Bai 9 doan ket voi thieu nhi quoc te

17 208 0
  • Loading ...
1/17 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/12/2016, 18:40

Bài: Đoàn kết với thiếu nhi quốc tế (Tiết 1) ĐIỂM KHÁC NHAU ĐIỂM GIỐNG NHAU Anh em Đoàn kết THIẾU NHI Bè bạn QUỐC TẾ Hữu nghị Thân thiện Bài 2: Đánh dấu + vào ô trước việc làm thể tình đoàn kết, hữu nghị với thiếu nhi quốc tế: a) Mỉm cười thân thiện, vẫy tay chào hỏi bạn thiếu nhi nước gặp mặt b) Xấu hổ, lảng tránh bạn thiếu nhi quốc tế đến thăm trường c) Tham gia giao lưu với bạn thiếu nhi nước sống học tập Việt Nam d) Tham dự trại hè thiếu nhi quốc tế đ) Kể cho bạn thiếu nhi quốc tế nghe quê hương, đất nước Việt Nam e) Cười nói, trỏ, bình luận với trang phục, màu da, ngôn ngữ, bạn thiếu nhi quốc tế g) Gửi thư thăm hỏi, kết bạn với bạn thiếu nhi quốc tế h) Tham gia hoạt động ủng hộ thiếu nhi vùng có chiến tranh bị thiên tai Bài 2: Đánh dấu + vào ô trước việc làm thể tình đoàn kết, hữu nghị với thiếu nhi quốc tế: + + + + + + a) Mỉm cười thân thiện, vẫy tay chào hỏi bạn thiếu nhi nước gặp mặt b) Xấu hổ, lảng tránh bạn thiếu nhi quốc tế đến thăm trường c) Tham gia giao lưu với bạn thiếu nhi nước sống học tập Việt Nam d) Tham dự trại hè thiếu nhi quốc tế đ) Kể cho bạn thiếu nhi quốc tế nghe quê hương, đất nước Việt Nam e) Cười nói, trỏ, bình luận với trang phục, màu da, ngôn ngữ, bạn thiếu nhi quốc tế g) Gửi thư thăm hỏi, kết bạn với bạn thiếu nhi quốc tế h) Tham gia hoạt động ủng hộ thiếu nhi vùng có chiến tranh bị thiên tai Bài 2: Đánh dấu + vào ô trước việc làm thể tình đoàn kết, hữu nghị với thiếu nhi quốc tế: + a) Mỉm cười thân thiện, vẫy tay chào hỏi bạn thiếu nhi nước gặp mặt + b) Xấu hổ, lảng tránh bạn thiếu nhi quốc tế đến thăm trường c) Tham gia giao lưu với bạn thiếu nhi nước sống học tập Việt Nam d) Tham dự trại hè thiếu nhi quốc tế + + + + đ) Kể cho bạn thiếu nhi quốc tế nghe quê hương, đất nước Việt Nam e) Cười nói, trỏ, bình luận với trang phục, màu da, ngôn ngữ, bạn thiếu nhi quốc tế g) Gửi thư thăm hỏi, kết bạn với bạn thiếu nhi quốc tế h) Tham gia hoạt động ủng hộ thiếu nhi vùng có chiến tranh bị thiên tai Việt Nam Trang phục ki-mô-nô Hoa anh đào Nhật Bản Trung Quốc Pháp Mỹ
- Xem thêm -

Xem thêm: Bai 9 doan ket voi thieu nhi quoc te , Bai 9 doan ket voi thieu nhi quoc te , Bai 9 doan ket voi thieu nhi quoc te

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay