một số hoạt động ở trường tiết 1

11 143 0
  • Loading ...
1/11 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/12/2016, 18:44

Nêu việc cần làm để phòng cháy đun nấu nhà bạn Quan sát hình bên dưới, em kể số hoạt động diễn học ? Mỗi hình thể hoạt động ? Quan sát hình bên Mỗi hình thể hoạt động ? Quan sát hoa Tự nhiên xã hội Kể chuyện theo tranh Tiếng Việt TN – XH : Thứ ngày 11 tháng 11 năm 2008 MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG Ở TRƯỜNG Thảo luận nhóm Đạo đức TN – XH : Thứ ngày 11 tháng 11 năm 2008 MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG Ở TRƯỜNG Trình bày sản phẩm Thủ công Làm việc cá nhân Toán Tập thể dục Thảo luận nhóm Em thường làm học ? Em có thích học theo nhóm không ? Em thường học nhóm học ? Em thường làm thảo luận nhóm ? Em có thích đánh giá làm bạn không ? Vì ? Kết luận : Ở trường, học em khuyến khích tham gia vào nhiều hoạt động khác : làm việc cá nhân với phiếu học tập, thảo luận nhóm, thực hành quan sát thiên nhiên, nhận xét làm bạn Tất hoạt động giúp cho em học tập có hiệu LÀM VIỆC THEO NHÓM HỌC TẬP Ở trường công việc HS làm ? Kể tên môn học mà em học trường ? Nói tên môn học thường điểm tốt điểm nêu lí ? Nói tên môn học thích giải thích ? Kể việc làm để giúp đỡ bạn học tập ?
- Xem thêm -

Xem thêm: một số hoạt động ở trường tiết 1 , một số hoạt động ở trường tiết 1 , một số hoạt động ở trường tiết 1

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay