côn trùng

22 158 0
  • Loading ...
1/22 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/12/2016, 18:42

TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI LỚP KL Côn trùng có đặc điểm chung ? Râu Đầu Ngực Cánh Chân Bụng Bướm Râu Ngực Đầu Cánh Chân Bụng Ong Cánh Ngực Đầu Bụng Chân Muỗi Râu Cánh Đầu Bụng Chân Ngực Châu chấu Bạn cần biết: SGK/ 97 Côn trùng có ích, có hại cho người ? Côn trùng có ích - Ong , tằm , cà cuống, chuồn chuồn … Côn trùng có hại Mật ong Mĩ phẩm Côn trùng có ích, có hại cho người ? Côn trùng có ích - Ong , tằm , cà cuống, chuồn chuồn … Côn trùng có hại - bướm , ruồi , muỗi , sâu , châu chấu , gián , … Bạn cần biết: Côn trùng (sâu bọ) động vật không xương sống Chúng có chân chân phân thành đốt Phần lớn côn trùng có cánh
- Xem thêm -

Xem thêm: côn trùng , côn trùng , côn trùng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay