Copy of tnxh

36 147 0
  • Loading ...
1/36 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/12/2016, 18:42

TIẾT Tự nhiên xã hội: THỰC HÀNH ĐI THĂM THIÊN NHIÊN Quan sát tranh SGK trang 109 cho biết: (Tiết 2) - Tranh vẽ cảnh gì? Cảnh thể nội dung gì? Tự nhiên xã hội Bài 56, 57 (Tiết 2) THỰC HÀNH ĐI THĂM THIÊN NHIÊN TÌM HIỂU VỀ ĐỘNG VẬT 1.Nêu tên vật mà em biết?Con vật có phận nào? 2.Nêu đặc điểm vật đó?( sống đâu? Ăn thức ăn gì? đẻ hay đẻ trứng, nuôi gì?) 3.Nêu ích lợi động vật? Tự nhiên xã hội THỰC HÀNH ĐI THĂM THIÊN NHIÊN Thảo luận nhóm đôi, đánh dấu X vào cột 1,2,3,4 ghi ý kiến nhận xét vào cột lại Tên động vật Voi Côn trùng (1) Chim Thú (2) (3) x Loài khác (4) Môi trường Thức ăn sống Trong rừng Lá, cỏ Đặc điểm bật To, vòi dài CÔN TRÙNG CÔN TRÙNG CÔN TRÙNG CÔN TRÙNG Tự nhiên xã hội (TIẾT 2) THỰC HÀNH ĐI THĂM THIÊN NHIÊN MỘT SỐ CẢNH ĐẸP CỦA ĐẤT NƯỚC TA BĂNG TAN Ở NAM CỰC THỰC HÀNH ĐI THĂM THIÊN NHIÊN LÀM BÀI VÀO VỞ BÀI TẬP TRANG 82 (Bài 3) TROØ CHÔI: CHÚ TIỂU LEO NÚI ÑOÄI ÑOÛ ÑOÄI XANH Mặt trời, đám mây trời nắng nào? z Khi trời mưa bầu trời nào? Những đám mây trời mưa nào? Em thấy trời nắng khác trời mưa nào? Ta có nên tắm trời mưa không ? MỜI ĐỒNG NGHIỆP HÃY GHÉ VÀO THĂM BLOG CỦA MÌNH NHÉ Chuthisoa.blogtiengviet.net DT: 01667 420 172
- Xem thêm -

Xem thêm: Copy of tnxh , Copy of tnxh , Copy of tnxh

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay