dao duc dia phuong

22 126 0
  • Loading ...
1/22 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/12/2016, 18:42

Giáo viên :Trịnh Thị Thanh Bông Đạo đức: Kiểm tra cũ 1- Thầy,cô Phòng giáo dục đào tạo đến kiểm tra việc dạy học lớp,của trường, em có biểu thầy cô ngồi làm việc văn phòng? 2/ Em có biểu có Thầy cô vào lớp dự lớp em ? Đạo đức: Đạo đức: Bài tập 1: Em điền chữ Đ vào ô chữ S vào ô tranh có hành vi tranh có hành vi chưa : Đạo đức: Em điền chữ Đ vào ô chữ S vào ô tranh có hành vi tranh có hành vi chưa : Đổ rác xuống ao S Đạo đức: Em điền chữ Đ vào ô chữ S vào ô tranh có hành vi tranh có hành vi chưa : S Chặt phá rừng Đạo đức: Em điền chữ Đ vào ô chữ S vào ô tranh có hành vi tranh có hành vi chưa : Dọn vệ sinh sân trường Đ Đạo đức: Em điền chữ Đ vào ô chữ S vào ô tranh có hành vi tranh có hành vi chưa : Đổ nước thải chưa xử lí sông S Đạo đức: Em điền chữ Đ vào ô chữ S vào ô tranh có hành vi tranh có hành vi chưa : Phun thuốc trừ sâu S Đạo đức: Em điền chữ Đ vào ô chữ S vào ô tranh có hành vi tranh có hành vi chưa : Bỏ rác vào thùng rác Đ Chặt phá rừng Phun thuốc trừ sâu Đổ nước thải chưa xử lí sông Đổ rác xuống ao Đạo đức: Những hành vi không gây hậu ? Đạo đức: Nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường ? Đổ nước thải sông Chặt phá rừng Nguyên nhân Phun Thuốc trừ sâu Đổ rác bừa bãi Đạo đức: Ai gây ô nhiễm môi trường? Đạo đức: GHI NHỚ: Môi trường bị ô nhiễm trầm trọng người gây Bảo vệ môi trường trách nhiệm người Đạo đức: Bài tập 2: Em làm để bảo vệ môi trường ? Đạo đức: Tình : Sáng Liên dậy muộn nên em chưa kịp ăn sáng nhà Liên mang đồ ăn sáng tới lớp Sau ăn xong, em bỏ rác vào ngăn bàn Với tình em xử lý nào? Khúc ca thiên niên kỉ môi trường Nhạc lời : Phan Lạc Long Hát vang lên ca bảo vêê môi trường Nào hát vang lên ca bảo vêê môi trường Đã đến thời hành đôêng của ta cùng nắm tay thành vòng an toàn quanh Trái Đất bạn ! Giữ lấy sắc rừng biếc xanh Giữ lấy sắc biển biếc xanh Giữ lấy bầu trời ngát hương đẹp lắm chim câu xòe trắng Giữ lấy nước nguồn mát Giữ cho môi trường mãi xanh cho trái đất nở hoa vang khúc ca thiên niên kỉ môi trường Đạo đức: Khúc ca thiên niên kỉ môi trường Nhạc lời : Phan Lạc Long Hát vang lên ca bảo vêê môi trường Nào hát vang lên ca bảo vêê môi trường Đã đến thời hành đôêng của ta cùng nắm tay thành vòng an toàn quanh Trái Đất bạn ! Giữ lấy sắc rừng biếc xanh Giữ lấy sắc biển biếc xanh Giữ lấy bầu trời ngát hương đẹp lắm chim câu xòe trắng Giữ lấy nước nguồn mát Giữ cho môi trường mãi xanh cho trái đất nở hoa vang khúc ca thiên niên kĩ môi trường
- Xem thêm -

Xem thêm: dao duc dia phuong , dao duc dia phuong , dao duc dia phuong

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay