ôn tập kiểm tra học kì 1

9 145 0
  • Loading ...
1/9 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/12/2016, 18:45

Ôn tập kiểm tra: Con người sức khỏe TIM CƠ QUAN TUẦN HOÀN Hình vẽ cho ta biết quan thể người ? Chỉ vị trí nêu tên phận quan tuần hoàn Chỉ đường vòng tuần hoàn lớn nhỏ Để bảo vệ quan tuần hoàn em nên làm ? CÁC Để bảo vệ quan tuần hoàn em MẠCH MÁU Để bảonên vệ quan không làm ?tuần hoàn ta nên: Thường xuyên tập thể dục thể thao, tập, làmtuần việc,hoàn vui chơi vừa sức Để bảo học vệ quan ta không nên: MặcSống quầnvui áovẻ, tránh giàyxúc dépđộng mạnh chật; hay tức giận ănchất uốngkích điềuthích độ, đủ không sử dụng chất; Hình vẽ cho ta biết quan thể người ? Chỉ vị trí nêu tên phận quan tiết nước tiểu Thận có chức ? HAI QUẢ THẬN ỐNG DẪN NƯỚC TIỂU CƠ QUAN Để bảo vệ quan tiết nước tiểu em nên làm ? Để bảo vệ quan tiết nước tiểu em không nên làm ? Thận có chức lọc máu, lấy Để bảo vệ quan tiết chất độc hại có máu BÓNG ĐÁI nước tiểu ta không nên nhịn tiểu tạo thành nước tiểu BÀI TIẾT NƯỚC TIỂU Hình vẽ cho ta biết quan thể người ? Chỉ vị trí nêu tên phận quan hô hấp MŨI KHÍ QUẢN PHẾ QUẢN CƠ QUAN HÔ HẤP Chỉ đường không khí hít vào, thở Để bảo vệ quan hô hấp em nên làm ? 5.ĐểĐểbảo bảo quan hô em hấpnên em vệ vệ quan hô hấp không ? làm vệ sinh làmnên Khilàm quétgìdọn, Để bảo vệ quan hô hấp em không lớp học, nhà cần phải đeo nên phòng có người thuốc lá, trang Luôn quét dọn lau thuốc lào ( Vì khói thuốc lá, đồ đạc.Tham gia tổng vệ sinh LÁ PHỔI thuốc lào có nhiều chất độc) chơi đùa đường đi, ngõ xóm nơi có nhiều khói bụi Khi quét dọn, làm vệ sinh lớp học, nhà không đeo trang NÃO Hình vẽ cho ta biết quan thể người ? Chỉ vị trí nêu tên phận quan thần kinh Não tủy sống có chức ? Để bảo vệ quan thần kinh TỦY SỐNG em nên làm ? Để bảo vệ quan thần kinh em không nên làm ? DÂY THẦN KINH Não tủy sống trung ương thần kinh điều khiển hoạt động CƠ QUAN thể THẦN KINH Ôn tập kiểm tra: Con người sức khỏe 10 11 12 13 14 15 16 Đ I Ề U K KH I Ể N 10 15 14 13 12 11 1234567890 T Ĩ NH H M Ạ C H N Ã O V U I V Ẻ M Ũ I Đ Ộ N G M Ạ C H N U Ô I C Ơ T H Ể HỔ I P H ĐÁ I B Ó N G Đ N G U Y H I Ể M T H Ậ N L Ọ ỌC M Á U C A C B Ô N I CC T I M S Ố Ố N G L À N H M Ạ N H T Ủ Y S Ố N G 10 11 12 13 14 15 16 BẮT ĐẦU
- Xem thêm -

Xem thêm: ôn tập kiểm tra học kì 1 , ôn tập kiểm tra học kì 1 , ôn tập kiểm tra học kì 1

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay