , cua lồng … Tàu khai thác đánh bắt thủy sản , chài lưới , đáy , lú , gớ , lờ , lộp … Chế biến hàng thủy sản xuất khẩu : Tôm , cua đông lạnh , tôm khô , … Môn : Tự nhiên – Xã hội Bài : Tôm , cua Kết luận : - Tôm cua là những thức ăn chứa nhiều thất đạm cần
- Xem thêm -

Xem thêm: tôm cua , tôm cua , tôm cua

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay