TNXH3 bai 32

42 163 0
  • Loading ...
1/42 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/12/2016, 18:47

Kiểm tra cũ Nêu khác biệt phong cảnh, nhà cửa nông thôn thành thị Kể tên nghề nghiệp mà ngời dân làng quê đô thị thờng làm Hoạt động 1: Quan sát tranh theo nhóm Chia nhóm 5, quan sát tranh sau trả lời câu hỏi: -Trong hình, sai luật giao thông? - Vì sao?
- Xem thêm -

Xem thêm: TNXH3 bai 32 , TNXH3 bai 32 , TNXH3 bai 32

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay