Bai giang dao duc giu loi hua tiet 1 nam 2015

7 143 0
  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/12/2016, 18:40

Bài 2: Giữ lời hứa (tiết 1) Đạo đức Hoạt động 1: Thảo luận truyện Câu 2: Em bé người cảm thấy trước việc làm Bác Câu 4: Thế giữ lời hứa? Câu 3: Em rút học qua câu chuyện? Câu 1: Bác Hồ làm gặp lại em bé sau năm xa Việc làm thể điều gì? Tình Tâm hẹn chiều chủ nhật sang nhà Tiến giúp bạn học toán Nhưng Tân vừa chuẩn bị ti vi lại chiếu phim hay… Nếu Tân, em làm gì? Vì sao? Tình 2: Hằng có truyện Thanh mượn bạn đem nhà xem hứa giữ gìn cẩn thận Nhưng nhà sơ ý để em bé nghịch làm rách truyện Theo em Thanh nên làm ? Vì ? Hoạt động : Tự liên hệ - Thời gian vừa qua em có hứa với điều không? - Kết lời hứa nào? - Thái độ người sao? - Em nghĩ việc làm mình?
- Xem thêm -

Xem thêm: Bai giang dao duc giu loi hua tiet 1 nam 2015 , Bai giang dao duc giu loi hua tiet 1 nam 2015 , Bai giang dao duc giu loi hua tiet 1 nam 2015

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay