quan tam giup do hang xom lang gieng t2

14 154 0
  • Loading ...
1/14 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/12/2016, 18:46

MÔN ĐẠO ĐỨC ĐẠO ĐỨC: HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG Vì cần quan tâm, giúp đỡ hàng xóm láng giềng? Vì họ sống bên cạnh gần gũi với gia đình mình, giúp đỡ họ khó khăn thể tình làng nghĩa xóm Nó giúp cho tình cảm người thêm gần gũi gắn bó với ĐẠO ĐỨC: QUAN TÂM, GIÚP ĐỠ HÀNG XÓM LÁNG GIỀNG (Tiết 2) ĐẠO ĐỨC: QUAN TÂM, GIÚP ĐỠ HÀNG XÓM LÁNG GIỀNG (Tiết 2) Hoạt động1: Bày tỏ thái độ ĐẠO ĐỨC: QUAN TÂM, GIÚP ĐỠ HÀNG XÓM LÁNG GIỀNG (Tiết 2) a Chào hỏi lễ phép gặp hàng xóm b Đánh với trẻ hàng xóm C Ném gà nhà hàng xóm d Hỏi thăm hàng xóm có chuyện buồn đ Hái trộm vườn nhà hàng xóm e Không làm ồn nghỉ trưa g Không vứt rác sang nhà hàng xóm ĐẠO ĐỨC: QUAN TÂM, GIÚP ĐỠ HÀNG XÓM LÁNG GIỀNG (Tiết 2) Bài tập 4: Theo em hành vi, việc làm nên làm không nên làm hàng xóm, láng giềng? Những việc nên làm a Chào hỏi lễ phép gặp hàng xóm d Hỏi thăm hàng xóm có chuyện buồn e Không làm ồn nghỉ trưa g Không vứt rác sang nhà hàng xóm Những việc không nên làm b Đánh với trẻ hàng xóm c Ném gà nhà hàng xóm đ Hái trộm vườn nhà hàng xóm ĐẠO ĐỨC: QUAN TÂM, GIÚP ĐỠ HÀNG XÓM LÁNG GIỀNG (Tiết 2) Chúng ta sống hàng xóm, láng giềng Trong sống cần quan tâm, giúp đỡ hàng xóm, láng giềng để có mối quan hệ tình cảm tốt đẹp ĐẠO ĐỨC: QUAN TÂM, GIÚP ĐỠ HÀNG XÓM LÁNG GIỀNG (Tiết 2) LIÊN HỆ THỰC TẾ Hoạt động 2: Sắm vai xử lý tình Tình 1: Bác Hai cạnh nhà em bị cảm Bác nhờ em gọi hộ bác gái làm đồng Tình 2: Bác Nam có việc vội từ sớm, bác nhờ em trông giúp nhà Tình 3: Các bạn đến nhà em chơi cười đùa ầm ĩ bà cụ hàng xóm ốm Tình 4: Khách gia đình bác Hải đến chơi mà nhà vắng hết Người khách nhờ em chuyển giúp bác Hải thư Hoạt động 2: Sắm vai xử lý tình Tình gia đình Hải đến chơi mà Tình huống 4: 1: Khách 2: 3: Bác Hai Các Nam bạncủa ởđến có cạnh việc nhà nhà vội embác em chơi đâu bị cảm cười từBác sớm, đùa nhờ ầm bác em ĩ nhà vắng Người khách nhờ em chuyển giúp bác Hải gọiđi nhờ em hộ trông bác bàhết cụ gái giúp hàng nhà xóm làm ốm đồng thư ĐẠO ĐỨC: QUAN TÂM, GIÚP ĐỠ HÀNG XÓM LÁNG GIỀNG (Tiết 2) Quan tâm, giúp đỡ hàng xóm, láng giềng việc làm tốt cần ý đến sức để giúp công việc phù hợp vừa sức với hoàn cảnh ĐẠO ĐỨC: QUAN TÂM, GIÚP ĐỠ HÀNG XÓM LÁNG GIỀNG (Tiết 2) HOẠT ĐỘNG 3: TRÒ CHƠI: Em tập làm phóng viên ĐẠO ĐỨC: QUAN TÂM, GIÚP ĐỠ HÀNG XÓM LÁNG GIỀNG (Tiết 2) Người xưa nói quên Láng giềng tắt lửa, tối đèn có Giữ gìn tình nghĩa tương giao Sẵn sàng giúp đỡ khác người thân
- Xem thêm -

Xem thêm: quan tam giup do hang xom lang gieng t2 , quan tam giup do hang xom lang gieng t2 , quan tam giup do hang xom lang gieng t2

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay