tích cực tham gia việc lớp việc trường mẫu 1

12 136 0
  • Loading ...
1/12 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/12/2016, 18:46

Em viết vào ô chữ Đ trước việc làm chữ S trước việc làm sai đ a, Hỏi thăm an ủi bạn có chuyện buồn đ b, Động viên, giúp đỡ bạn bị điểm s c, Ghen tức thấy bạn học giỏi đ d,Vui vẻ nhận phân công giúp đỡ bạn học s đ,Thờ cười nói bạn có chuyện buồn Hoạt động 1: Phân tích tình Thảo luận nhóm: Chọn cách giải nào? Vì sao? a, Huyền đồng ý chơi với bạn b, Huyền từ chối không để mặc bạn chơi c, Huyền doạ mách cô giáo d Huyền khuyên ngăn thu tổng vệ sinh xong chơi Kết luận: Cách giải (d) phù hợp thể ý thức tích cực tham gia việc lớp, việc trường biết khuyên nhủ bạn khác làm Hoạt động 2: Đánh giá hành vi a) Trong lớp bàn việc tổ chức kỉ niệm ngày 20/11 Nam bỏ chơi Hoạt động 2: Đánh giá hành vi b) Minh Tuấn lảng góc chơi đá cầu lớp làm vệ sinh sân trường c)Nhân ngày 8/ tháng 3, Hùng bạn trai rủ chuẩn bị quà để chúc mừng cô giáo bạn lớp Hoạt động 2: Đánh giá hành vi d) Nhân dịp Liên đội phát động phong trào “điểm 10 tặng thầy cô nhân ngày 20/ 11” Hà xung phong nhận giúp bạn học yếu lớp Học nhóm học Đạo đức Học nhóm học Tự nhiên – Xã hội Học nhóm học Tập đọc - Kể chuyện Hoạt động 3: Bày tỏ ý kiến a, Trẻ em có quyền tham gia làm công việc trường mình, lớp b, Tham gia việc lớp, việc trường mang lại niềm vui cho em c, Chỉ nên làm việc lớp, việc trường phân công, việc khác không cần biết d, Tích cực tham gia việc lớp, việc trường tự giác làm tốt công việc lớp, trường phù hợp với khả
- Xem thêm -

Xem thêm: tích cực tham gia việc lớp việc trường mẫu 1 , tích cực tham gia việc lớp việc trường mẫu 1 , tích cực tham gia việc lớp việc trường mẫu 1

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay