Bai 12 ton trong thu tu tai san cua nguoi khac

11 154 0
  • Loading ...
1/11 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/12/2016, 18:40

Kiểm tra cũ: Vì ta phải tôn trọng đám tang? Đạo đức TÔN TRỌNG THƯ TỪ, TÀI SẢN CỦA NGƯỜI KHÁC ( TIẾT 2) ` Hoạt động Nhận xét hành vi Bài tập: Em điền Đ ( ) S (sai ) phù hợp với suy nghĩ em vào trước việc làm đây: Đ Bạn An cho Bình mượn vở, Bình dùng giữ gìn đẹp trả lại cho bạn S Bạn Nga có truyện tranh cặp, chơi Lan lấy truyện cặp bạn đọc S Bố công tác về, Thắng liền lục túi để xem bố mua quà cho Đ Hoa để quên sổ nhật kí lớp Thu nhặt liền cất cẩn thận cặp mang trả lại cho Hoa S Bố công tác xa, Hải thường viết thư cho bố Một lần, bạn lấy thư xem Hải viết Đ Sang nhà Quân chơi, thấy Quân có đồ chơi đẹp lạ mắt, Phú hỏi mượn Quân cho Phú mượn lúc Phú lấy chơi ` Đóng vai Tình Nam Minh làm có bác đưa thư ghé qua nhờ chuyển thư cho ông Tư hàng xóm nhà vắng Nam nói với Minh : -Đây thư Hà ông Tư gửi từ nước Chúng bóc xem Nếu Minh, em làm ? Tình Bố mẹ làm ngày, dặn em nhà không lục lọi thứ lúc bố mẹ vắng Một hôm bác Nga chạy sang hỏi em lọ mỡ trăn để bôi bỏng cho em bé Em lọ mỡ trăn cất đâu Em làm đó? Ghi nhớ Thư từ, tài sản người thuộc riêng họ, không xâm phạm Tự ý bóc, đọc thư sử dụng tài sản người khác việc không nên làm
- Xem thêm -

Xem thêm: Bai 12 ton trong thu tu tai san cua nguoi khac , Bai 12 ton trong thu tu tai san cua nguoi khac , Bai 12 ton trong thu tu tai san cua nguoi khac

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay