Bài 8 vệ sinh cơ quan tuần hoàn (1)

22 177 1
  • Loading ...
1/22 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/12/2016, 18:40

Tù Nhiªn Vµ X· Héi c tù nhiªn vµ x· héi KiĨm tra bµi cò Tim đập liên tục để làm ? Hãy vị trí nêu tên phận quan tuần hồn ? Mao mạch phổi Tónh mạch phổi Động mạch phổi Tim Động mạch chủ Tónh mạch chủ Mao mạch quan tù nhiªn vµ x· héi Bµi 15 :vƯ sinh C¥ QUAN TN HoµN Ho¹t ®éng TRỊ CHƠI VẬN ĐỘNG KÕt ln Khi ta vận động mạnh lao động nặng nhịp đập tim mạch nhanh Khi ta vận động mạnh lao động nặng nhịp đập tim mach máu ? Vì cần làm để bảo vệ tim mạch ? KÕt ln Khi ta vận động mạnh lao động nặng nhịp đập tim mạch nhanh Vì cần lao động, vui chơi nghỉ ngơi điều độ để bảo vệ tim mạch tự nhiên xã hội Bài 15 :vệ sinh CƠ QUAN TUầN HồN Hoạt động Thảo luận + Trong tranh vẽ ? + Việc làm tranh có lợi hay cã hại cho quan tuần hồn ? Vì ? + Những việc làm có lợi cho quan tuần hồn ? + Những việc làm có h¹i cho quan tuần hồn ? Để bảo vệ tim mạch cần : -Thường xun tập luyện thể dục thể thao,học tập, làm việc, vui choi vừa sức -Sống vui vẻ, trách xúc động mạnh hay tức giận, -Ăn uống điều độ, đủ chất, khơng sủ dụng chât kích thích tù nhiªn vµ x· héi Bµi 15 :vƯ sinh c¬ quan tn hoµn Bản thân em làm để bảo vệ quan tuần hồn mình ?
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài 8 vệ sinh cơ quan tuần hoàn (1) , Bài 8 vệ sinh cơ quan tuần hoàn (1) , Bài 8 vệ sinh cơ quan tuần hoàn (1)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay