chia sẻ vui buồn cùng bạn

7 163 0
  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/12/2016, 18:42

       Đạo đức Chia sẻ vui buồn bạn (tiết 1) Bài tập Đã ngày bạn học sinh lớp 3B không thấy bạn Ân đến lớp Đến sinh hoạt lớp, cô giáo buồn rầu báo tin: - Như em biết, mẹ bạn Ân lớp ta ốm lâu, bố bạn lại bị tai nạn giao thông Hoàn cảnh gia đình bạn khó khăn Chúng ta cần phải làm để giúp bạn Ân vượt qua khó khăn này? Nếu em bạn lớp với Ân, em làm để an ủi, giúp đỡ bạn? Vì sao? Kết luận: Khi bạn có chuyện buồn, cần an ủi động viên bạn giúp đỡ bạn, việc làm phù hợp với khả để bạn có thêm sức mạnh vượt qua khó khăn Đạo đức Chia sẻ vui buồn bạn (tiết 1) Bài tập 2: Hãy thảo luận đóng vai theo tình sau: a, Khi bạn em có chuyện vui b, Thăm hỏi, giúp đỡ bạn em có chuyện buồn Bài tập 3: Bày tỏ ý kiến:Em có tán thành ý kiến không? Vì ? a, Chia sẻ vui buồn bạn làm cho tình bạn thêm thân thiết, gắn bó b, Niềm vui, nỗi buồn riêng người, không nên chia sẻ với c, Niềm vui nhân lên, nỗi buồn vơi cảm thông chia sẻ d, Người không quan tâm đến niềm vui, nỗi buồn bạn bè người bạn tốt e,Trẻ em có quyền hỗ trợ, giúp đỡ gặp khó khăn g, Phân biệt đối xử với bạn nghèo, bạn có hoàn cảnh khó khăn vi phạm quyền trẻ em a,Chia sẻ vui buồn bạn làm cho tình bạn thêm thân thiết, gắn bó b,Niềm vui, nỗi buồn riêng người, không nên chia sẻ với c,Niềm vui nhân lên, nỗi buồn vơi cảm thông chia sẻ d,Người không quan tâm đến niềm vui, nỗi buồn bạn bè người bạn tốt e,Trẻ em có quyền hỗ trợ, giúp đỡ gặp khó khăn g,Phân biệt đối xử với bạn nghèo, bạn có hoàn cảnh khó khăn vi phạm quyền trẻ em Đạo đức Chia sẻ vui buồn bạn Ghi nhớ Niềm vui nhân lên, nỗi buồn vơi cảm thông , chia sẻ
- Xem thêm -

Xem thêm: chia sẻ vui buồn cùng bạn , chia sẻ vui buồn cùng bạn , chia sẻ vui buồn cùng bạn

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay