CHAM SOC CAY TRONG VAT NUOI (1)

25 133 0
  • Loading ...
1/25 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/12/2016, 18:42

ĐẠO ĐỨC Kiểm tra cũ Hãy nêu nhận xét em ý kiến đây: Nước thải nhà máy, bệnh viện cần xử lí a Đồng ý b Không đồng ý 2.Gây ô nhiễm nguồn nước phá hoại môi trường a Đồng ý b Không đồng ý ĐẠO ĐỨC Kiểm tra cũ Hãy nêu việc làm nhằm tiết kiệm nước ĐẠO ĐỨC CHĂM SÓC CÂY TRỒNG, VẬT NUÔI (Tiết 1) Ở nhà em có nuôi gì, trồng gì? Con vật đó, trồng có ích lợi gì? Em chăm sóc trồng, vật nuôi nào? ĐẠO ĐỨC CHĂM SÓC CÂY TRỒNG, VẬT NUÔI (Tiết 1) Quan sát tranh trả lời câu hỏi BÀI TẬP VỞ BÀI TẬP ĐẠO ĐỨC Các bạn tranh làm gì? Các việc làm có tác dụng gì? ĐẠO ĐỨC CHĂM SÓC CÂY TRỒNG, VẬT NUÔI (Tiết 1) TRAO ĐỔI CẶP 1.Các bạn tranh làm gì? 2.Việc làm có tác dụng gì? TRANH TRANH TRANH TRANH ĐẠO ĐỨC CHĂM SÓC CÂY TRỒNG, VẬT NUÔI (Tiết 1) CHO GÀ ĂN ĐẠO ĐỨC CHĂM SÓC CÂY TRỒNG, VẬT NUÔI (Tiết 1) TẮM CHO HEO ĐẠO ĐỨC CHĂM SÓC CÂY TRỒNG, VẬT NUÔI (Tiết 1) Tưới rau ĐẠO ĐỨC CHĂM SÓC CÂY TRỒNG, VẬT NUÔI (Tiết 1) CÁC BẠN ĐANG CÙNG VỚI ÔNG TRỒNG CÂY Đạo đức Chăm sóc trồng ,vật nuôi (TIẾT 1) Chăm sóc trồng, vật nuôi mang lại ích lợi gì? Chăm sóc trồng, vật nuôi mang lại niềm vui cho bạn bạn tham gia làm công việc có ích phù hợp với khả ĐẠO ĐỨC CHĂM SÓC CÂY TRỒNG, VẬT NUÔI (Tiết 1) Bài tập Em ứng xử tình sau: Tình 1: Lớp 3A phân công tưới trước cửa lớp Sau tưới xong, Tuấn Anh định tưới lớp bên cạnh, Hùng cản: Có phải lớp đâu mà cậu tưới Nếu Tuấn Anh, em làm gì? ĐẠO ĐỨC CHĂM SÓC CÂY TRỒNG, VẬT NUÔI (Tiết 1) Bài tập Em ứng xử tình sau: Tình 2: Trên đường học, Dương thấy bờ ao nuôi cá bị vỡ, nước chảy ào Nếu Dương, em làm gì? ĐẠO ĐỨC CHĂM SÓC CÂY TRỒNG, VẬT NUÔI (Tiết 1) Bài tập Em ứng xử tình sau: Tình 3: Nga chơi vui mẹ nhắc cho lợn ăn Nếu Nga, em làm gì? ĐẠO ĐỨC CHĂM SÓC CÂY TRỒNG, VẬT NUÔI (Tiết 1) Bài tập Em ứng xử tình sau: Tình 4: Chính rủ Hải học tắt qua thảm cỏ công viên cho gần Nếu Hải, em làm gì? ĐẠO ĐỨC CHĂM SÓC CÂY TRỒNG, VẬT NUÔI (Tiết 1) Bài tập Em ứng xử tình sau: PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ NHƯ SAU: Mỗi dãy bàn thực tình ( Trao đổi theo cặp phút) ĐẠO ĐỨC CHĂM SÓC CÂY TRỒNG, VẬT NUÔI (Tiết 1) Bài tập Em ứng xử tình sau: Tình 1: Lớp 3A phân công tưới trước cửa lớp Sau tưới xong, Tuấn Anh định tưới lớp bên cạnh, Hùng cản: Có phải lớp đâu mà cậu tưới Nếu Tuấn Anh, em làm gì? ĐẠO ĐỨC CHĂM SÓC CÂY TRỒNG, VẬT NUÔI (Tiết 1) Bài tập Em ứng xử tình sau: Tình 2: Trên đường học, Dương thấy bờ ao nuôi cá bị vỡ, nước chảy ào Nếu Dương, em làm gì? ĐẠO ĐỨC CHĂM SÓC CÂY TRỒNG, VẬT NUÔI (Tiết 1) Bài tập Em ứng xử tình sau: Tình 3: Nga chơi vui mẹ nhắc cho lợn ăn Nếu Nga, em làm gì? ĐẠO ĐỨC CHĂM SÓC CÂY TRỒNG, VẬT NUÔI (Tiết 1) Bài tập Em ứng xử tình sau: Tình 4: Chính rủ Hải học tắt qua thảm cỏ công viên cho gần Nếu Hải, em làm gì? ĐẠO ĐỨC CHĂM SÓC CÂY TRỒNG, VẬT NUÔI (Tiết 1) Cây trồng, vật nuôi mang lại lợi ích gì? Mọi người cần làm với trồng, vật nuôi? GHI NHỚ Cây trồng, vật nuôi mang lại lợi ích niềm vui cho người Vì vậy, người cần tham gia chăm sóc, bảo vệ trồng, vật nuôi ĐẠO ĐỨC CHĂM SÓC CÂY TRỒNG, VẬT NUÔI (Tiết 1) NHẬN XÉT TIẾT HỌC VỀ NHÀ: Tích cực tham gia hoạt động chăm sóc, bảo vệ trồng, vật nuôi
- Xem thêm -

Xem thêm: CHAM SOC CAY TRONG VAT NUOI (1) , CHAM SOC CAY TRONG VAT NUOI (1) , CHAM SOC CAY TRONG VAT NUOI (1) , Bài tập 3. Em sẽ ứng xử như thế nào trong các tình huống sau:

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay