phòng cháy khi ở nhà

10 142 0
  • Loading ...
1/10 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/12/2016, 18:45

Tự nhiên Xã hội: Tự nhiên Xã hội: Phòng cháy nhà Chỉ nói dễ cháy hình? Tự nhiên Xã hội: Phòng cháy nhà Thảo luận nhóm đôi: Theo bạn bếp H1 hay H2 an toàn việc phòng cháy? Tại sao? Tự nhiên Xã hội: Phòng cháy nhà Theo bạn bếp H1 hay H2 an toàn việc phòng cháy? Tại sao? +Bếp hình dễ cháy Vì bó củi khô, can dầu để gần bếp lửa, em bé chơi với đèn dầu có lửa hộp diêm sinh bên cạnh Bếp hình an toàn Vì chất dễ cháy củi khô, can dầu hỏa, hộp diêm sinh để xa lửa Khi nấu có người trông coi cẩn thận Tự nhiên Xã hội: Phòng cháy nhà Thảo luận nhóm lớn: 1.Nêu vật dễ cháy gia đình bạn? Hiện chúng để đâu? 2.Nêu việc nên không nên làm để phòng cháy nhà bạn Kết luận: Cách tốt để phòng cháy đun nấu không để thứ dễ cháy gần bếp Khi đun nấu phải trông coi cẩn thận nhớ tắt bếp sử dựng xong Tự nhiên Xã hội: Phòng cháy nhà Một số hình ảnh thiệt hại từ vụ cháy Vụ cháy Trung tâm Thương mại Quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh ngày 29 – 10 - 2002 Tự nhiên Xã hội: Thứ ba ngày 11 tháng 11 năm 2014 Phòng cháy nhà Một số hình ảnh thiệt hại từ vụ cháy Cháy nhà bà Đàm Thị Hồng Muội, Đồng Nai Đốt chuột dẫn đến cháy nhà, Cao Bằng Tự nhiên Xã hội: Phòng cháy nhà Một số hình ảnh thiệt hại từ vụ cháy Vụ cháy lớn nhà trung tâm Để thứ dễ cháy gần bếp lửa Tắt bếp sử dụng xong Khi đun nấu phải trông coi bếp cẩn thận Đang nấu ủi điện để làm việc khác
- Xem thêm -

Xem thêm: phòng cháy khi ở nhà , phòng cháy khi ở nhà , phòng cháy khi ở nhà

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay