TNXH 3 bai 10

1 123 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/12/2016, 18:47

Máu từ thể chảy vào thận Thận có nhiệm vụ lọc máu, lấy chất độc hại có máu tạo thành nước tiểu Nước tiểu đưa xuống bóng đái qua ống dẫn nước tiểu, sau thải qua ống đái
- Xem thêm -

Xem thêm: TNXH 3 bai 10 , TNXH 3 bai 10 , TNXH 3 bai 10

Mục lục

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay