quan tâm chăm sóc hàng xóm láng giềng

13 142 0
  • Loading ...
1/13 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/12/2016, 18:45

Em đọc thầm lại truyện :Chị Thuỷ em trả lời câu hỏi sau: Vì bé Viên lại cần quan tâm chị Thuỷ? Bạn Thuỷ làm để bé Viên chơi vui nhà? Vì mẹ Viên lại thầm cảm ơn bạn Thuỷ? Qua câu chuyện trên, em học bạn Thuỷ điều gì? Hãy quan sát đặt tên cho tranh sau: Cậu bé ngoan Không nên làm trật tự khu phố Cậu bé đưa thư Cô bé tốt bụng Cậu bé ngoan Cậu bé chuyển thư Không nên làm trật tự khu phố Cô bé tốt bụng Việc làm bạn nhỏ tranh 1, ,4 quan tâm, giúp đỡ hàng xóm láng giềng Còn bạn đá bóng tranh làm ồn, ảnh hưởng đến hàng xóm láng giềng - Bạn làm việc để giúp đỡ hàng xóm láng giềng? - Bạn làm việc để giúp đỡ hàng xóm láng giềng? - Sau làm xong, bạn thấy nào? Chơi với em Trông hộ em bé Giúp em học Lễ phép chào hỏi hàng xóm Hỏi thăm, chia sẻ Trông nhà hộ hàng xóm vắng hàng xóm có chuyện vui, buồn Hãy bày tỏ đánh giá em ý thẻ cho phù hợp với nội dung tình sau: a Hàng xóm tắt lửa, tối đèn có Phân vân Tán thành Không Tán thành b Đèn nhà ai, nhà rạng Tán thành Phân vân Không Tán thành c Quan tâm, giúp đỡ hàng xóm láng giềng biểu tình làng nghĩa xóm Không tán thành Phân vân Tán thành d Trẻ em cần quan tâm, giúp đỡ hàng xóm láng giềng việc làm phù hợp với khả Tán thành Phân vân Không tán thành Hãy bày tỏ đánh giá em ý thẻ cho phù hợp với nội dung tình sau: a Hàng xóm tắt lửa, tối đèn có Tán thành Phân vân Không Tán thành b Đèn nhà ai, nhà rạng Tán thành Phân vân Không Tán thành c Quan tâm, giúp đỡ hàng xóm láng giềng biểu tình làng nghĩa xóm Tán thành Phân vân Không tán thành d Trẻ em cần quan tâm, giúp đỡ hàng xóm láng giềng việc làm phù hợp với khả Tán thành Phân vân Không tán thành Ghi nhớ Hàng xóm láng giềng cần quan tâm, giúp đỡ Dù nhỏ tuổi, em cần biết làm việc phù hợp với sức để giúp đỡ hàng xóm láng giềng
- Xem thêm -

Xem thêm: quan tâm chăm sóc hàng xóm láng giềng , quan tâm chăm sóc hàng xóm láng giềng , quan tâm chăm sóc hàng xóm láng giềng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay