các hoạt động thông tin liên lạc 3

30 177 0
  • Loading ...
1/30 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/12/2016, 18:41

Trung tâm giao dịch bưu – viễn thông Bác đưa thư Thảo luận nhóm Câu 1: Hãy kể hoạt động diễn bưu điện Câu 2: Nêu ích lợi hoạt động bưu điện www.themegallery.com Câu 1: Hãy kể hoạt động diễn bưu điện www.themegallery.com Những hoạt động diễn bưu điện là: Gửi thư, gửi bưu phẩm, gửi quà, gửi tiền, chuyển phát nhanh, soát thư, gọi điện thoại,… www.themegallery.com Các hoạt động thông tin liên lạ Gửi thư Tự nhiên Xã hội Các hoạt động thông tin liên lạ Mở thùng thư Tự nhiên Xã hội Các hoạt động thông tin liên lạc Soát thư Đài (Máy thu thanh) Đài tiếng nói Việt Nam Đài truyền hình Việt Nam Đài phát - truyền hình Bình Thuận Ti vi (Máy thu hình) Điện thoại Thảo luận nhóm Nêu ích lợi hoạt động phát thanh, truyền hình Kể tên chương trình phát thanh, truyền hình mà em biết.Vì em thích chương trình Bưu điện, đài truyền hình, đài phát thanh, sở thông tin liên lạc làm nhiệm vụ nhận, chuyển, phát tin tức, thư tín, bưu phẩm địa phương nước nước với nước Thứ ba, ngày 26 tháng 11 năm Tự nhiên2013 Xã hội Các hoạt động thông tin liên lạc Em cho biết hoạt động thông tin liên lạc có ích lợi gì? • Giúp liên lạc với từ xa • Nhanh chóng biết tin tức từ nơi xa xôi
- Xem thêm -

Xem thêm: các hoạt động thông tin liên lạc 3 , các hoạt động thông tin liên lạc 3 , các hoạt động thông tin liên lạc 3

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay