TNXH 3 bai 37

19 152 0
  • Loading ...
1/19 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/12/2016, 18:47

Bài giảng điện tử Môn :Tự nhiên xã hội lớp Nờu tỏc hi ca rỏc thi i vi mụi trng ? Nờu cỏch x lớ rỏc thi? Tự nhiên xã hội Vệ sinh môi trường (tiếp) Người vật phóng uế bừa bãi Thảo luận nhóm Nờu tỏc hi ca vic ngi v gia sỳc phúng u ba bói? vic phúng u ca ngi v gia sỳc khụng gõy hi n mụi trng thỡ ta phi lm gỡ? Phân nước tiểu chất thải trình tiêu hoá tiết Chúng có mùi hôi thối chứa nhiều mầm bệnh Vì , phải đại tiện, tiểu tiện nơi quy định không để vật nuôi ( chó ,mèo, lợn , gà , trâu , bò ) phóng uế bừa bãi a Nhà tiêu tự hoại b Nhà tiêu hai ngăn Sơ đồ Thảo luận nhóm Cần làm để giữ cho nhà tiêu sẽ? Đối với vật nuôi cần làm để phân vật nuôi không làm ô nhiễm môi trường ? Dùng nhà tiêu hợp vệ sinh Xử lí phân người động vật hợp lí góp phần chống ô nhiễm môi trường không khí đất nước Những Nhữngviệc việc làm làmsau sau là đúnghay hay sai sai ++ Đúng Đúng-Giơ -Giơ thẻ thẻ đỏ đỏ ++ Sai Sai Giơ Giơ thẻ thẻ xanh xanh Hai học sinh đại tiện từ cầu xuống sông 2 Một bạn nam dắt chó đến tiểu tiện gốc hè phố Một người vệ sinh xong vứt giấy vào xô đựng giấy thải 4 Bác Bác nông nông dân dân đang thu thu gom gom phân phân trâu trâu bò bò trong chuồng chuồng mang mang ra đồng đồng ủủ 5 Một bạn học sinh đại tiện vườn nhà - Phân nước tiểu chất thải trình tiêu hoá tiết Chúng có mùi hôi thối chứa nhiều mầm bệnh Vì , phải đại tiện, tiểu tiện nơi quy định không để vật nuôi ( chó ,mèo, lợn , gà , trâu , bò ) phóng uế bừa bãi - Dùng nhà tiêu hợp vệ sinh - Xử lí phân người động vật hợp lí góp phần chống ô nhiễm môi trường không khí đất nước Xin chân thành cảm ơn! [...]... hay sai sai ++ Đúng Đúng-Giơ -Giơ thẻ thẻ đỏ đỏ ++ Sai Sai Giơ Giơ thẻ thẻ xanh xanh 1 Hai học sinh đang đi đại tiện từ trên cầu xuống sông 2 Một bạn nam dắt chó đến tiểu tiện ở gốc cây trên hè phố 3 Một người đi vệ sinh xong vứt giấy vào xô đựng giấy thải 4 4 Bác Bác nông nông dân dân đang đang thu thu gom gom phân phân trâu trâu bò bò trong trong chuồng chuồng mang mang ra ra đồng đồng ủủ 5 Một
- Xem thêm -

Xem thêm: TNXH 3 bai 37 , TNXH 3 bai 37 , TNXH 3 bai 37

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay